Mobilnost-uvod

U Hrvatskom leksikonu riječ mobilnost (lat.) se definira kao: 1. Pokretljivost, gipkost. 2. Promjenljivost, nestalnost. 3. Spremnost za pokret, za odlazak u rat.

Riječ mobilnost susrećemo u svim segmentima života.

Medicinski pojam kao mobilnost zglobova ili kukova  koju sa svrhom izbjegavanja ozljeda povećavate na način da im posvetite desetak minuta vašeg treninga.

social-mobility-1Socijalna mobilnost ili društvena pokretljivost je jedna od ključnih kategorija u sociologiji koja označava kretanje pojedinaca i grupa među različitim pozicijama u društvu. Može se pojaviti u tri oblika kao horizontalna, vertikalna i prostorna pokretljivost, koji se često javljaju uporedo jedna s drugom.

urban-mobility-1Urbana mobilnost te aktualna dvodnevna konferencija Međunarodnog susreta gradova koja se upravo događa u Splitu, gradu s 92.000 registriranih vozila i velikim prometnim gužvama koje bi se, kako je rečeno, moglo smanjiti većim korištenjem gradskih autobusa i bicikala. Urbana mobilnost se kao kolegij sluša na Fakultetu prometnih znanosti gdje se obrađuje pojmovno razlikovanje mobilnosti, dostupnosti u urbanim sredinama. Tehnološke osobitosti i podjela gradskog i prigradskog prometa prema: pogonu, načinu kretanja, dosegu, i specifičnosti. Obilježja nemotoriziranih načina putovanja (pješačenje, biciklistički promet). Obilježja taksi prijevoza, motoriziranih putovanja korištenjem osobnog vozila. Centri za upravljanje gradskim prometom, itd.

student-mobilityU vrijeme pojačane globalizacije i internacionalizacije, mobilnost studenata smatra se sastavnim dijelom europskog obrazovnog sustava. Jedan od glavnih i najmasovnijih programa mobilnosti studenata jest Erasmus koji ima ulogu povezati sve visokoškolske ustanove zemalja članica Europske unije.

Uredništvo stručnog časopisa Korak