Knauf suhi estrih za sve prostore

Neovisno o tome radi li se o izgradnji, sanaciji ili renoviranju rješenja suhih sustava podova imaju velike prednosti zahvaljujući brzini ugradnje, maloj težini, zvučnoj i toplinskoj izolaciji, te protupožarnim svojstvima. Suhi podni sustavi odnosno suhi estrih ili tzv. plivajući estrih svoju primjenu ima u stanogradnji, uredskim prostorijama, bolnicama, hotelima i sl. Velika prednost suhog estriha je u tome što ne unosi dodatnu vlagu u prostor te se time značajno ubrzava dinamika gradnje.

Vrste suhog estriha

k45-knauf-t1-400Područje primjene suhog estriha

Suhi estrih se može ugraditi u sve javne i privatne građevine. Zbog svoje visoke čvrstoće pogodan je za primjenu u svim prostorima uredskog poslovanja, prodajnim i drugim javnim prostorima u kojima boravi veći broj ljudi, a u sve većoj mjeri se polaže u stambenim prostorima kod novogradnje i rekonstrukcija postojećih prostorija. Zbog svoje male težine i praktičnih mjera suhi estrih se jednostavno transportira te predstavlja idealno rješenje za ugradnju na postojeće međukatne konstrukcije u starim stambenim i poslovnim građevinama. Suhi estrih se uvijek postavlja na ravnu i nosivu podlogu „plivajući“ tj. ne lijepi se ili pričvršćuje vijcima za nosivu podlogu, a od bočnih zidova je radi bolje zvučne zaštite odvojen tipskom rubnom trakom. Osim što suhi estrih polažemo „plivajući“ isti možemo koristiti za izravnavanje podloge. Na neravnim podlogama suhi estrih se postavlja nakon što se površina izravna.

k45-knauf-1-200k45-knauf-t2-300Izravnavanje podloge

Suhi podni sustav, bez obzira na vrstu materijala od kojeg je izrađen, potrebno je položiti na nosivu ravnu i suhu podlogu. Ovisno o neravnini nosive konstrukcije odabiremo odgovarajući način izravnavanja podloge.

 Mjere poravnanja

Kod većih neravnina najširu primjenu imaju suhi nasipi. Suhi nasipi imaju veličinu granula od 0-7 mm i kao sirovina se najčešće koristi perlit i ekspandirana glina. Suhi nasipi osim svojstva izravnavanja neravnina imaju i svojstvo toplinske i zvučne izolacije. Manje podne neravnine do 10 mm visine se u pravilu izjednačuju s tekućim samonivelirajućim masama (slika 1), a veće neravnine od 10 mm s posebnim suhim nasipnim materijalima kao što su Nivogran BT ili AQUAPANEL suhi nasip koji minimalno opterećuju međukatnu konstrukciju zbog male specifične gustoće od 140- 480 ± 10 kg/m³.

Knauf suhi nasip NIVOGRAN BT je proizvod od ekspandirane gline  kojim možemo izravnati veće neravnine podloge. Kod drvenih međukatnih konstrukcija treba obratiti pozornost na krutost i nosivost podloge, jer se suhi estrih ne polaže neposredno na drvene grede. Polaganje suhog estriha i nasipa za izravnavanje je dopušteno samo kada je osigurana nosivost podloge. Kod međukatnih konstrukcija od armiranog betona prethodno se polaže PE folija minimalne debljine 0,2 mm (kao zaštita od mogućeg prodora zaostale vlage iz betona) s preklopom od minimalno 10 cm, a uz zidove prostorije foliju treba podignuti do visine završne podne obloge. Na drvenu međukatnu konstrukciju polaže se kao zaštita od prosipanja podložni materijal koji je paropropustan kao što je na primjer lagani valoviti karton ili pakpapir, ali se ne podiže uz zidove. Uz zidove postavljamo sloj mineralne trake.

Nasip Knauf NIVOGRAN BT (granulacije 1-4 mm, vlažnosti ≤ 1%) treba ravnomjerno rasporediti na podlozi s minimalnom visinom nasipa od 20 mm, a zatim površinu temeljito poravnati ravnjačom do željene visine. Kod visina izravnavanja većih od 50 mm potrebno je dodatno mehaničko zbijanje nasipa. Kada se na Knauf NIVOGRAN BT polažu izolacijske ploče od kamene vune (Knauf TP) ili EPS (XPS) ploča preporuča se, radi ravnomjernog opterećenja, prethodno postavljanje na suhi nasip pokrivne ploče (Knauf ploča tipa A1). Ispod izolacijskih ploča od kamene vune i prije postavljanja jednoslojnog suhog estriha (npr. SOLO 18) prethodno postavljanje pokrivne ploče (Knauf ploča tipa A) na nasip je obavezno. Cijevi, električne vodove i druge instalacije treba pričvrstiti za podlogu. Nasip koji se polaže na instalacije mora biti minimalne visine 10 mm.

 

Vrste suhog estriha

Kada govorimo o suhom estrihu s obzirom na sastav materijala uobičajene su tri vrste suhog estriha – prva vrsta poda se proizvodi iz gipsanih ploča posebno tvrde strukture čija je impregnirana gipsana jezgra obuhvaćena kartonom (sustav F145), druga vrsta poda se izrađuje od celuloznih vlakana s gipsom iz čega se pod visokim tlakom oblikuju gipsano vlaknasti podni elementi (sustav F12, F13, F18 i F19), treća vrsta suhog estriha sastoji se od cementom vezanog i obostrano armiranog perlita visoke čvrstoće i 100% vodopostojanosti (sustav F381). Prije opširnijeg opisa pojedinog sustava naglasak bi htjeli dati na bitnost pravilne izvedbe i kontrole ugradnje svih sastavnih dijelova sustava. Posebno kod izvedbe suhog nasipa je preporuka da se koristi odgovarajući alat za izravnavanje površine i adekvatno zbijanje nasipa.

k45-knauf-3-600Sustav suhog estriha s podnim gipsanim pločama (F145)

Osnovnu izvedbu suhog estriha (sustav F145) predstavljaju podne gipsane ploče debljine 12,5 mm koje se polažu na ravnu i nosivu podlogu. Na njih se uz međusobni pomak od polovine ploče lijepi drugi sloj istih podnih ploča koje se pričvršćuju čeličnim klamicama za prvi sloj. Ukupna debljina takvog podnog sustava iznosi približno 25 mm. Težina poda je približno 28 kg/m2. Duljina × širina je 1250 × 900 mm. Ploče se proizvode prema normi HRN EN 520, negorivost ploča klasificirana je kao A2-d1,s0. Završno zaglađivanje podne površine u debljini od 2 mm s Knauf Nivellierspachtel 415 osigurat će otpornost na utjecaj kotača stolaca. Takvo zaglađivanje podne površine potrebno je i prije polaganja tankih podnih obloga kao što je PVC ili linoleum. U suhim prostorijama keramičke pločice (33 x 33 cm) lijepe se npr. s Knauf fleksibilnim ljepilom nakon premazivanja suhog estriha s Knauf Estrichgrund. U vlažnim prostorima pod se premazuje s Knauf Flächendicht, tada se i kutovi prostora dodatno štite od prodora vlage/vode s brtvenom trakom Knauf Flächendichtband. Tekstilne obloge poput tepisona zahtijevaju zapunjenje spojeva ploča sa Knauf Uniflott-om i premazivanje površine s Knauf Estrichgrund. Kod lijepljenja drvenih podova (parket i sl.) na Knauf suhe estrihe potrebno je pridržavati se uputa i smjernica proizvođača sustava ljepila. Kod suhog estriha moguća je varijanta ugradnje podnog grijanja.

Sustav suhog estriha s gipsvlaknastim podnim pločama (F134)

Sustav suhog estriha F134 izrađuje se od stišnjenih gip svlaknastih ploča. Moguća je izvedba kao kod gore navedenog sustava F145 od dva sloja međusobno lijepljenih ploča debljine 2×10 mm ili 2×12,5 mm (sustav F135). Sustav s ovim pločama omogućuje i jednoslojnu izvedbu suhog estriha. Stepeničasto brušeni rubovi prilikom montaže omogućuju brzo i čvrsto međusobno povezivanje lijepilom i vijcima. Podne ploče se polažu jednoslojno na ravnu i nosivu podlogu. Debljina Knauf gips vlaknastih podnih ploča je 18 mm, duljina × širina je 900 × 600 mm. Težina poda je približno 22 kg/m2. Ploče se proizvode prema normi HRN EN 15283-2, a negorivost ploča klasificirana je kao A2-d1,s0. Navedenu vrstu primjenjujemo u javnim prostorima ili gdje očekujemo veće opterećenje površine (slika 4).

Kod gips vlaknastih ploča svakako je potrebno napomenuti sustav podova F19 (slika 5), koji omogućuje izvedbeu nosivog i plivajućeg poda direktno na nosivu konstrukciju drvenih ili metalnih greda međukatne konstrukcije (slika 5). Gips vlaknasta ploča za ovaj sustav ima specifičnu težinu od 1.500 kg/m3, za razliku od standardnih gips vlaknastih ploča koje imaju 1100 kg/m3 čime dobijamo nosivi sloj čija se debljina određuje prema razmaku nosivih greda i predviđenog korisnog opterećenja. Kako se prije postavljanja nosivih ploča na grede postavlja sloj elastične trake imamo svojstvo plivajućeg poda. Na tako izvedene sustave moguće je postavljati Knauf pregradne zidove neovisno o položaju nosivih međukatnih greda.

Treća vrsta suhog estriha (sustav F381) odnosi se na sustav s Aquapanel Floor cementnim podnim pločama. Rubovi podnih ploča izvedeni su s precizno brušenim utorom koji osigurava sigurno i brzo međusobno lijepljenje. Debljina Knauf Aquapanel floor cementnih podnih ploča je 22 mm, duljina × širina je 900 × 600 mm. Težina poda je približno 37 kg/m2. Negorivost ploča klasificirana je kao A1. Ovaj sustav se izvodi sa tvornički kaširanim slojem tvrde mineralne vune debljine 11 mm čime ukupna debljina sloja iznosi 33 mm. Primjenom navedenih ploča postižemo još brže vrijeme montaže. Kada imamo zahtjev u pogledu veće nosivosti poda koristimo kombinaciju izvedbe Aquapanel podne ploče 22 mm s međusobnim lijepljenjem Aquapanel Indoor ploče 12,5 mm. Kod sustava suhomontažnih cementnih estriha nemamo ograničenja u pogledu primjene debljine parketa.

Knauf gipsani (F145) i gipsano vlaknasti pod (F134) pogodni su za primjenu u vlažnim prostorima uz dodatan brtveni premaz Flächendicht i kutnu brtvenu traku Flächendichtband. Cementne Aquapanel Floor ploče (F381) su 100% vodopostojane i idealan su izbor za vlažne i mokre prostorije bez dodatnih mjera brtvljenja površine.

Glavne prednosti suhog estriha

  • Lagani materijal koji minimalno opterećuje postojeću konstrukciju. S masom od približno 22 – 37 kg/m2 prihvatljiv je za svaku adaptaciju
  • Mala debljina podnih elemenata osigurava fleksibilnost. Male debljine od 18 – 25 mm omogućuju primjenu raznih završnih obloga
  • Brzina ugradnje kao važan ekonomski čimbenik. Izrada poda je brza jer su elementi predgotovljeni i pripremljeni za ugradnju
  • Čist i suh postupak ugradnje. Postupak rada je suhomontažan bez unosa vlage i kao takav vrlo čist
  • Visoka čvrstoća za razna područja primjene. Sastav osnovnog materijala osigurava dostatnu nosivost i čvrstoću
  • Zvučna izolacija. Suhi estrih često bitno pridonosi poboljšanju izolacije strukturnog zvuka
  • Toplinska izolacija iznad negrijanih prostorija. Idealno naknadno rješenje za poboljšanje toplinske izolacije podova iznutra
  • Zaštita od požara međukatne konstrukcije. Gipsani, gipsano vlaknasti i cementni materijal je negoriv.

Knauf d.o.o.