POJAVA “OSMOZE” KOD INDUSTRIJSKIH PODOVA

U izvedbi industrijskih podova na bazi reaktivnih smola važno pravilo je maksimalna vlažnost cementnih podloga od maksimalno 4 %. Zanemarivanje ovoga pravila  u vrlo kratkom roku dovodi do velikih šteta, koje se karakteriziraju različitim stadijima oštećenja. Uzročnik ovih oštećenja je pojava tzv. osmoze.

Kod industrijskih pojava fizikalnu pojavu «osmozu» čine slijedeći čimbenici: voda u tekućem ili plinovitom stanju, otopine soli i dijafragma (u našem slučaju nepropusni sloj podne obloge). Ove tri veličine su uvijek sastavni dio svih podnih obloga bez paronepropusne izolacije prema zemlji ili kod oštećenja izolacija pri ugradnji cementnih podloga. Onečišćenja od neorganskih i organskih soli stvaraju, u dodiru sa zaostalom vodom u podlozi, temeljne pretpostavke pojave osmoze. Lokalna mjesta sa zaostacima vode, pore i mikropore ispunjene otopinama soli, te završna nepropusna obloga dovode do osmoze.

Ispitivanja vlažnosti podloge prije ugradnje su stoga nužna mjera ne samo kod Sikafloor podnih sistema, već i kod mnogih drugi podnih sistema. Za Sikafloor podne sisteme maksimalni postotak vlage iznosi 4 %.

Sika EpoCem® – tehnologija za cementne podloge sa sadržajem vlage većim od 4 %.

Specifični zahtjevi pojedinih objekata traže različita sistemska rješenja uz optimalan omjer cijene i iskoristivosti. Planiranje vremena ugradnje industrijskih podova je povezano vremenom čekanja do početka korištenja određenog prostora.

Sika je razvila novu generaciju morta pod nazivom Sika EpoCem®, specifičnih osobina koja omogućava polaganje paronepropusnih obloga na podlogama sa postotkom vlage većim od 4 %. Ova formulacija je nastala na osnovi dobrih fizikalnih osobina cementa sa pozitivnim osobinama vodeno emulgiranih epoksidnih smola.

Izvođenje Sika EpoCem® tehnologije se ostvaruje ugradnjom temeljnog premaza sastavljenog od tekućih komponenti A+B (A komponenta-vodeno emulgirana epoksidna smola i B komponenta-aminski utvrđivač), na prethodno pripremljenu cementnu podlogu (bez masti i ulja, nevezanih dijelova i vlačne čvrstoće veće od 1,5 N/mm2). Nakon vremena sušenja od najmanje 1 sata, ugrađuje se Sika EpoCem®.

Sika EpoCem® je 3 komponentna mješavina sastavljena od već spomenutih A i B komponenti, te C komponente, specijalno određene mješavine cementa i punila, koja u debljini od najmanje 2 mm stvara barijeru za povećanu količinu vlage, te u roku od 1 do 3 dana smanjuje vrijednost vlage podloge na manje od 4 % na koju je moguće izvoditi obloge od umjetnih smola bez opasnosti od osmoze.

S dugogodišnjim znanjem i iskustvom, primjenom različitih važnih materijala Sika je u stanju ispuniti sljedeće zahtjeve:

  • rano oblaganje mladih, cementnih podloga sa visokim površinskim alkalitetom ili vlažnosti
  • brzo polaganje kompletnih obloga uz kratke prekide pojedinih radnih koraka
  • visoka reaktivnost završnih slojeva kako bi se postiglo sigurno djelomično korištenje obloge.

Velike uštede vremena moguće je ostvariti Sika EpoCem tehnologijom (prikaz tabela 1), kojom osim premošćenja alkalno mlade betonske površine, stvara i tzv. temporernu barijeru zadržavanjem ostatka vlage u podlozi. Primjenom brzootvrdnjavajućih sustava od umjetnih smola za izradu nosivog i završnog sloja, još jednom skraćujemo vrijeme za korištenje betonske podloge.

Tabela 1: Vlažnost podloge nakon
Proizvod Klimatski uvjeti 24 sata 48 sati 72 sata
Sikafloor-81 EpoCem 8°C, 90 % r.v. zraka 15 % 8 % 4 %
Sikafloor-82 EpoCem 15°C, 70 % r.v. zraka 8 % 4 %  
Sikafloor-83 EpoCem 20°C, 75 % r.v. zraka 4 %  

Zahvaljujući kombinaciji mineralnog veziva cementa sa organskim vodeno emulgiranim epoksidnim smolama moguće je završno oblaganje različitim podnim oblogama, npr. epoksidnim i poliuretanskim smolama, parketa, izolacionih traka i sl., na vlažne podloge bez opasnosti od pojave osmoze.

Sika Croatia d.o.o.