LAKIRANJE PARKETA CHROMODEN LAKOVIMA

CHROMODEN lakovi pripadaju skupini dvokomponentnih sustava za lakiranje s kojima se postižu zaštitni filmovi vrhunskih svojstava. Tu prvenstveno mislimo na vrhunski sjaj što ga daje CHROMODEN SJAJNI LAK ZA PARKETE (100% sjaja), lijepi izgled mat površine što se postiže CHROMODEN MAT LAKOM i izvanredna mehanička svojstva (otpornost na habanje, trajnost itd.)

Najbolji rezultat s CHROMODEN lakovima postiže se pri radnoj temperaturi od +18 do +22°C i relativnoj vlažnosti zraka od 65-75%. Vrlo visoka temperatura ljeti i pregrijane prostorije zimi mogu za posljedicu imati prebrzo sušenje laka što sprečava kvalitetno razlijevanje laka i daje izgled narančine kore.

Posebno nepovoljno djeluju visoke temperature na filmove mat i polumat lakova. Zbog naglog sušenja ostaju “štosevi” tj. vide se spojevi od povlačenja valjka. Taj se problem rješava dodavanjem usporivača sušenja u pripremljenu smjesu laka (CHROMODEN USPORIVAČ), te nanošenjem lakova kratkodlakim valjkom s tekstilnim dlačicama koji se mora povlačiti u jednom smjeru.

Preniske pak temperature ostavljaju film laka duže vrijeme otvorenim (usporeno je sušenje) što omogućuje većoj količini prašine da padne na površinu laka.

Previsoka vlažnost zraka kao i vlažnost drva mogu uzrokovati pojavu većeg broja čestica na površini laka. Vrlo je važno da se prilikom lakiranja spriječi strujanje zraka (propuh) koji može uzrokovati neujednačenost sjaja i donijeti nečistoće na površinu laka.

CHROMODEN lakove najbolje je nanositi specijalnim valjcima za lakove s kratkom dlakom ili širokim kistovima. Lak je potrebno nanositi “u križ” jer se tako postiže ujednačena debljina filma laka i odlično razlijevanje. Naneseni sloj laka potrebno je pustiti da se suši do drugog dana (24 sata).

Prije nanošenja sljedećeg sloja mora se lakirana površina obvezno obrusiti brusnim papirom br.150 za ručno brušenje ili br.240 (br.280) za brušenje rotacionom brusilicom. To je zlatno pravilo u postupku lakiranja i ličenja. Ne postupi li se tako može se dogoditi da novonaneseni sloj laka ne prione na visokosjajnu površinu. Slična pojava moguća je i u slučaju kad je vremenski razmak između dva lakiranja predugačak (više dana).

Brusnu prašinu iza svakog brušenja potrebno je temeljito odstraniti usisavačem. Za vrhunski izgled površine potrebno je drugi sloj laka, nakon usisavanja prašine, obrisati vlažnom krpom od umjetne kože (kao za automobile), a za nanošenje trećeg, završnog, sloja upotrijebiti novi valjak. Preporučljivo je novi valjak prije uporabe “depilirati” na širokoj ljepljivoj traci.

Nakon svakog nanošenja laka potrebno je valjak i kist oprati u CHROMODEN SREDSTVU ZA PRANJE (sastavni je dio svake garniture) ili CHROMODEN RAZRJEĐIVAČU. Nije preporučljivo korištenje drugih sredstava za pranje. Prije ponovnog korištenja alat mora biti potpuno suh i oslobođen prašine i čestica osušenog laka.

Na kraju treba naglasiti da su CHROMODEN lakovi osjetljivi (nekompatibilni) na sve proizvode izvan CHROMODEN sustava. Nažalost često se događa da izvođači radova u cilju pojeftinjenja rabe nekompatibilne proizvode, a najčešće nitrolakove i nitrotemeljne lakove kao prvi sloj u sustavu lakiranja i razne kitove za ispunjavanje reški između parketnih daščica. Takvi postupci uzrokuju nepotrebne reklamacije i sporove i na kraju štete koje mogu biti vrlo velike.

Sve navedeno vrijedi za parketne površine u objektima s klasičnim grijanjem ili bez njega. A kako se parketi lakiraju u slučaju podnog grijanja?

Želi li se s potpunom sigurnošću postaviti i lakirati parkete na estrihu u koji je ugrađeno podno grijanje valja postupiti na slijedeći način:

Podno grijanje treba uključiti prije postavljanja parketa tako da se estrih potpuno osuši (gotovo na 0% vlage) što treba mjerenjem utvrditi, a zatim polagati i lakirati parkete gotovo na toplo.

Njemačke norme vrlo detaljno razrađuju postupak polaganja parketa na cementni estrih s podnim grijanjem. Evo te upute:

„Podlogu treba najmanje 21 dan nakon ugradnje postupno zagrijavati tako da joj se temperatura dnevno podiže za 5°C do maksimalne (cca. 50°C) koji treba neprekidno održavati u trajanju od jednog dana po centimetru debljine estriha  (npr. 5 dana za estrih od 5 cm debljine). Kod uključivanja i isključivanja grijanja prostoriju treba provjetravati, a postupak provoditi najmanje četrnaest dana. Za vrijeme hladnog vremena grijanje se ne smije prekidati niti pri samom polaganju parketa, a temeperatura se mora postupno smanjiti i održavati na 18 do 20°C u tijeku izvođenja polaganja parketa. Nakon postavljanja parketa treba održavati ovu temperaturu najmanje tri dana, a zatim se može podizati 5°C na dan do maksimalne temperature grijanja.

Pri uzimanju uzoraka za mjerenje vlažnosti estriha valja paziti da se ne probuše instalirane cijevi.

Ako se ne postupi na opisani način može doći do podizanja parketa jer toplina pokrene vodu iz estriha koja se pod filmom laka kondenzira (u ovom slučaju film laka djeluje kao parna brana).“

U nastavku predstavljamo susutave za lakiranje parketa CHROMODEN LAKOVIMA.

Sustavi zaštite – novi parket

Priprema površine
 • strojno brušenje (završno brusnim papirom br.150)
 • prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu
 • ako je potrebno manje reške se mogu popuniti smjesom drvne prašine od brušenja i Chromoden impregnacije ili temeljnog laka za parkete

Sustavi s lakovima

 • 3x Chromoden lak za parkete (sjajni, polumat ili mat) ili
 • 3x Chromoden mat lak za sportske dvorane *

Sustavi s impregnacijom

 • 1x Chromoden impregnacija
 • 2-3x Chromoden lak za parkete (sjajni, polumat ili mat) ili
 • 2-3x Chromoden mat lak za sportske dvorane *

Sustavi s temeljnim lakom za parkete

 • 1x Chromoden temeljni lak za parkete
 • 2x Chromoden lak za parkete (sjajni, polumat ili mat) ili
 • 2x Chromoden mat lak za sportske dvorane *

Sustavi s transparentnim bojama

 • 1x Chromoden transparent
 • 3x Chromoden lak za parkete (sjajni, polumat ili mat) ili
 • 3x Chromoden mat lak za sportske dvorane *
 • 1x Chromoden transparent
 • 1x Chromoden temeljni lak za parkete
 • 2x Chromoden lak za parkete (sjajni, polumat ili mat) ili
 • 2x Chromoden mat lak za sportske dvorane *

* horizontalne oznake izrađuju se Chromoden lakbojom na prvom sloju Chromodena SPORT

Sustavi zaštite – stari parket

Priprema površine
 • strojno brušenje (završno brusnim papirom br.150)
 • prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za prašinu
 • ako je potrebno manje reške se mogu popuniti smjesom drvne prašine od brušenja i Chromoden impregnacije ili Chromoden temeljnog laka za parkete
 • kod jako starih parketa i parketa koji su bili tretirani raznim sredstvima za poliranje preporučamo obavezno nanošenje jednog sloja Chromoden impregnacije

Chromos boje i lakovi d.d.