Polaganje pločica velikog formata

Ove pločice u pravilu imaju nisku upojnost, koja se može usporediti s onom porculana, zbog čega zahtijevaju posebne materijale i traže posebnu brigu prilikom polaganja.

Današnja tehnologija proizvodnje pločica omogućuje izradu dimenzija do čak 3,2 x 1,6 m u debljinama  3 – 12 mm. Italija, jedan od najvećih svjetskih proizvođača pločica s najinovativnijom tehnologijom, među prvim je državama koje su uvele nacionalni standard za ovo područje.

Trajnost i funkcionalnost

k65-mapei-2Dok investitor prilikom donošenja odluke o odabiru keramičkih pločica daje prednost konačnom izgledu, izvođači se suočavaju s izazovima koje treba riješiti prije izvođenja radova. Velikoformatne pločice izuzetno su niske apsorpcije, s tipičnim karakteristikama za porculan, što zahtijeva posebne proizvode i posebnu pažnju prilikom polaganja. Kao i kod ostalih podnih i zidnih obloga, trajnost i funkcionalnost obloge od velikoformatnih pločica ovise o točno definiranim projektnim parametrima, pripremi podloge, izboru ljepila i metodama polaganja. Materijali za lijepljenje, kao i mase za fugiranje i brtvljenje određuju se posebno, ovisno o vrsti podloge, veličini pločica i namjeni prostora.

 Koraci do cilja

Kao što smo već spomenuli, za izvedbu trajne i funkcionalne obloge s pločicama velikih formata potrebna je:

 • besprijekorna podloga
 • odgovarajuće ljepilo
 • odgovarajuća tehnika polaganja.

Potrebna svojstva podloge

Pločice velikih formata mogu se polagati na sve vrste tradicionalnih podloga kao što su:

 • betonske podloge
 • cementi i anhidritni estrisi
 • estrisi izvedeni od specijalnih hidrauličnih veziva
 • estrisi s podnim grijanjem
 • postojeće keramičke i kamene obloge
 • žbuke na osnovi cementa ili gipsa
 • podloge koje su zaštićene sustavima za hidroizolaciju iz linija MAPELASTIC ili MAPEGUM.

Pravila struke propisuju da bi podloga trebala biti:

 • sazrela i dimenzijski stabilna
 • čvrsta po cijelom presjeku i otporna na predviđena opterećenja
 • bez pukotina
 • suha
 • čista, bez prašine, ulja, boja i ostalih nečistoća koje mogu negativno utjecati na prionjivost narednih slojeva
 • potpuno ravna.

 Važnost ravne podloge

k65-mapei-3Prisutnost šupljih mjesta i neravnina u podlozi u slučaju točkastih opterećenja može lako uzrokovati pucanje pločica. Pod tako velikim pločicama nije moguće ispraviti neravninu u podlozi „dodavanjem“ ljepila. Kada podloga nije savršeno ravna, ona se prije polaganja pločica mora izravnati proizvodima za pripremu i izravnavanje podloge kao što su ULTRAPLAN, ULTRAPLAN MAXI, PLANITOP FAST 330 ili NIVORAPID.

Što se tiče sazrelosti podloge, vrijedi ponovno spomenuti često ignorirana pravila za najčešće podloge, a to su:

 • betonska podloga – mora sazrijevati najmanje 6 mjeseci, odnosno najmanje 1 mjesec u slučajevima kada je beton izveden kemijskim dodacima za kompenzirano skupljanje i unutarnju njegu
 • cementni estrih – minimalna debljina plivajućeg estriha mora biti 4 cm. Cementni estrisi moraju postići dovoljnu zrelost, što znači da moraju sazrijevati 7 – 10 dana za svaki centimetar debljine prije polaganja.

 Pravilan odabir ljepila

Nakon besprijekorno pripremljene podloge slijedi pravilan odabir ljepila.

Jedino ljepila razreda C2 i deformabilnosti razreda S1 ili S2, ovisno o veličini pločica, mogu podnijeti posmična naprezanja koja nastaju između podloge i velike pločice. Osim toga, polaganje velikoformatnih pločica ni u kojem slučaju nije dopušteno bez fuga ili s tzv. minimalnim fugama.

Odnos između veličine i debljine tih materijala povećava rizik da ih se razbije. Iz toga proizlazi sljedeća važna karakteristika ljepila za polaganje keramičkih pločica velikog formata, a to je  niska viskoznost ljepila. Takva ljepila olakšavaju postizanje savršenog prianjanja poleđine pločice s podlogom. Uzimajući u obzir sve gore navedene zahtjeve, Mapei je razvio posebnu liniju ljepila – ULTRALITE.

Ova ljepila, koja znamo kao „lagana“, karakterizira niža viskoznost i manja specifična težina u usporedbi s tradicionalnim proizvodima.

Prednosti ljepila iz linije ULTRALITE su:

 • veća iskoristivost (15 kg odgovara iskoristivosti tradicionalnog ljepila od 25 kg)
 • niska viskoznost ljepila i manja specifična težina koje omogućuju izvrsnu obradljivost, a time bržu i jednostavniju izvedbu
 • primjena laganih ljepila na poleđini pločice ne utječe značajno na ukupnu težinu obloge tijekom polaganja
 • izvrsna prionjivost na poleđinu pločice
 • izvrsna prionjivost na sve vrste cementnih podloga
 • manji troškovi prijevoza, što je posljedica lakših vreća (imaju manju težinu u odnosu na tradicionalna cementna ljepila od 25 kg)
 • ekološki prihvatljiv proizvod koji sadrži čak 20 % recikliranih materijala, što pomaže u dobivanju LEED bodova
 • visok stupanj bjeline svih bijelih ljepila iz ove linije.

Tehnike polaganja keramičkih pločica velikog formata

Ljepilo se uvijek nanosi tehnikom dvostrukog nanošenja, što znači da se nanosi i na podlogu i na poleđinu pločice. Prije nanošenja ljepila na poleđinu pločice potrebno je provjeriti je li površina čista i bez prašine. Po potrebi je treba očistiti mokrom spužvom.

Nanošenje ljepila izvodi se odgovarajućim nazubljenim gleterom koji će osigurati da poleđina obloge u potpunosti bude prekrivena.

Za podne i zidne pločice koristi se ista tehnika polaganja. Prilikom montaže velikoformatnih pločica na fasadama projektanti moraju unaprijed izračunati jesu li potrebni dodatni elementi za mehaničko sidrenje.

Fugiranje

Širinu fuga između pločica potrebno je definirati već u fazi projektiranja, a ona ovisi o veličini i vrsti pločica, vrsti podloge te namjeni prostora (zid ili pod, otvoreni ili unutarnji prostori). Opća preporučena minimalna širina fuga je 2 mm, a stvarna širina prvenstveno ovisi o podlozi i očekivanom opterećenju. Fugiranje pločica može se izvesti cementnom masom za fugiranje kao ULTRACOLOR PLUS ili epoksidnim masama kao što su KERAPOXY, KERAPOXY DESIGN ili KERAPOXY CQ.

Brtvljenje dilatacija

k65-mapei-4Kod polaganja velikoformatnih pločica prethodno je potrebno izvesti dilatacije radi sprečavanja nepravilnog i proizvoljnog pucanja podloge zbog skupljanja i rastezanja pod utjecajem temperaturnih razlika, nejednolikog slijeganja i drugih uzroka. Prema tome, prilikom polaganja pločica treba poštivati postojeće dilatacijske spojeve kao što su kontrolni, konstrukcijski i rubni spojevi.

Širina dilatacija

Širina dilatacijskih fuga određuje se sukladno debljini i veličini pločica, svojstvima podloge, namjeni prostora i predviđenom opterećenju. Masa za brtvljenje ispunit će svoju funkciju i osigurati pravilan rad dilatacije samo u slučaju kada su dilatacije pravilno dimenzionirane.

I na kraju ne zaboravimo…

Razvoj pločica velikih formata zahtijevao je uvođenje novih normi koje propisuju pravila i upute za projektiranje, polaganje i upotrebu keramičkih pločica. Pripremi podloge i, prije svega, izvedbi potpuno ravne podne i zidne površine izvođač mora posvetiti posebnu pozornost te ne zanemariti činjenicu da prisutnost šupljih mjesta i nepravilnosti u podlozi lako mogu dovesti do pucanja pločica.

Pravilan odabir ljepila odgovarajuće deformabilnosti omogućuje podnošenje naprezanja između pločica i podloge, a s dovoljno niskom viskoznošću lakše je postići potpuno prianjanje poleđine pločice na podlogu. Naravno, uzimajući u obzir pravila i tehnike polaganja.

Više informacija o proizvodima i sustavima za polaganje velikoformatnih pločica potražite na www.mapei.hr i www.mapei.com ili kontaktirajte Odjel tehnike Mapei Croatia na besplatni telefon 0800 0208.

Mapei Croatia d.o.o.