Porfir-Novo rješenje za uređenje okućnice

Porfir je prirodni granit, izuzetno robusnog izgleda, a zbog svojih dobrih svojstava na vanjske ekstremne uvjete koristi se za vanjsko oblaganje površina. Najprikladniji je za polaganje na ravnim površinama, jer je njegova lomljena površina relativno ravna. Porfir se koristi za oblaganje dvorišta, balkona, terasa, prilaza, puteljaka, zidova…. Polaganje je vrlo zahtjevan i precizan rad. Obično se polaže preko prethodno izrađene betonsko armirane podloge. Ukupna visina položenog porfira trebala bi biti 7cm iznad pripremljene ploče. Nagib bi trebao biti baš kao i za popločavanje ostalih vanjskih podloga od najmanje 1-2,5%. Nagib nakon postave porfira mora biti takav da se voda ne zadržava na površini te da se sistemom odvodnje odvodi od zgrade ili objekta. Širina fuga bi trebala biti što je moguće ujednačenija. Dobar izgled porfira dobit ćemo tek s dobro izvedenim fugiranjem.

k41-mitra-01-200 k41-mitra-02-200Crveno-smeđa i sivo-smeđa su najčešće boje porfirnih ploča. Međutim poneke boje mogu biti nijansirane sa zelenom ili ljubičastom u kombinaciji s crvenim ili smeđim tonovima, ali većina tih boja je barem djelomično isprepletena drugom bojom ovisno o rezanju kamena u kamenolomu i o smjeru „vena“ u porfiru.

Porfir je vrlo fleksibilan materijal kojeg karakterizira izdržljivost i otpornost te se u vanjskim uvjetima dobro kombinira i s drugim materijalima tvoreći zanimljive vizualne efekte oživljavajući svojom strukturom lijepu površinu. Vrlo često ga koristimo u nepravilno lomljenim formama koje mogu varirati po veličinama od manjih koje se koriste na manjim površinama popločavanja do velikih površina kad se mogu koristiti veliki formati ploča (divovi). Moramo napomenuti da se porfiri koriste i u unutrašnjim prostorima naročito za oblaganje stuba, kamina, zidova i podova. Porfirne ploče dolaze i pravilno obrađenih rubova u različitim dimenzijama i varijacijama boja tako da se mogu stvarati vrlo živopisne strukturne površine.

Mitra trade d.o.o.