NAPAD NAMETNIKA NA DRVO

Ovaj put mišljenje sudskog vještaka opisuje problem koji je nastao zbog napada nametnika na drvu koji se naziva Lyctus Brunneus. Spomenuti insekt pripada skupini parketara, koja je raširena po čitavom svijetu i dijeli se na približno 60 različitih vrsta, a napala je – hrastov parket.

PREDMET MIŠLJENJA VJEŠTAKA

Radi se o hrastovom parketu debljine 22, širine 90 i dužine od 800 do 1200 milimetara, koji je bio lijepljen na podlogu od cementnog estriha.

Posao je bio izveden u studenom 2000. godine, a u svibnju slijedeće godine, pojavile su se prve pukotinice promjera približno 1,5 milimetara. Osim pukotina, tijekom noći su se iz parketa mogli čuti zvuci nalik struganju ili škripanju. Ujutro su se na parketu – osim mnogih novih pukotinica – mogli zapaziti i ostaci drva, dok su iz pukotinica izlazile – bubice.

Nametnici Lyctus odlažu jajašca u unutrašnjosti drvenih cjevčica, takozvanih traheja, pa zato obično napadaju listarke sa širokim trahejama. Ličinke izvrtaju u drvu rovove i hrane se staničnim zalihama, što prije svega znači – škrobom. Nakon približno pola godine, ovisno o klimatskim uvjetima u prostoru, ličinke dospijevaju tik ispod površine i tu se čahure te se nakon otprilike mjesec dana iz njih razvija zrela buba. Ona će na površini izvrtati pukotinicu promjera oko 1,5 milimetara, da bi mogla izmiljeti u slobodan prostor.

Vrste drva koje nametnik Lyctus najčešće napada su hrast, javor, orah, kesten, robinija (akacija), itd. Važno je pritom znati da taj nametnik uništava drvo u kojemu se nalazi, ali i da se vrlo lako i brzo širi i na ostale drvene predmete, čim se jednom nađe u slobodnom prostoru.

ZAKLJUČAK

Mislim da se problem nametnika na drvu Lyctus pojavio u bijelom dijelu hrastovog drva i prije no što je on bio položen. Zato je za odgovarajuću sanaciju parketa nužno potrebno obraditi čitavu površinu drvenog poda. Pritom treba uporabiti posebna, za to namijenjena kemijska sredstva, koja se nanose na napadnuti parket, pri čemu lak treba u cijelosti ukloniti. Valjkom ili kistom proizvod se razmazuje po čitavoj površini. Mora se pripaziti da drvo dobro upije sredstvo, jer ćemo se samo tako učinkovito riješiti ovog nametnika.

Takva kemijska sredstva tijekom uporabe i nekoliko dana nakon uporabe ostavljaju za sobom neugodan miris. Druga je mogućnost – podići lijepljeni parket i zamijeniti ga drugom podnom oblogom.