Liapor lagane ispune i nasipi u stropnim i podnim konstrukcijama

Liapor lagane ispune i nasipi u stropnim i podnim konstrukcijama –  višestruka primjena za visinsko izravnavanje, za toplinsku i zvučnu izolaciju …energetski učinkovito rješenje za novogradnju i sanacije.
Liapor je ime kompanije, ime patentiranog proizvodnog procesa i također ime proizvoda.

Liapor je u Europi jedan od vodećih generatora razvoja energetski učinkovitih tehnologija i proizvođač proizvoda iz ekspandirane gline.
Za razvoj i primjenu Liapor tehnologija znakoviti su:

  • postanak ekspandirane gline kao sirovine,
  • patentiranje proizvodne tehnologije,
  • početak proizvodnje.

Apsolutna postojanost
Prirodno čista i oko 180 milijuna godina stara, Lias-glina je kvalitetna sirovina za Liapor proizvode. Zbog svoje zatvorene strukture pora glinene kuglice imaju visokovrijedna građevinska i fizikalna svojstva. Liapor proizvodi učinkovito umanjuju gubitke topline, istovremeno akumuliraju toplinu, odličan su zvučni izolator s najboljim požarnim karakteristikama.

Zbog dobre sposobnosti difuzije vodene pare Liapor kuglice od ekspandirane gline djeluju kao regulator vlage i tako stvaraju ugodnu klimu u prostoriji. Liapor proizvodi ne samo da imaju odlične učinke, već su potpuno otporni i na vanjska djelovanja. Ovaj nezapaljivi i negorivi građevni materijal svrstan je u najviši razred gorivosti A1, (prema Ö-Norm B 3806).

Liapor proizvodi otporni su i na smrzavanje. Zbog utjecaja tehnološki visokih temperatura u proizvodnji, ostatak vlage je vrlo malen, te je Liapor proizvode moguće ugrađivati i kod izuzetno niskih temperatura, onih koje su daleko niže od 0oC.

k46-liapor-1-700

U proizvodnom procesu prirodna sirovina gline oblikuje se u kuglice željene veličine, težine i čvrstoće, i peče na temperaturi 1.100-1.200oC. Pri tome sagorijevaju organski sastojci gline, koja u tom procesu ekspandira.
Zaštitna ovojnica od glazirane keramike karakteristična je za Liapor kuglice. Zbog zatvorenih pora u unutrašnjosti Liapor kuglice apsorbiraju vrlo malenu količinu vlage, koju ekspandirana glina vrlo lako propušta. Struktura ostaje sačuvana, a nakon sušenja vraćaju se sve pozitivne osobine.

Ekspandirana glina postojana je mehanički, kao i kemijski, otporna je na kiseline, lužine i glodavce.

Liapor kuglice neutralne su u vodi, bez mirisa su, ne stvaraju plijesan i ne trunu.
Stabilnost oblika još je jedna osobito dobra karakteristika. Nasuta Liapor zrna imaju svojstvo samozbijanja u sloj ravnomjerne gustoće.
Kuglice ekspandirane gline naknadno se ne zbijaju.

k46-liapor-2-700

Liapor lagane ispune i nasipi – višestruka primjena

– Nevezivne ispune praznih prostora i konstrukcija – Liapor 4/8 ili Liapor 8/16. Lako i brzo izvedivo rješenje ispune sa svojstvom učinkovite toplinske i zvučne izolacije nelomljenim i okruglim granulama.
– Vezivne ispune za izravnavanje – termobetoni – Liapor 4/8 ili Liapor 8/16. Za potrebe izravnavanja većih visinskih razlika i kod opterećenih slojeva ispuna.
– Opteretive nevezivne ispune za izravnavanje – Liapor FIT. Za suhu gradnju kod koje se izvrsno izravnavaju neravnine mješavinom cijelih okruglih i lomljenih granula.

Lagani estrih – Liapor FIT ili Liapor 1/4. Za podne i stropne podloge primjenjive u kupaonicama i sličnim prostorima.

Liapor lagane ispune i nasipi vrlo uspješno se pimjenjuju dugi niz godina u Hrvatskoj.
Do danas je u Hrvatskoj izvedeno više od 2 milijuna m2 ispuna i nasipa.

Nevezivne ispune praznih prostora
Liapor 1/4 ili  4/8 ili /16

Nevezivne Liapor – ispune i nasipi praznih prostora mogu se izvoditi jednostavno i brzo kao slojevi toplinske izolacije. Istovremeni su učinci visoko vrijedne toplinske izolacije s visoko vrijednim svojstvom akumulacije topline i zvučne izolacije.

Liapor – suhi nasipi se osobito primjenjuju kao ispune praznih prostora u višeslojnim podnim i stropnim drvenim konstrukcijama.
Ponuđene su tri granulacije nelomljenih Liapor kuglica pakirane u vrećama od 50 litara: 4/8 ili 8/16; s kuglicama promjera od 4-8 mm ili 8-16 mm.
Liapor – ispune su višestruko primjenjive: kao reverzibilne (povratne) ispune kanala za instalacije, kao ispune neravnih podnih konstrukcija, ili kao nevezivne ispune lučnih konstrukcija.

Primjer:
Suhe ispune drvenih stropnih konstrukcija između nosivih greda i gredica podkonstrukcije s Liapor 4/8 ili Liapor 8/16 suhim granulama

1. Korak: Ako je potrebno, treba postaviti zaštitnu foliju, parnu branu ili paropropusnu foliju. Zaštitni sloj prevući preko nosivih greda stropne konstrukcije, prateći oblik greda.
2. Korak: S Liapor granulama 4/8 ili 8/16 ispuniti prostor između nosivih greda i poravnati ravnjačom. Prostori oko eventualno postavljenih instalacija bit će potpuno ispunjeni.
3. Korak: Postavljanje rubnih traka i ploča za izolaciju zvuka od udara

Postaviti rubne trake uz zidove kako bi se prekinuli zvučni mostovi.

k46-liapor-t-700

Termobetoni – nosive vezivne ispune za izravnavanje
Liapor 1/4 ili  4/8 ili /16

Cementom vezivne Liapor – ispune i nasipi primjenjuju se za izravnavanje većih visinskih razlika i kod opterećenih slojeva, kod kojih je potrebno spriječiti naknadno slijeganje ili zbijanje, što se postiže vezivnim sredstvom, npr. cementom. Liapor – termobeton ugrađen na masivnim stropnim konstrukcijama, drvenim stropnim konstrukcijama ili lučnim stropnim konstrukcijama ima odličnu toplinsku i zvučnu zaštitu, a isto tako je sigurna, čvrsta i lagana podloga kod svih naknadnih nadogradnji podnih konstrukcija.

Cement ili hidratizirano vapno služe kao vezivno sredstvo Liapor – izolacijskog betona.

Primjer:

Vezivne Liapor – ispune podkonstrukcija podova na masivnim stropnim konstrukcijama, (Liapor – termobeton)

1. Korak: Ako je potrebno, treba postaviti rubne trake, zaštitnu foliju, parnu branu ili paropropusnu foliju. Zaštitnu foliju, odnosno parnu branu postaviti uz zid u visini gornje kote Liapor – termobetona.
2. Korak: Izvedba Liapor – termobetona. Na zidovima označiti potrebnu visinu za Liapor – termobeton. Na podu u potrebnim razmacima i na zadanoj visini postaviti paralelne trake izrađene iz Liapor – termobetona. Zatim prostor između traka ispuniti vezivnom ispunom Liapor – termobetona. Sloj vezivne ispune lagano zbiti i izravnati površinu, npr. s ravnjačom i gladilicom-gleterom.

Instalacije postavljene u vezivnom sloju obvezno prekriti slojem Liapor-termobetona debljine veće od 2 cm.
Ne hodati po ugrađenom sloju 24 sata nakon dovršene ugradnje. S radovima postave završnih slojeva nastaviti nakon što je vezivni sloj Liapor – termobetona dovoljno suh za nastavak radova.
3. Korak: Prema potrebi postaviti parnu branu, nakon toga, nastaviti s postavom gornje podkonstrukcije poda.

Liapor X-1000 – strojna ugradnja termobetona

Posebno ističemo vrlo učinkovitu strojnu ugradnju Liapor termobetona, kapaciteta ugradnje od 20-35 m3/ sat.
Grupa od 4-6 radnika u radnom vremenu od 8 sati može tako ugraditi i potpuno dovršiti oko 2.000-2.500 m2 Liapor termobetona debljine sloja od 10 cm. Na otvorenom prostoru, kao što su terase, garaže i sl. dovoljna je grupa od 4 radnika. U zatvorenim stambenim prostorima potrebna je veća grupa radnika, ali najviše do 6 radnika.

Suhi nasip – nosive nevezivne ispune za izravnavanje

Liapor FIT
Kvalitetne Liapor Fit – ispune primjenjuju se posebno kod suhe izvedbe opterećenih podnih podkonstrukcija. Fine mješavine lomljenih i okruglih Liapor zrna frakcije 1-4 mm potpuno će ispuniti svaki prazan prostor, kao i prostore oko instalacija. Liapor Fit izravnava neravnine i ima vrlo učinkovite vrijednosti toplinske i zvučne izolacije kod svih praktičnih primjena u novogradnji i sanacijama.

Primjer:
Liapor Fit na masivnim stropnim konstrukcijama ili podrumskim podnim pločama

1. Korak: Ako je potrebno, treba postaviti rubne trake i parnu branu ili paropropusnu foliju.
2. Korak: Postavljanje Liapor Fit ispune
Na zidovima označiti potrebnu visinu uređajem za niveliranje. Na podu u potrebnim razmacima i na zadanoj visini postaviti paralelne trake izrađene iz Liapor Fit ispune. Zatim ispuniti prostor između traka suhom ispunom i poravnati npr. ravnjačom i gladilicom-gleterom.

Instalacije postavljene u sloju ispune obvezno prekriti slojem Liapor Fit – ispune u debljini većoj od 2 cm. Nakon dovršene ugradnje ne hodati po ugrađenom sloju. Liapor Fit ispuna ima svojstvo samozbijanja.
3. Korak: Postavljanje ploča za izolaciju zvuka od udara
Preporuča se koristiti ploče za izolaciju zvuka od udara manjih dinamičkih krutosti s’ = 10-40 MN/m3, što treba odrediti izračunom zaštite buke od udara.
Prije postave ploče za izolaciju zvuka od udara (tvrda kamena vuna – podne ploče) obavezno na sloj suhog nasipa Liapor Fit postaviti stabilizacijsku ploču, (npr. KNAUF A d=9,5 mm).
4. Korak: Postavljanje podne podloge sistemom suhog estriha
Na ploče toplinske izolacije, prema uputama proizvođača postaviti elemente po sistemu suhe gradnje, ili podne gips ploče (npr. KNAUF F 145). Ploče postaviti na razmaku 1,0 cm od zida.
5. Korak: Nastaviti s postavom završnog sloja poda kao npr. parket, tepih, laminatne ploče i sl., koje je potrebno postaviti na najmanjem razmaku 1 cm od zida. Kod postave obvezno slijediti upute proizvođača

Lagani estrih
Liapor FIT ili 1/4

Liapor – lagani estrih čini kvalitetnu nadopunu kod primjene cementom vezivnih ispuna Liapor FIT ili Liapor 1/4 granula. Svakako tamo gdje kod izvedbe podnih konstrukcija primjene cementno vezivnih ispuna imaju prednost, kao npr. u kupaonicama. Tamo je  primjena Liapor – laganih estriha idealno rješenje. Njihova manja težina, velika nosivost te odlična toplinska i zvučna izolacijska svojstva odlučujući su čimbenik kod odabira primjene Liapor laganih estriha, kako u novogradnji tako i kod sanacija.

Zbog mogućeg velikog izbora različitih receptura, što je posljedica mogućih različitih kombinacija volumnog odnosa Liapor proizvoda, prirodnog pijeska i cementa, postižu se tlačne čvrstoće u vrijednostima od 10,0-23,0 Mpa.

Primjer:

Liapor – lagani estrih na stropnih konstrukcija
1. Korak: Ako je potrebno, treba postaviti rubne trake i parnu branu ili paropropusnu foliju.
2. Korak: Postavljanje ploča za izolaciju od zvuka udara
Preporuča se koristititi ploče odgovarajuće dinamičke krutosti prema izračunu zaštite od buke udara. Izolacijske ploče smiju pod pritiskom smanjiti debljinu  najviše do 5 mm.
3. Korak: Postavljanje zaštitne folije

Ako je to potrebno, između Liapor “plivajućeg” laganog estriha i ploča za izolaciju od zvuka udara potrebno je postaviti zaštitnu PVC foliju debljine veće od 0,1 mm. Zaštitnu foliju, odnosno parnu branu postaviti uz zid u visini gornje kote Liapor – estriha.
4. Korak: Izvedba Liapor – estriha

Na zidovima označiti potrebnu visinu za Liapor – estrih: minimalne debljine 5,0 cm. Prema potrebi u sredini sloja estriha postaviti jednu varenu mrežastu armaturu tipa Q 30, AQ 30 ili CQ 30. Na podu u potrebnim razmacima i na zadanoj visini postaviti paralelne trake izrađene iz Liapor – estriha.
Estrih lagano zbiti i izravnati površinu, npr. s ravnjačom i gladilicom-gleterom. Ako je to potrebno, površinu završno obraditi “helikopterom”.
Prostorije veće od 25 m2 ili pravokutne površine s odnosom stranica od 1–2,5 potrebno je odijeliti dilatacijom na približno jednake kvadratne površine. Po laganom estrihu može se hodati nakon 3 dana, a nakon 3 tjedna može se isti opteretiti. Slijede radovi nakon prvog dana: zaštita od štetnih utjecaja topline, hladnoće, strujanja zraka i direktnog sunca. Uz to, preporuča se PVC folijom zaštititi od isparavanja.

Prema ÖNORM B 2218 austrijskim propisima za drvene podove dozvoljena je najveća vlažnost od 2%, mjereno CM-uređajem. Nakon toga može se početi s postavom podne obloge. Kod postave podne obloge od tepiha, parketa, laminatnih ploča, pločica itd. slijediti upute proizvođača.

Napomene:
Za podkonstrukcija od estriha primjenjivati važeće zakone, propise i norme za Republiku Hrvatsku: Zakon o gradnji, Tehnički propisi za beton i za zidane konstrukcije, HRN.EN.ISO standardi…
Sve instalacije moraju biti postavljene prema pravilima struke i izolirane od eventualno moguće pojave korozije.
Kod starijih i dotrajalih konstrukcija potrebno je prije početka radova izvršiti provjeru stanja drvenih greda stropne odnosno podne podkonstrukcije. Eventualno uočena oštećenjana potrebno je sanirati.

Ekologija i održivost

Liapor se odgovorno odnosi prema današnjem trenutku i važnosti zaštite okoliša i održivosti svojih razvijenih tehnologija. Činjenica je da od prirode moramo uzeti sirovinu, ali je naša stalna obveza i zadatak prirodi višestruko nadoknaditi uzeto. U ovom slučaju ovo se odnosi na sirovinu, Liapor ekspandiranu glinu, bez koje ne bismo mogli ostvariti vrhunske vrijednosti. Izvori potrebne sirovine ekspandirane gline birani su s posebnom pažnjom na područjima koja su nenastanjena, neobradiva i nepošumljena i nalaze se u blizini tvornice.

Površinski iskopi sirovine izvode se planirano i ekološki održivo. Nakon prestanka eksploatacije svi izvori sirovina pretvoreni su ili u poljoprivredno obradive površine ili su pošumljeni.
Zbog ovakvog pristupa konačna ostvarena bilanca emisije štetnih plinova uvijek je pozitivna i na strani je višestruke koristi za zaštitu okoliša i ekološku održivost, t.j. ≈0 %.
Od 2007. god. u Liapor tvornici u Austriji smanjena je emisija štetnih plinova u cjelokupnom procesu proizvodnje za ukupno ≈90 %, što se potvrđuje redovitim nadzorom i kontrolom od Instituta za građevnu biologiju u Austriji (IBO).

Također, kroz sustav pročišćavanja ugrađenom u dimnjaku vraća se u proizvodni proces pepeo i ostala prašina koji su nastali kao tehnološki otpad u proizvodnom postupku.
Voda potrebna u procesu proizvodnje uzima se iz rijeke i vraća se natrag potpuno pročišćena i u istom stanju kvalitete u kojem je bila i uzeta.

Liapor za budućnost
Izazov je ispunjavati dramatičan rast raznih zahtjeva koji se odnose na energetsku učinkovitost, održivost i zdravlje. Stoga današnji građevni materijali moraju moći odgovoriti na razne i vrlo visoke zahtjeve. Moderni materijali moraju posjedovati optimalnu kvalitetu koja treba jamčiti najveću moguću iskoristivost i funkcionalnost, i istovremeno trebaju zadovoljavati široki spektar primjene.
Proizvodi koji nastaju iz prirodne i kvalitetne Lias gline, koju Liapor koristi u vlastitom vrlo sofisticiranom tehnološkom procesu, optimalan su građevni materijal s jedinstvenim i potvrđenim svojstvima.

Liapor proizvode odlikuju slijedeća izvrsna i visokovrijedna građevinska i fizikalna svojstva:

  • Manja težina, visoka čvrstoća jezgre i kompaktna struktura materijala ispunjenog ujednačenim finim porama koje su na površini zatvorene zaštitnom ovojnicom od glazirane keramike,
  • Visoka toplinska i zvučna izolacijska svojstva s izvrsnim toplinskim kapacitetom, kao i učinkovita sposobnost difuzije vodene pare s prigušenim hidrauličkim svojstvima,
  • Kemijski i fizikalno su neaktivni na vodu, kiseline i lužine zbog čega su svi Liapor proizvodi pH neutralni,
  • Otporni su na visoke temperature, kažemo da su Liapor kuglice rođene u vatri, i kao nezapaljivi i negorivi materijal svrstavaju se u najviši razred gorivosti A1.
  • Otporni na mraz i vodu, mogu biti skladišteni na otvorenom i biti pod utjecajem svih vremenskih uvjeta,
  • Stabilnog i nepromjenjivog oblika, nasuta Liapor zrna-kuglice sa svojstvom samozbijanja trajno ispunjavaju prostor u kojem se nalaze,

Vrlo jednostavan proces proizvodnje, lagana i jednostavna ugradnja,
Vrlo lagano održavanje uz vrlo male troškove,
Stabilnost i trajnost veća od 100 godina,
Moguća potpuna obnovljivost, reciklabilnost i ponovna upotrebljivost – (100 %),
Doprinos na očuvanju okoliša i održivost najvišeg razreda,
Po cijeni, vrlo konkurentno tehnološko i tehničko rješenje.

Zbog svih ovih izvrsnosti Liapor tehnologije, proizvodi i konstrukcije učinkovito ispunjavaju sve zahtjeva koji se od njih traže danas, kao i u budućnosti.

Lias Österreich GesmbH