MEHANIČKA OŠTEĆENJA

OPIS PROBLEMA

Već kratko vrijeme nakon ugradnje keramičkih pločica – nakon godine ili dvije, a pokatkad već i nakon nekoliko mjeseci – radi habanja se na površini pločica pojavljuju više ili manje vidljiva mehanička oštećenja odnosno pogreške (pukotine, napukline, pohabanost glazure…). Naravno, to je u suprotnosti s tvrdnjom da su keramičke pločice vrlo otporne i postojane. Posljedica su bilo estetske pogreške (jer, radi habanja glazure površina gubi sjaj ili mijenja boju), bilo funkcionalne pogreške (kao, primjerice, nepropusnost pločice ili otežano čišćenje njezine površine).

UZROCI

I za pogreške ove vrste može se pronaći više uzroka. Treba krenuti od  fizikalnih svojstava pločica, koje se zahtijevaju za različite namjene uporabe. Prije svega se radi o otpornosti glaziranih pločica na površinsko habanje – EN ISO 10545-7: 1996., otpornosti neglaziranih pločica na dubinsko habanje – EN ISO 10545-6: 1997., te otpornosti glazure na pojavljivanje raspuklina tankih poput vlasi – EN ISO 10545-11: 1996. Spomenute osobine mogu se provjeriti na pohranjenim uzorcima, a ne na položenim pločicama.

Utvrdimo li da osobine nisu u skladu sa standardom, uzrok pogrešaka je zasigurno slaba kakvoća isporučenog materijala, to jest – pločica. U suprotnom slučaju razlog za pogrešku treba potražiti u lošem projektiranju: najvjerojatnije je bio izabran neodgovarajući tip pločica glede namjene tog prostora. Naime, to je obično i najučestaliji slučaj.

Ovdje treba spomenuti i nešto vrlo važno, što svakako treba poštovati prilikom odabira keramičkih pločica, a i kod projektiranja. Otpornost na  površinsko i dubinsko habanje, koje opisuju gore spomenuti standardi, doista omogućava utvrđivanje pojedinih svojstava, a time i kakvoće materijala, ali ne može zajamčiti čvrstu i dokumentiranu osnovu za trajnost proizvoda. Naime, ovo potonje je ovisno o brojnim čimbenicima, među kojima su neki i vrlo teško mjerljivi, jer su prije svega ovisni o važnosti namjenskog prostora i okoline. Pritom ni prilikom mjerenja, a niti u samom konceptu habanja nema pozivanja na čimbenik »vremena«, koji inače ima odlučujuću ulogu pri ocjenjivanju trajnosti bilo kojeg proizvoda.

Moguć uzrok pogrešaka može biti i neodgovarajuće održavanje keramičkih pločica. Čišćenje jakim, agresivnim i neprimjerenim sredstvima za čišćenje možemo oštetiti obloženu površinu. I krajnji korisnik može biti djelimice odgovoran za spomenute pogreške, ukoliko koristi neodgovarajuća sredstva za čišćenje. Centro Ceramico iz Bologne, koji iskušava prikladnost pojedinih sredstava za čišćenje i neovisno o proizvođačima keramičkih pločica i takvih sredstava prošle je godine uveo znak za prikladnost pojedinih sredstava za čišćenje, čime kupcu jamči da je ispitano sredstvo za čišćenje prikladno za čišćenje površina navedenih na samom sredstvu.

PREVENTIVA

Opisane pogreške mogu se izbjeći pomnim odabiranjem keramičkih pločica s obzirom na opterećenja u prostoru u kojemu će biti položene. Kod odabira pločica za unutarnju, a naročito za vanjsku uporabu na javnim mjestima ili u industrijskim objektima, potrebno je znati da se postojanijim proizvodima drže neglazirani proizvodi, ili oni s debljim i otpornijim slojem glazure od onog uobičajenog. Pored toga, neglazirane pločice se mogu ponovo površinski obraditi odnosno obrusiti, te tako mogu dobiti novu estetsku vrijednost, dok takva obrada površine kod glaziranih površina nije moguća.

Što se tiče održavanja, još jedan kratak savjet: ne smijemo dopustiti da se na pločicama nakupi tvrdokorna prljavština, kakvu je teško ukloniti uobičajenim sredstvima za čišćenje. Pločice treba čistiti redovito i učestalo, jer ćemo time izbjeći dugotrajno čišćenje, te uporabu snažnih i agresivnih sredstava za čišćenje, koji su opasni i za pločice.

IZVOR
C. Palmonari, M. Borghi, G. Timellini, F.
Lancellotti: Le contestazioni nella posa delle
piastrelle ceramiche, Centro Ceramico, Bologna