LIJEPLJENE MASIVNE PLOČE

Manje je poznato da Firma POŽGAJ d.o.o. iz Velikog Bukovca, osim što je poznata po proizvodnji visokokvalitetnog masivnog i gotovog parketa, ima i višegodišnje iskustvo u proizvodnji ljepljenih ploča od masivnog drveta, a koje također uglavnom plasira na europsko tržište.

 Ljepljene masivne ploče nude se u izvedbi iz različitih vrsta drveta i više različitih klasa, a što omogućava estetsku prilagodbu ostatku interijera za koji su ploče namijenjene.

Vlaga u pločama kreće se između 8 i 10%, što je prilagođeno zapadno-europskim standardima. Klasiranje se također vrši na temelju uobičajenih europskih standarda.

Ploče su standardno završno obrađene brusnim papirom granulacije 60 ili 80, a moguća je i finija obrada (brusnim papirom veće granulacije). Za ljepljenje se koristi ljepilo D3 njemačke marke Henkel. Najčešća primjena ovih vrsta ploča je za daljnju izradu gazišta/stubišta sa pripadajućim podestima, radnih ploha (za stolove, kuhinje) te u industriji namještaja.

Tzv. širinski ljepljene ploče od masivnog drveta sljepljene su od drvenih lamela, kojima je glavna karakteristika da su cjelovite po dužini odnosno da po dužini nisu ljepljene.

Širina lamela može biti jednaka/fiksna ili različita, a uglavnom se kreće između 60 i 120 mm.

Cinkane ploče uobičajeni je naziv za ploče sljepljene od dužinski i širinski spajanih drvenih elemenata. Širina lamela kod cinkanih ploča je fiksna, a ovisi o širini same ploče (uglavnom oko 40 mm).

Parketi Požgaj d.o.o.