ORNAMENTNI ILI STILSKI PARKET

Pojmom ‘stilski parket’ označavamo parket u obliku kvadratnih ploča, sastavljenih iz različito posloženih parketnih daščica koje su lijepljene na mrežu. Daščice mogu biti od iste vrste drva ili kombinacija dvije ili tri vrste. Ako ima više vrsta te ako su već unutar ploče oblikovane kao posebni likovi, govorimo o intarzijskom parketu, koji se danas već izrađuje laserskim oblikovanjem svih mogućih uzoraka.

Mjere ploča ovise o uzorku, ali su kvadrati obično dimenzija koje se kreću negdje između 30 i 60 centimetara. Većina ploča se izrađuje u debljini od 10 i 14 milimetara, jer je odabir drva šarolikiji, pa zato i uzorci mogu biti raznolikiji. Kod kombinacije raznih vrsta drva potrebno je paziti na neke tamnije vrste – na primjer, paduk – koje bi zbog svojeg snažnog bojila prilikom lakiranja djelomično mogle obojiti one svijetlije vrste drva. Po narudžbi se mogu dobiti i ploče debljine 22 milimetra.

Ornamentni ili stilski parket se lijepi na podlogu. Obrada je ista kao i kod ostalih tipova parketa, dok je konačni sloj također lak, ulje ili vosak.

Velika šarolikost boje drva, raznolika tekstura pojedinih vrsta drva te različit pravac pružanja vlakana zbog čeonog, tangencijskog ili radijalnog reza nude spretnom projektantu mogućnosti brojnih kombinacija parketnih daščica i stvaranja najrazličitijih uzoraka. Ornamentni ili stilski parket se obično polaže po čitavoj površini prostora, pa ga stoga odabiremo uvijek kada negdje želimo posebno naglasiti pod. Jer, on u prostoru preuzima vodeće mjesto, pa tako položen parket treba biti dobro vidljiv.

Takav je parket također prikladan za obnovu starih, kulturno ili povijesno značajnih objekata. U sedamnaestom stoljeću, koje je za uporabu parketa bilo uistinu zlatno doba, ornamentni i intarzijski parket doživjeli su pravi procvat. Čitava unutarnja dekoracija temeljila se na uravnoteženom skladu, što je važilo i za podove. Često puta su kompozicije i uzorci na podu uvjetovali odabir cjelokupne ostale opreme tog prostora. O tome nam i danas mogu pričati slavne palače i gradovi, a među najznačajnijima su Versailles te više palača u San Petersburgu.