Fermacell focus-Povišeni pod MAXifloor

Današnji tehnički napredak sve više zahtijeva jednostavnu integraciju kućne i komunikacijske tehnologije u moderne podne sustave. Ugradnja fermacell povišenog poda MAXifloor osigurava funkcionalno, fleksibilno i komforno rješenje problema koje je okrenuto budućnosti.

k50-farmacell-00-200.jpgSuhi povišeni pod je posebno prikladan za saniranje te renoviranje i novogradnju kod sljedećih objekata:
– banke
– štedionice
– objekti osiguravajućeg društva
– uredske i upravne zgrade
– saniranje starih zgrada
– nadogradnja etaža
– izgradnja stanova usmjerenih budućnosti

Uvjeti za montažu općenito
Za podlogu su prikladne sirove ploče (stropovi) koji su dimenzionirani za maksimalno dopuštena opterećenja poda. Pri tome je potrebno pridržavati se opterećenja uslijed prometa i opterećenja podne konstrukcije. Kao sirove ploče (stropovi) su prikladni:
– masivne ploče (stropovi)
– podne ploče
– stropovi s drvenim gredama

k50-farmacell-02-700.jpgKao i svi materijali koji se koriste u gradnji, tako su i fermacell ploče povišenog poda tipa MAXifloor podložne procesu istezanja i skupljanja zbog utjecaja temperature i vlage. Također i ljepila mijenjaju svoje reakcijsko ponašanje i ponašanje pri otvrdnjavanju.
Zbog toga je potrebno da za vrijeme montaže temperatura prostorije i građevinskih predmeta iznosi najmanje 10°C. Vlažnost okolnog zraka ne smije trajno biti veća od 70%. Radi održavanja ove klime, eventualno je za vrijeme montaže potrebno predvidjeti grijanje. Treba se pridržavati propisa iz DIN-a EN 13213. Klima koja postoji u šupljinama ispod postavljene podne konstrukcije ne smije znatno odstupati od klime u prostoru iznad ploča poda.

Objekt mora biti zaštićen od prodora vlage. To vrijedi i za vrijeme montaže fermacell povišenog poda tipa MAXifloor, kao i za vrijeme korištenja. Građevinski elementi koji graniče sa zemljom moraju u dijelu poda i zida biti trajno zaštićeni od prodora vlage. U pravilu se prilikom gradnje objekta provodi brtvljenje vanjske strane prostorije sukladno DIN-u 18195. Ukoliko ne postoji brtvljenje ploče poda (temeljne ploče), to je potrebno izvesti prema DIN-u 18195 (npr. zavarene bitumenske trake ili plastične brtvene trake).

Sirove ploče (stropovi) moraju biti suhi. Prije preuzimanja radova polaganja, potrebno je provjeriti ravnost sirove ploče. Ona mora odgovarati zahtjevima građevinskog propisa (VOB), kao i tolerancijama ravnosti površine prema DIN-u 18202.

Projektiranje komunikacijske i kućne tehnike treba biti završeno prije početka montaže fermacell povišenog poda tipa MAXifloor. Instalacije koje idu paralelno sa zidnim konstrukcijama moraju imati odmak od zida od najmanje 110 mm te mora biti omogućeno postavljanje rubnih potpornja. Potrebno je preuzeti dilatacijske fuge objekta te ih uzeti u obzir već prilikom projektiranja suhog povišenog poda. Prije postave, treba izvršiti detaljno čišćenje sirovog poda pomoću odgovarajućeg industrijskog usisivača. Kod šupljih konstrukcija koje provode zrak sirovi pod je potrebno impregnirati/zabrtviti.

Potrošnja materijala
Prije početka radova polaganja potrebno je napraviti shemu polaganja elemenata poda, sukladno postojećoj geometriji prostorije.
Uz pretpostavku da su revizijski otvori, odnosno kabelske trase već utvrđene, fermacell ploče za povišeni pod se postavljaju tako da je upravo u rubnim područjima moguće smanjiti otpad. Iz izrađenog rasterplana može se uzeti točan broj MAXifloor nosivih nožica i potrebna količina elemenata.

Obrada fermacell elemenata povišenog poda MAXifloor
fermacell elemente povišenog poda moguće je rezati pomoću ručne kružne pile s vodilicom. Izrezi se mogu izvesti pomoću električne ubodne pile ili kratke ručne pile. Proboji za cijevi izvode se pomoću krunastog svrdla. U slučaju korištenja ručne kružne pile s mogućnošću podešavanja po visini, preporučuje se koristiti napravu za odsisavanje prašine i odgovarajuće vodilice. Pila treba imati mali broj okretaja, a preporučuju se listovi pile od tvrdog metala s malim brojem zubi.

k50-farmacell-03-460.jpgPolaganje
Na sve granične površine treba primijeniti izolacijsku traku. Ona sprječava prijenos zvuka na susjedne građevinske elemente. Mogući materijali su pjenasti PE ili, kod dodatnih zahtjeva na vatrootpornost, izolacijske trake od mineralne vune (točka taljenja ≥1000 °C).
Rubna izolacijska traka kod uobičajene izvedbe konstrukcije treba stršati iznad gornjeg ruba kasnije podne obloge. Ostatak stršećih dijelova trake će odstraniti polagač poda.
Kod prvog reda treba odrezati stršeće pero elementa suhog povišenog poda, kako bi se osigurao tijesni spoj sa zidom. fermacell element povišenog poda tipa MAXifloor je s donje strane obložen specijalnim papirom. Obložena strana se uvijek postavlja na nosive nožice. U slučaju postavljanja prirodnog kamena u obliku pločica i ploča, raster nosivih nožica treba smanjiti za dijagonalno postavljenu nožicu.
MAXifloor nosive nožice se postavljaju ispod elementa poda u rasteru od 500 x 500 mm. Za klasu opterećenja 2 (3 kN) treba u rubnom dijelu odabrati razmak potpornja od 250 mm. Okrugle pločice nosivih nožica se fiksiraju na sirovi pod pomoću MAXifloor ljepila za potpornje.
Kvadratni lim je nosiva pločica podnog elementa. Nosive pločice, kao i utori se lijepe fermacell ljepilom za estrih. U profilirane rubne dijelove pojedinačnih elemenata poda se nanosi ljepilo sukladno uputama. Rub fermacell ploče se po potrebi može lagano nahrapaviti (brusnim papirom ili sl.). Točno nalijeganje elemenata u spoju se može postići pomoću čekića obloženog gumom (zidarski čekić).

fermacell elemente povišenog poda treba polagati počevši od utvrđenih oznaka za visinu, uz poštivanje optimalne količine otpada, kao i eventualno predviđenih elemenata, kao što su trase dvostrukog poda. Pri tome treba u pravilu prvi red ploča postaviti paralelno s ravninom uzdužnog zida. Ostale redove ploča treba polagati s pomakom fuge (t.j. bez križne fuge). Mjera preklopa odgovara polovici dužine ploče, ali ju je moguće promijeniti radi što manje količine otpada. Ostaci odrezanih ploča, međutim, moraju imati minimalnu širinu od 200 mm.
Ukoliko ne postoji zid koji bi služio kao pravac za polaganje ploča, drugi red elemenata treba postaviti uz pomoć konopca, tako da najveća udaljenost od zida iznosi manje od 500 mm. Radi stabilnosti, preporučuje se polaganje trećeg reda elemenata s prethodno opisanim pomakom. Ukoliko je moguće, ploče koje je potrebno rezati radi prilagodbe sa zidovima, treba polagati tek sljedećeg dana.
Kod kosih i okruglih spojeva, rubnu izolacijsku ploču treba postaviti tako da bude prilagođena obliku. Na ovim mjestima treba postaviti dovoljan broj nosivih nožica, tako da je na svakom mjestu osigurana potrebna stabilnost.

Fermacell GmbH