Gorivo koje ima budućnost

U radu s obnovljivim gorivima je za razliku od slučaja s „normiranim“ fosilnim gorivima potrebno iscrpno iskustvo koje se stječe tijekom desetljeća, a tiče se kemijskog sastava, veličine, vlažnosti i zakonskih propisa. U našim se postrojenjima upotrebljavaju brojna raznolika goriva: naša paleta osim drvne biomase poput drvne sječke, kore i drvnog ostatka pri održavanju šume obuhvaća i suhu piljevinu, pelete i brusnu prašinu. Poljoprivredna biomasa poput oklasaka, slame, ljuske zrna kakaovca, miskantusa, komine maslina, ostataka prehrambene industrije itd. također je dio spektra goriva koja nudimo kao posebna rješenja na upit. Upotrijebljeni ložišni sustavi individualno su prilagođeni svakom gorivu i omogućuju optimalno dogorijevanje svakog goriva.

POUZDANA OPSKRBA TOPLINSKOM ENERGIJOM

Kohlbachova kotlovska postrojenja na biomasu osiguravaju pouzdanu i učinkovitu opskrbu toplinskom energijom od 400 do 18.000 kW po modulu:
Toplovodni/vrelovodni kotao: topla voda do 110 °C i vruća voda do 200°C, dvoprolazni ili troprolazni
Parni kotao: od 0,5 do 40 bara, temperature vruće pare do 450°C
Termouljni kotao: procesna toplina na visokim temperaturnim razinama (temperature polaznog voda >150°C do 315°C)

S obzirom na korištenje toplinskom energijom primjene pri tome sežu od grijanja čitavih općina, osjetljivih turističkih destinacija, radionica, proizvodnih hala pa sve do opskrbe sušionica ili parionica, mljekara, pivovara, bolnica, vrtlarija itd.

POUZDANA OPSKRBA TOPLINSKOM I ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Istovremena proizvodnja električne i toplinske energije od biomase vrhunska je disciplina kad je riječ o korištenju biomase. Zato su Kohlbachovi kotlovi sa svojim specijalnim stupnjevima snage prilagođeni turbinama koje su uobičajene na tržištu:

  • Visokotlačni parni kotao za parne turbine i motore: dimocijevni kotao (vrelocijevni kotao na vodu) do 40 bara ili vodocijevni kotao za više razine tlaka, od 6.000 kW
  • Termouljna kotlovska postrojenja za tehnologiju organskog Rankineova ciklusa (Organic Rankine Cycle): za mala kogeneracijska postrojenja od 200-2.200 kW, električni, bestlačni pogon, vrlo visok stupanj ukupnog iskorištenja postrojenja, iznimno dobre reakcije pri djelomičnom opterećenju, iskušana i vrlo dugovječna tehnologija.

KBE bioenergie