Što je Thorium Software?

Thorium Software je tvrtka koja se bavi izradom programskih rješenja na području energetske učinkovitosti. Prvi proizvod je Thorium A+ računalni program za energetsko certificiranje, koji objedinjuje sve aspekte procesa. Na ideju stvaranja računalnog programa došlo je dvoje kolega s velikim iskustvom u certificiranju složenih tehničkih sustava. Thorium je rezultat direktnog rješavanja problema na koje smo nailazili pri energetskim pregledima i izradi projekata.

Što je Thorium A+? Zašto je stvoren?

Često se postavlja pitanje zašto je Thorium napravljen uz postojanje drugih tržišno dostupnih računalnih programa. Odgovor leži u činjenici da tijekom izrade izvještaja o provedenom energetskom pregledu nailazimo na mnoštvo repetitivnog mentalnog posla. Poput kopiranja istih podataka na pet različitih mjesta, beskonačnog kreiranja tablica u raznim uredskim alatima te stvaranja grafova iz spomenutih tablica. Metodologija o energetskom pregledu građevina izuzetno je opširna te postavlja jako zahtjevne uvjete pred certifikatore koje nije lako zadovoljiti bez odvajanja podosta vremena i koncentracije.

Računalni program Thorium A+ stvoren je kako bi kolege certifikatore oslobodio nepotrebnih akcija obrade podataka i kreiranja dokumenata te ostavio dovoljno vremena za rješavanje stvarnih problema poput pronalaska ušteda unutar objekta za koji se provodi energetski pregled. Pronalazak isplativih ušteda je zapravo najbitniji dio cijelog procesa energetske certifikacije. Po završetku procesa klijent mora imati informaciju gdje je trenutačno po pitanju potrošnje objekta i gdje može biti ako se odluči investirati u obnovu ovojnice objekta ili zamjenu elemenata tehničkih sustava unutar objekta.

k53-thorium-01-400.jpgGdje Thorium najviše ubrzava korisnike?

Većinu korisnika ako ne i sve najviše smeta potrebno vrijeme za izradu izvještaja o provedenom energetskom pregledu. Proces prije Thorium A+ računalnog programa možemo podijeliti u nekoliko koraka.

  1. Proračun toplinskih gubitaka i dobitaka te izračun energetskog razreda. Nakon proračuna rezultate je potrebno kopirati u pripadajuća propisana poglavlja izvještaja.
  2. Obrada postojećeg stanja elektro i strojarskih uređaja. Ovaj dio nema specijalizirani računalni program već se sve radnje tipično rade u MS Excelu ili nekom drugom alatu. Nakon generiranja svih potrebnih tablica i grafova rezultate ponovo moramo unijeti u izvještaj.
  3. Obrada računa i izrada energetske bilance objekta ponovo povlači obradu podataka u uredskim alatima i kopiranje rezultata u izvještaj.
  4. Izračun mjera energetske učinkovitosti povlači kombinaciju korištenja specijaliziranih programa za izračun toplinskih gubitaka i Excela kod proračuna građevinskih mjera ili samo Excela za mjere koje nisu građevinske, te naravno ponovno uklapanje rezultata proračuna u izvještaj.
  5. Ako se radi o energetskom certificiranju složenih sustava tada je potrebno dodatno uklopiti dijelove izvještaja svih uključenih struka u jedan završni izvještaj, što jako često predstavlja izuzetno bolan proces.

Thorium A+ je obuhvatio sve gore navedene radnje na jednom mjestu i automatizirao one koje su repetitivne. Podaci se unose redom, iz unesenih podataka generiraju se svi potrebni grafovi i tablice te završavaju u pripadnim poglavljima izvještaja (prema predlošku sa stranica ministarstva). Ako više certifikatora surađuje na istom projektu svi mogu zajedno raditi unutar Thoriuma na dotičnome, čime se uklanja potreba za kasnijim uklapanjem izvještaja.  Konačni rezultat procesa je potpuni izvještaj o provedenom pregledu, popunjen energetski certifikat i pripadna excel tablica. Prosječno vrijeme izrade objekta normalne složenosti poput stana ili kuće svodi se na 4 sata uz maksimalno zadovoljavanje metodologije.

Thorium Software d.o.o.