Brzina gradnje uz smanjenje buke koraka


Thermotec sustav ugradnje

Smanjenje buke koraka između etaža u objektima uvelike doprinosi kvaliteti življenja u stambenom prostoru.
Ugradnjom Thermotec sustava pri debljini konstrukcije od 120 mm možete poboljšati izolaciju buke koraka od 28 dB.

Sustav se sastoji od 60 mm Thermoteca 100R (materijal o kojem je bila riječ u prošlom broju časopisa Korak), akustičnih traka od 6 mm te 50 mm cementnog estriha. Akustične trake (AkustikSystem) su spužvice za zvučno prigušenje i parna kočnica s ljepljivom trakom za spajanje preklopa.

Nanoestrih

k52-HDgradnja-02-500.jpgBrzina gradnje uz dobru kvalitetu u današnje vrijeme velik je izazov svakog građevinara. Kad razgovaramo o estrihu, brzina je posebno problematična s obzirom da je nakon estriha potrebno ugraditi završnu podnu oblogu (parket), koji se smije polagati tek kad se vlaga u estrihu spussti na dozvoljanu granicu. Kod standardnih estriha, načelno je pravilo (koje se naravno mora provjeriti mjerenjem) da se 1 cm debljine estriha suši tjedan dana. Ukoliko imate estrih debljine 6 cm, trebalo bi prije polaganja završne podne obloge čekati mjesec i pol. Tko to može čekati?

Riječ je o završnoj fazi gradnje kad su verojatno svi rokovi “probijeni”, kad investitori više nemaju živaca i imperativ je što prije useljenje objekta. Naravno da postoje metode sušenja estriha isušivačima, ali to poskupljuje investiciju i izvođači nisu pretjerano skloni prikloniti se takvom načinu rješavanja problema.

Nanoestrih je rješenje za gore navedene probleme. Riječ je o materijalu iznimno velike čvrstoće te vrlo kratkog roka sušenja, a zanemarivog skupljanja od samo 0,1-0,2 mm/m nakon sedam dana. Materijal je na bazi cementa s mogućnošću opterećenja nakon 24 sata te polaganja završne podne obloge već nakon 2 – 5 dana (ovisno o debljini ugradnje). Nanoestrih je velike savojne, vlačne i tlačne čvrstoće, prikladan za polagnja na velike plohe bez fuga.

HD gradnja d.o.o.