Mobilnost-uvod

U Hrvatskom leksikonu riječ mobilnost (lat.) se definira kao: 1. Pokretljivost, gipkost. 2. Promjenljivost, nestalnost. 3. Spremnost za pokret, za odlazak u rat.

Riječ mobilnost susrećemo u svim segmentima života.

Medicinski pojam kao mobilnost zglobova ili kukova  koju sa svrhom izbjegavanja ozljeda povećavate na način da im posvetite desetak minuta vašeg treninga.

Socijalna mobilnost ili društvena pokretljivost je jedna od ključnih kategorija u sociologiji koja označava kretanje pojedinaca i grupa među različitim pozicijama u društvu. Može se pojaviti u tri oblika kao horizontalna, vertikalna i prostorna pokretljivost, koji se često javljaju uporedo jedna s drugom.

Urbana mobilnost te aktualna dvodnevna konferencija Međunarodnog susreta gradova koja se upravo događa u Splitu, gradu s 92.000 registriranih vozila i velikim prometnim gužvama koje bi se, kako je rečeno, moglo smanjiti većim korištenjem gradskih autobusa i bicikala. Urbana mobilnost se kao kolegij sluša na Fakultetu prometnih znanosti gdje se obrađuje pojmovno razlikovanje mobilnosti, dostupnosti u urbanim sredinama. Tehnološke osobitosti i podjela gradskog i prigradskog prometa prema: pogonu, načinu kretanja, dosegu, i specifičnosti. Obilježja nemotoriziranih načina putovanja (pješačenje, biciklistički promet). Obilježja taksi prijevoza, motoriziranih putovanja korištenjem osobnog vozila. Centri za upravljanje gradskim prometom, itd.

U vrijeme pojačane globalizacije i internacionalizacije, mobilnost studenata smatra se sastavnim dijelom europskog obrazovnog sustava. Jedan od glavnih i najmasovnijih programa mobilnosti studenata jest Erasmus koji ima ulogu povezati sve visokoškolske ustanove zemalja članica Europske unije.

Uredništvo stručnog časopisa Korak

Exit mobile version