Liapor barijere za zaštitu od buke

Liapor zidni paneli za zaštitu od buke prometa
– promotivno predstavljanje izvrsnosti inovativnog postignuća na razvoju učinkovitih rješenja za izolaciju od buke.

Buka je danas jedan od najvećih problema u zaštiti čovjeka i okoline. Promet – cestovni, željeznički i zračni – osobito je snažan i djelotvoran izvor uznemiravanja i narušavanja mira. To ne utječe samo na narušavanje kvalitete života, već također vrlo ozbiljno ugrožava i naše zdravlje.
Budući da volumen prometa stalno raste, razvoj učinkovite zaštite protiv buke je vrlo važan, kako danas tako i u budućnosti.

k48-liapor-0-200.jpgU Hrvatskoj još uvijek se ne provodi nužno potrebna zaštita od buke u prometu, gdje razine buke svakim danom postaju sve veće i iznimno visoke, posebno u urbanim sredinama.
Kao članica Europske unije Hrvatska je uskladila tehničku regulativu s Europskom tehničkom regulativom, koja se odnosi na zaštitu od buke. Suprotno tome, u Hrvatskoj se zaštita od buke od prometa, posebice u gusto naseljenim urbanim sredinama, još uvijek ne provodi prema važećim tehničkim propisima.
Imamo, kao jedan od primjera, grad Rijeku gdje se na zaobilaznici grada izvela cjelovita zaštita od buke cestovnog prometa. Na žalost, ovo rješenje nije izvedeno dovoljno stručno i kvalitetno i po običaju izvedeno je uz vrlo velike investicijske troškove. Najviše su ovome doprinijeli projektanti, koji zbog svojeg nedovoljnog stručnog znanja nisu primjereno iskoristili sve one tehničke izvrsnosti koje su imali na raspolaganju u trenutku projektiranja. Posebno se ovo odnosi na kvalitetu apsorbcije buke. Ovdje je važno napomenuti da su građevinske firme u Hrvatskoj svojim znanjem i tehnološkom opremljenošću bile spremne izvesti na ovom projektu i najzahtijevnija tehnološka rješenja s najvećom kvalitetom, i to uz manje investicijske troškove. Stanari, koji žive uz ovu gradsku prometnicu, svjedoče da je i nakon izvedenih radova razina buke i dalje visoka.

Kao primjer, koji treba riješiti u skoroj budućnosti, imamo Zagrebačku aveniju u Zagrebu, koja je u prošlosti u oba smjera imala ukupno samo dvije prometne trake, da bi danas imala šest traka u oba smjera, a na križanjima deset traka.
Razina buke na ovoj gradskoj prometnici je vrlo visoka i iznad dopuštenih granica, a s time i vrlo štetna, posebno za okoliš i osobe koje žive uz ovu gradsku prometnicu.

Vrste barijera za zaštitu od buke
Kako bi zaštita od buke bila učinkovita, a izvedene barijere za zaštitu od buke trajne i jednostavne za održavanje, iste moraju zadovoljiti sve zadane tehničke uvjete koji se odnose na sposobnost odbijanja i upijanja zvuka, mehaničku i statičku otpornost i stabilnost, otpornost na smrzavanje, otpornost na djelovanje soli, otpornost na požar i na druge vrste otpornosti koje mogu biti uvjetovane lokacijom i zahtijevanom visinom zaštite. Osim ovih uvjeta barijere za zaštitu od buke moraju zadovoljiti estetske i ekološke zahtjeve, kao i uvjete koje određuju zahtjevi zaštite okoliša. Sve ovo određuje konačni odabir tipa barijere i vrste materijala od kojeg će barijere biti izrađene.

Prema akustičnim svojstvima razlikujemo sljedeće vrste barijera:

 • barijere koje odbijaju i upijaju zvuk
 • barijere koje samo odbijaju zvuk

Barijere koje upijaju energiju zvuka istovremeno umanjuju intenzitet odbijenog vala zvuka, dok barijere koje samo odbijaju zvuk odbijaju zvučne valove bez umanjenja njihovog intenziteta.
Barijere za zaštitu od buke moraju zadovoljiti nužne zahtjeve u pogledu zaštite od buke, i to: zahtijevanu zvučnu izolaciju Rw, i zahtijevanu apsorpciju zvuka ∆Lα.

Veličinu zvučne izolacije uvjetuju zahtjevi za umanjenjem buke onih objekata koje je potrebno zaštititi. Prema zadanim tehničkim uvjetima za zvučnu izolaciju barijera određena je najmanja vrijednost koeficijenta zvučne izolacije Rw koja mora biti veća od 24 dB za sve vrste barijera.
Istovremeno tehnički propisi određuju najmanje vrijednosti upijanja zvuka koje su podijeljene prema sljedećim razredima:

Podjela zidova za zaštitu od buke prema građevnim materijalima
Zidovi za zaštitu od buke danas se izrađuju od različitih materijala, ovisno o tehničkim i estetskim zahtjevima, kao i o ekološkim i klimatskim uvjetima.
Barijere za zaštitu od buke najčešće se izvode kao betonske, drvene, aluminijske ili prozirne barijere, kao i barijere izvedene od gabiona, kamena ili zemljanih nasipa.

Betonske barijere
Beton je danas jedan od najprimjenjivijih građevinskih i konstrukcijskih materijala i kao takav nalazi veliku primjenu i kod izrade barijera za zaštitu od buke. Vrlo često barijere se izvode u kombinaciji s nekim drugim materijalom, laganim apsorbirajućim betonom, kao npr. s Liapor ekspandiranom glinom.
Betonske barijere najčešće se izvode kao predgotovljeni elementi proizvedeni u kontroliranim uvjetima.
Ako je beton kvalitetan, propisno ugrađen i njegovan dobivamo trajnu barijeru koja će kroz vrlo dugi vremenski period, veći i od 100 godina, biti otporna na visoke temperaturne oscilacije, sunčevo zračenje, djelovanje kiše, leda, soli i dr.
Prema akustičkim i tehničkim karakteristikama Liapor betonske barijere su danas najkvalitetnije i ekonomski naoptimalnije rješenje za izvedbu barijera koje odbijaju i upijaju zvuk.

Metalne barijere
Ovakve barijere mogu odbijati i upijati zvuk, ali manje učinkovito u usporedbi s betonskim barijerama.
Metalni zidovi se najčešće proizvode od čelika ili aluminija i najčešće se proizvode metalni zidni elementi s prednjom perforiranom stranom. Unutarnji prostor ovakvih zidova ispunjen je kamenom vunom ili nekim drugim materijalom koji upija zvuk.
Metalni zidovi mogu se bojati u širokom spektru različitih boja. Metalne barijere su ravne i jednostavne površine i najčešće se izvode u kombinaciji svjetlijih i tamnijih tonova boja. Moguće je ovu monotoniju razbiti ozelenjavanjem, ali zbog visokih temperatura tijekom ljetne sezone preporuča se izbjegavati sadnju vegetacije pokraj metalnih površina ploča.
Nedostatak metalnih barijera je mali vijek trajanja, koji može biti i manji od 20 godina, cijena je u usporedbi s betonskim vrstama barijera veća, a arhitektima je umanjena mogućnost kreativne slobode.

k48-liapor-2-300.jpgDrvene barijere
U krajevima bogatim šumama vrlo često se drvo primjenjuje kao materijal za izradu barijera za zaštitu od buke. Ovakvi zidovi slični su visokim vrtnim ogradama, a svojim se krajobraznim dizajnom dobro uklapaju u okolinu. Rijeđe se izvode u urbanim sredinama, iako se ponekad i tamo mogu dobro uklopiti.
Drvene barijere nisu zahvalne za primjenu u urbanim sredinama i u neposrednoj blizini stambenih i pješačkih zona gdje bi ovakve barijere trebale biti prirodnih i svjetlih boja kako se ne bi stvarale zone sjena ili mračne zone. Na takvim se mjestima drvene barijere mogu kombinirati s transparentnim barijerama kako bi se postigla bolja osvjetljenost i vidljivost. Primjenu drvenih barijera, kao laganih, treba izbjegavati na vijaduktima i mostovima, jer na ovakvim objektima ne djeluju esteski dobro i lijepo, već ostavljaju dojam zatvorenosti, što ne mogu umanjiti niti na njima izvedeni detalji. Također, drvene barijere se ne uklapaju u betonsku ili čeliču konstrukciju objekta.
Nedostatak drvenih barijera je mali vijek trajanja, koji može biti i manji od 25 godina, cijena je u usporedbi s betonskim vrstama barijera veća, a arhitektima je umanjena mogućnost kreativne slobode.

Prozirni ili transparentni zidovi
Prozirne ili transparentne barijere za zaštitu od buke djelomično ili potpuno propuštaju svjetlosne zrake i s time omogućuju pogled u okolinu. Najčešće ovakve barijere se izrađuju  od akrilnih i polikarbonatnih ploča ili od pleksiglasa. Prozirnost ovakvih materijala je glavni razlog za izvedbu i primjenu na objektima poput mostova i vijadukata. Barijere na vijaduktima i mostovima, s vizualnog i estetskog gledišta, trebale bi biti prozirne kako bi istovremeno odražavale ljepotu okolnog krajolika.
Zbog svoje prozračnosti najbolje se uklapaju u ukupan izgled takvih konstrukcija. Također, od ovih materijala mogu se izraditi barijere vrlo velikih visina koje zbog svoje prozirnosti neće ostavljati dojam visoke neprirodne prepreke.
Bitan nedostatak kod ovih barijera je manja otpornost na oštećenja. Oštećene dijelove nije moguće sanirati već ih je potrebno u cjelosti zamijeniti.
Zbog ravne i glatke površine ovakve barijere su vrlo često meta za raznovrsna i neprikladna grafitna izražavanja. Ovaj problem je moguće djelomično, ali ne i trajno, riješiti nanošenjem tankog antigrafitnog premaza.
Prozirne se barijere često izvode u kombinaciji s drugim barijerama (betonske, drvene ili metalne), gdje se koriste kao površine za razbijanje monotonosti barijere, kao površine za propuštanje svjetlosti i bolje preglednosti vozača u prostoru. Prozirne barijere izvedene na gornjem dijelu barijere čine istu nižom i vizualno prihvatljivijom.
Prozirne barijere stvaraju problem pticama koje se zalijeću u njih, što se djelomično riješava nijansiranjem u raznim bojama ili apliciranjem na njihovoj površini različitih uzoraka.
Prozirne barijere odbijaju zvučne valove, ∆Lα=0, i zbog toga projektanti bi trebali izbjegavati njihovu primjenu na mjestima gdje bi ovo potpuno odbijanje zvuka moglo štetno djelovati na okolinu.
Plastične barijere manje su otporne na ultraljubičasto zračenje zbog čega mogu postati mutne ili manje prozirne. Djelomično, ali ne i trajno, površine se mogu zaštititi tankim premazom UV zaštitnog sloja.
Također, prozirne barijere mogu biti uzrokom zasljepljivanja vozača.
Potrebno je redovito i često čistiti ove površine kako bi se zadržala potrebna prozirnost ovih barijera, što je posljedično uzrokovano statičkim elektricitetom koji pospješuje zadržavanje prašine i drugih nečistoća na površini.
Najveći nedostatak prozirnih barijera je cijena, koja je u usporedbi s betonskim vrstama barijerama veća, a arhitektima je umanjena mogućnost kreativne slobode.

Velike Liapor površine za bolji mir i tišinu
Liapor zidni paneli za zvučnu izolaciju danas su jedno od najkvalitetnijih alternativnih rješenja za učinkovitu zaštitu protiv buke od prometa. Veliki formati predgotovljenih betonskih panela sastoje se iz dva sloja, konstruktivnog armiranog betona i upijajućeg sloja zvuka izvedenog od Liapor laganog betona.
Liapor prozračna ekspandirana glina ovdje ima vrlo djelotvornu ulogu kod upijanja velikog spektra valova zvuka. Apsorbirajući sloj, koji je licem okrenut prema izvoru od buke, sastoji se od Liapor laganog betona ispunjenog finom i ujednačenom strukturom zračnog prostora.

S Liapor tehnologijom učinkovito do vrhunskih rezultata
Prema EU standardima EN 1793-1 i EN 1793-2
definirani su slijedeći najviši razredi:
– upijanje zvuka: A4 / DLα > 11 dB
– odbijanje zvuka: B3 / DLR > 24 dB.
Na 20. Internacionalnom kongresu za akustiku, Sydney, 23.-27.08.2010., predloženi su novi razredi:
– upijanje zvuka: A5 / DLα > 15 dB
– odbijanje zvuka: B4 / DLR > 34 dB.
Liapor je već tada imao ateste certificirane u institutima u Njemačkoj i Austriji prema kojima se i danas, kao standardna opcija, proizvode zidovi za zaštitu od buke sljedećih razreda:
– upijanje zvuka: A5 / DLα >= 16 dB
– odbijanje zvuka: B4 / DLR >= 45 dB.
Danas se potvrđuju postignute vrijednosti upijanja zvuka razreda A5 / DLα = 20 dB
Važno je napomenuti da je Liapor sa svojom tehničkom podrškom i iskustvom omogućio u Hrvatskoj održivi razvoj proizvodnje zidova za zaštitu od buke s ovim izvrsnim tehničkim vrijednostima.

Potpuna kreativna sloboda
Kako bi učinkovito odgovorili na projektom zadani razred zvučne izolacije forme apsorbirajuće površine i Liapor prozračni lagani betoni mogu biti individualno prilagođeni prema zahtijevanim razredima zvučne izolacije.
U isto vrijeme, Liapor zidni paneli za zaštitu od buke omogućuju arhitektima i dizajnerima potpunu kreativnu slobodu, i to na obje strane zidnog panela, na prednjoj strani okrenutoj prema izvoru buke kao i na stražnjoj strani, koje mogu biti i vrlo atraktivno obojane trajno postojanim bojama.

k48-liapor-3-300.jpgEkologija i održivost
Liapor se odgovorno odnosi prema današnjem trenutku i važnosti zaštite okoliša i održivosti svojih razvijenih tehnologija. Činjenica je da od prirode moramo uzeti sirovinu, ali je naša stalna obveza i zadatak prirodi višestruko nadoknaditi uzeto. U ovom slučaju ovo se odnosi na sirovinu, Liapor ekspandiranu glinu, bez koje ne bismo mogli ostvariti vrhunske vrijednosti. Izvori potrebne sirovine ekspandirane gline birani su s posebnom pažnjom na područjima koja su nenastanjena, neobradiva i nepošumljena i nalaze se u blizini tvornice.
Površinski iskopi sirovine izvode se planirano i ekološki održivo. Nakon prestanka eksploatacije svi izvori sirovina pretvoreni su u poljoprivredno obradive površine ili su pošumljeni.
Zbog ovakvog pristupa konačna ostvarena bilanca emisije štetnih plinova uvijek je pozitivna i na strani je višestruke koristi za zaštitu okoliša i ekološku održivost, t.j. ≈0 %.
Od 2007. god. u Liapor tvornici u Austriji smanjena je emisija štetnih plinova u cjelokupnom procesu proizvodnje za ukupno ≈90 %, što se potvrđuje redovitim nadzorom i kontrolom od Instituta za građevnu biologiju u Austriji (IBO).
Također, kroz sustav pročišćavanja ugrađenog u dimnjaku vraća se u proizvodni proces pepel i ostala prašina koji su nastali kao tehnološki otpad u proizvodnom postupku.
Voda potrebna u procesu proizvodnje uzima se iz rijeke i vraća se natrag potpuno pročišćena i u istom stanju kvalitete u kojem je bila i uzeta.

Liapor za budućnost
Izazov je ispunjavati dramatičan rast raznih zahtjeva koji se odnose na energetsku učinkovitost, održivost i zdravlje. Stoga današnji građevni materijali moraju moći odgovoriti na razne i vrlo visoke zahtjeve. Moderni materijali moraju posjedovati optimalnu kvalitetu koja treba jamčiti najveću moguću iskoristivost i funkcionalnost, i istovremeno trebaju zadovoljavati široki spektar primjene.
Proizvodi koji nastaju iz prirodne i kvalitetne Lias gline, koju Liapor koristi u vlastitom vrlo sofisticiranom tehnološkom procesu, optimalan su građevni materijal s jedinstvenim i potvrđenim svojstvima.

Liapor zidovi za zaštitu od buke svrstavaju se danas u najkvalitetnija tehnološka rješenja jer njih karakteriziraju sljedeća svojstva:

 • Izvrsna apsorpcija, razred A5, DLα ≥ 16 dB,
 • Izvrsna zvučna izolacija, razred B4, DLR ≥ 45 dB,
 • Neograničene mogućnosti i potpuna kreativna slobode kod oblikovanja,
 • Vrlo jednostavan proces proizvodnje, lagana i jednostavna ugradnja,
 • Vrlo lagano održavanje uz vrlo male troškove,
 • Trajna otpornost na vanjske utjecaje vode, mraza, kemijskih spojeva (kiselina i lužina)…,
 • Stabilnost i trajnost veća od 100 godina,
 • Moguća potpuna obnovljivost, reciklabilnost i ponovna upotrebljivost – (100 %),
 • Doprinos na očuvanju okoliša i održivost najvišeg razreda,
 • Po cijeni, vrlo konkurentno tehnološko i tehničko rješenje.

Zbog svih ovih izvrsnosti Liapor tehnologije, proizvodi i konstrukcije učinkovito ispunjavaju sve zahtjeva koji se od njih traže danas, kao i u budućnosti.

Novearh j.d.o.o.