POLAGANJE KERAMIKE NA DRVENE PODNE OBLOGE

Polaganje keramike na stare drvene podove je zahtjevan posao; mora se obavljati vrlo brižljivo i uz uporabu proizvoda koji su za to i namijenjeni.

 Drvo je po svojoj prirodi higroskopna tvar pa se kaže da u nazočnosti vlage reagira odnosno ‘radi’ i upravo zato pri polaganju druge podne obloge na drveni pod moramo biti naročito pažljivi i temeljiti. Proizvođači u te svrhe nude posebne mase za izravnavanje, koje imaju visoku elastičnost. Uz dodatak umjetnih masa one dobivaju iznimno savitljivu čvrstoću, a usto još posjeduju i naročita vlakna za armaturu, zbog čega dodatna armatura s mrežom nije ni potrebna.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista. Trebamo ukloniti sve prljavštine i tvari koje bi mogle ugroziti dobro prianjanje mase. Drveni pod trebamo dobro fiksirati, a naročito moramo paziti kada se radi o starim podovima od drvenih dasaka koje su popustile. Njih moramo prije obrade pričvrstiti posebnim vijcima ili čavlima. U slučaju da između pojedinih dasaka zjape pukotine, moramo ih prije brušenja zapuniti prikladnim materijalom za brtvljenje.

Nakon toga, drveni pod brusimo strojem za brušenje sa finim brusnim papirom i prašinu uklonimo usisivačem. Dilatacijske fuge na zidovima i u konstrukciji osiguravamo odgovarajućim tekstilnim trakama kako masa za izravnavanje ne bi prodrla u njih. Potom valjkom nanosimo predpremaz. Pri tome moramo pripaziti da je on usklađen s masom za izravnavanje i stoga je obično najbolje da koristimo proizvode istog proizvođača. I kad se radi o vremenu sušenja predpremaza trebamo se pridržavati podrobnih tehničkih uputstava proizvođača.

k01-22-01

NANOŠENJE MASE ZA IZRAVNAVANJE

Masu za izravnavanje jednakomjerno porazdijelimo pomoću metalnog zaglađivača. Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa standardom JUS U.F2.017: Završni poslovi u građevinarstvu. Tehnički normativ za izvedbu radova polaganja podova, koji je obvezatan za uporabu na temelju Odredbe o tehničkim zahtjevima za građevinske proizvode (Službeni list RS, br. 76/95), poglavlje Završni radovi. Mase se u načelu mogu razlijevati na oblogu. Debljina sloja za izravnavanje treba biti ravnomjerna i ne smije biti tanja od 3 mm. Svježe nanijetu masu trebamo zaštititi od raznih utjecaja vremena (poput izravnog izlaganja suncu, propuhu).

k01-22-02Posebne mase za izravnavanje namijenjene drvenim podovima prikladne su i za grijane podove. One su vrlo otporne na abraziju, podnose velike terete i odlično se vežu, bez nastajanja ikakvih pukotina. Nanosimo ih pri temperaturi koja je viša od 5°C. Da bi se drveni pod dostatno prozračivao, trebamo pričvrstiti rubne letve na pukotine, koje su namijenjene upravo za to.

Ako se radi o podlozi kod koje postoji stalni problem prevelike vlažnosti, bilo bi dobro da se prije nanošenja mase za izravnavanje posavjetujete s proizvođačem.