Zaštita kotlova na kruto gorivo

Kotlovi na kruto gorivo (drvo, drvna sječka, peleti, briketi) interesantni su, kako zbog troškova eksploatacije, tako i u segmentu energetske učinkovitosti s obzirom da je drvo CO2 neutralno.

S obzirom na investiciju u opremu na samom početku, prema opremi (kotlovima) trebamo se ophoditi s pažnjom kako bi nam što dulje služila svrsi. Jedan od mogućih problema je pregrijavanje kotla do kojeg može doći u većini slučajeva uslijed nestanka električne energije. tehnodom-00-200.jpgRazlog tome je prestanak rada cirkulacijske pumpe, a kako se u kotlu nalazi užareno godivo, temperatura vode za grijanje počinje brzo rasti jer toplinu nema što odvoditi.

Na ovu potencijalnu opasnost svakako bi Vam svaki ponuđač opreme trebao skrenuti pažnju, a problem se može otkloniti na dva načina: ili rashlađivanjem kotla putem termičkih ventila koji ne ovise o el. napajanju ili putem uređaja za neprekidno napajanje UPS, koji cirkulacijsku pumpu opskrbljuju el. energijom za vrijeme njezinog nestanka iz mreže.

Uređaji za neprekidno napajanje (UPS) za kotlove na kruto gorivo

Uređaji za neprekidno napajanje kotlova na kruto gorivo namijenjeni su napajanju cirkulacijske pumpe kotla čime se izbjegava pregrijavanje. UPS uređaji isporučuju se s posebnim akumulatorom čiji je vijek trajanja 12 godina.

UPS uređaj u našoj ponudi (model PG 500) opremljen je akumulatorom kapaciteta 44 Ah. Može pokretati standardnu pumpu (25/4) pri punoj brzini u trajanju od 5 sati (stupanj 3, ulazna snaga cirkulatora 68W). Ukoliko je riječ o niskoenergetskim pumpama, tada je uređaj opremljen akumulatorom kapaciteta 18 Ah. Može se koristiti za jednu standardnu pumpu manje ulazne snage (npr. Grundfos Alpha 2L, 18W) ili za manje zahtjevne primjene

Uređaj je moguće ugraditi vertikalno ili horizontalno, samu ugradnju i provjeru može izvoditi i sam korisnik, osigurano je dvostupanjsko inteligentno punjenje čime se štiti akumulator te je ugrađena indikacija trenutnog stanja uređaja zvučnim alarmom.

Zaštita od pregrijavanja putem termičkih ventila

 Izbor termičkih ventila ovisi o vrsti kotla:

  • DBV1 termički ventili – za kotlove bez rashladnog izmjenjivača
  • JBV1 termički ventili – za kotlove s rashladnim izmjenjivačem
  • BVTS ventil s kapilarom – za kotlove s rashladnim izmjenjivačem

Ventili rade bez strujnog napajanja, na 97°C otvaraju i puštaju hladnu vodu čime rashlađuju kotao i sprečavaju njegovo pregrijavanje, a pregrijana voda ispušta se u kanalizaciju. Za ispravan rad kotla ventil je potrebnon ugraditi na mjesto najviše postignute temperature u slučaju pregrijavanja – obično direktno na gornji dio kotla ili na izlaznu cijev blizu kotla.

Riječ je o pouzdanim termičkim elementima s brzom reakcijom na izmjene temperature.

Za sva dodatna pitanja stručni tim tvrtke Tehno-dom d.o.o. stoji Vam na raspolaganju.

Tehno-dom d.o.o.