Mapei rješenja – brzosušeća veziva ili parna brana

U laboratorijima za istraživanje i razvoj tvrtke Mapei već se više od dva desetljeća intenzivno razvijaju proizvodi za izvedbu estriha kao i proizvodi za zatvaranje previsoke zaostale vlage u već izvedenim estrisima.

Preventivni pristup – namjenska veziva i gotove suhe smjese za izvođenje brzovezujućih i brzosušećih estriha

Mapecem za iznimno brzo izvođenje radova

k55-Mapei-00-200.jpgKada postoje zahtjevi za izrazito brzim sušenjem i vezanjem estriha, Mapei u svom programu ima MAPECEM, specijalno brzovezujuće i brzosušeće hidraulično vezivo za izradu estriha s kompenziranim skupljanjem koje u standardnim klimatskim uvjetima (+23 °C i 50 % r.z.v.) omogućuje polaganje završne obloge od keramičkih pločica i kamena već nakon 3 do 4 sata te polaganje ostalih obloga (tekstil, PVC, guma, linoleum, pluto i parket) nakon 24 sata (sadržaj zaostale vlage ≤ 2 CM %). Postupak ugradnje isti je kao kod klasičnog načina izvođenja estriha, s tim da je vrijeme obradivosti svježe mase dvostruko kraće. Zahvaljujući tim svojstvima i visokoj mehaničkoj čvrstoći koje postižu, estrisi izrađeni vezivom MAPECEM posebno su prikladni za brze obnove u trgovinama, trgovačkim centrima, zrakoplovnim terminalima te svim ostalim objektima kod kojih se prekid prometa ili proizvodnje može osigurati samo na vrlo kratko vrijeme.

korice ok A5.inddSlika 1: Sustav polaganja parketa preko estriha s podnim grijanjem.

Topcem za brze radove

Specijalno normalno vezujuće i brzosušeće hidraulično vezivo s kompenziranim skupljanjem, TOPCEM, u standardnim klimatskim uvjetima omogućava polaganje elastičnih podnih obloga i parketa nakon 4 dana (sadržaj zaostale vlage ≤ 2 CM %). Polaganje keramičkih pločica moguće je nakon 24 sata, a kamenih obloga poslije dva dana. Estrisi koji su izrađeni TOPCEM-om stoga su posebno prikladni za radove na novogradnjama kod kojih se ne tolerira odstupanje od ugovorenih rokova. U gore navedenim primjerima radi se samo o jednom od sastojaka (vezivo) unutar smjese za estrihe sa specifičnim svojstvima, zato se potrebno u potpunosti pridržavati uputa navedenih na tehničkom listu. Pritom pažnju treba posvetiti odabiru odgovarajućeg agregata (prani, po mogućnosti riječni) s odgovarajućom granulometrijom te količini dodane vode koju treba prilagoditi sadržaju vlage u agregatu. Za kvalitetnu izvedbu estriha, pri čemu izvođač isključivo koristi specijalno vezivo te ga miješa s „lokalnim“ agregatom i vodom, posebno su važni omjer agregata i veziva (a/c faktor) i udio dodane vode s obzirom na vezivo (v/c faktor), s tim da se pritom mora uzeti u obzir i vlaga u upotrijebljenom agregatu.

korice ok A5.inddSlika 2: Sustav hidroizolacije i polaganje keramičkih pločica u kupaonicama i vlažnim prostorima.

Mapecem Pronto i Topcem Pronto za optimalno izvođenje radova

Kako bi se izbjegle subjektivne, teško predvidive okolnosti u pogledu sastava smjese za estrih, Mapei nudi i pripremljene suhe smjese koje su u skladu s normom EN 13813 te nose simbol i znak CE. One omogućuju da se pri točno određenoj količini vode, uz uvažavanje klimatskih prilika, osiguraju tehnička svojstva navedena u tehničkom listu proizvoda. MAPECEM PRONTO i TOPCEM PRONTO su industrijski proizvedene suhe smjese za estrihe koje se miješaju s propisanom količinom vode. Posebno su prikladne za brze renovacijske zahvate i radove u gradskim jezgrama kad nije moguće urediti deponije za agregate. Sva specijalna veziva i pripremljene suhe smjese za izradu estriha prikladni su za izvedbu estriha s ugrađenim podnim grijanjem bez ikakvih dodataka.

Rješenje za pouzdane izvedbe sa skraćenim vremenom prije polaganja završnih obloga – Mapescreed 704

Razvojno-istraživački rad u području kemijskih dodataka smjesa za estrihe rezultirao je stvaranjem novog namjenskog kemijskog dodatka MAPESCREED 704 koji se dodaje standardnoj/uobičajenoj cementnoj smjesi za estrihe, a djeluje kao plastifikator i reduktor vode. Dodavanjem u količini 1 – 1,5 % na udio cementa omogućuje skraćeno vrijeme čekanja prije polaganja vodonepropusnih obloga i parketa nakon 21 dana (sadržaj zaostale vlage ≤ 2 CM %). Cementni estrisi izvedeni kemijskim dodatkom MAPESCREED 704 posebno su pogodni za uobičajene radove u novogradnji ako su ugovoreni rokovi vrlo kratki. Smjese za estrihe s kemijskim dodatkom MAPESCREED 704 prikladne su za izvođenje svih vrsta cementnih estriha, uključujući i estrihe s ugrađenom instalacijom podnog grijanja te za estrihe u hladnjačama.

k55-Mapei-03-300.jpgSlike 3 do 4:  Primjeri objekata u kojima su zahvaljujući primjeni proizvoda TOPCEM, izvođači u kratkom vremenu mogli započeti s polaganjem završnih podnih obloga na suhe i sazrele cementne estrihe.
Slika 3. Brod Tower, Slavonski Brod

Detaljna svojstva pojedinačnih proizvoda iz proizvodnog programa Mapei za estrihe prikazana su u tablicama. Namjenski sustavi premaza i mase za zatvaranje previsoke zaostale vlage, ako nije bio primijenjen preventivni pristup (odabir namjenskog kemijskog dodatka, brzosušećeg/brzovezujućeg veziva i/ili gotove smjese morta za estrihe) ili ako se prilikom izvođenja radova nisu poštovale upute za njihovu pripremu, ugradnju i njegu, treba poduzeti takozvane kurativne mjere u vidu zatvaranja previsoke zaostale vlage u podlozi upotrebom namjenskih premaza. U tu je svrhu u Mapei laboratorijima razvijena široka paleta proizvoda na osnovi reakcijskih smola.

k55-Mapei-04-300.jpgSlika 4. Dvorac Eltz, Vukovar

Dva klasična dvokomponentna proizvoda za zatvaranje previsoke zaostale vlage (do 4 % po CM-u), PRIMER MF i PRIMER MF EC PLUS, napravljena su na osnovi epoksidnih smola i u pravilu se nanose u dva sloja, i to tako da se drugi sloj posipa suhim kvarcnim pijeskom

QUARTZ 1,2. Dva proizvoda na osnovi jednokomponentnih poliuretanskih smola, ECO PRIM

PU 1K i ECO PRIM PU 1K TURBO, namijenjeni su za zatvaranje vlage na estrisima u debljini do 6 cm s najviše 5 % zaostale vlage. Isto se tako nanose u dva sloja, s time da se drugi sloj u slučaju nadogradnje putem cementnih masa za izravnavanje u potpunosti posipava suhim kvarcnim pijeskom QUARTZ 1,2. Najuniverzalniji proizvod na osnovi trokomponentnog sustava epoksi-cementa je TRIBLOCK P koji se jednostavno postavlja i na postojeće obloge od keramičkih pločica i kamena. Nanosi se u dva sloja te se nakon 24 sata nadograđuje svim vrstama završnih obloga, uključujući i završne (industrijske) podove na osnovi reakcijskih smola. U pravilu se sustavi premaza za zatvaranje previsoke zaostale vlage na osnovi reakcijskih smola primjenjuju na dozrelim podlogama s prethodno izvedenom branom za kapilarno dizanje vlage. Plod najnovijeg tehnološkog razvoja istraživačkih laboratorija je proizvod koji u sebi povezuje mogućnost radova na podlogama koje još nisu u potpunosti dozrele i nisu dovoljno suhe pa je zbog toga povećana mogućnost kapilarnog dizanja vlage. To je trokomponentna epoksi-cementna masa TRIBLOCK TMB za nanose debljina 1,5 – 3 mm koja, u vidu privremene brane za sve vrste vlage u funkciji sloja za poravnavanje, omogućuje nadogradnju putem svih vrsta završnih obloga uključujući i završne (industrijske) podove na osnovi reakcijskih smola.

Mapei Croatia d.o.o.