Zeleni krov – dodatna prirodna izolacija

Usprkos činjenici da su zeleni krovovi poznati od najstarijih vremena i da je diljem svijeta postavljanje zelenih krovova uvriježeni način “pokrivanja” kod nas su takvi krovovi još uvijek izuzetak jer kod ljudi u dosta velikoj mjeri postoji bojazan da će krov “procuriti” a i smatra se da je takav krov cjenovno osjetno odskače od “konvencionalnih” krovova. Riječ je o pogrešnim pretpostavkama koje nije jednostavno kod ljudi promijeniti.

Prednosti zelenog krova

Zeleni krov ima puno prednosti:

  • osigurava zaštitu izolacije od starenja te ultraljubičastih zraka
  • štiti krovnu izolaciju od mehaničkih oštećenja
  • hidroizolacija na krovu zaštićena je od vremenskih i temperaturnih utjecaja što dovodi do produljenja životnog vijeka krova
  • ljeti zeleni krov objektu daje zaštitu od sunca, a zimi od gubitaka topline
  • rasterećuje kanalizacijsku mrežu jer zadržava kišnicu

k40-busscher-01-300Zeleni se krovovi mogu izvesti na bilo kom krovu (obrnutom, toplom ili hladnom) uz zadovoljenje određenih uvjeta. Tako kod obrnutih krovova iznad toplinske izolacije ne smije biti nikakav sloj koji će onemogućiti izlaz vodene pare. Topli krovovi moraju imati dobru parnu branu, a jedino kod hladnih krovova nema nikakvih ograničenja.

Ukoliko govorimo o vrstama zelenih krovova, razlikujemo biotropske zelene krovove koji se baziraju na prirodnom nosivom sloju na kojem raste isključivo samonikla autohtona vegetacija, intenzivne krovove na kojima je sustav ozelenjivanja koji dopušta neograničenu i različitu upotrebu zelenih površina što podrazumijeva grmlje i drveće koje predstavlja veće opterećenje krovne konstrukcije o čemu treba voditi računa statičar zgrade te ekstenzivne krovove koji uobičajeno znače nisko rastuće bilje koje nije zahtjevno te ne traži puno njege i održavanja.

Što ako “procuri” ?

Zeleni krovovi su sastavni dio građevinskih konstrukcija određeni sa specijalnim tehničko-tehnološkim zahtjevima. Za trajno funkcioniranje elemenata zelenog krova potrebno je zadovoljiti minimalne tehničke zahtjeve za hidroizolaciju zelenih krovova, a sve prema ÖNORM B 2220 i ÖNORM B 2209 te VfB i FLL smjernicama.

Za pravilnu izvedbu ravnih krovova, tijekom planiranja i izvedbe, moraju biti uzete u obzir sve materijalno tehničke zakonitosti koje proizlaze iz projekta fizikalnih značajki građevine. Bilo da se radi o konvencionalnom ravnom krovu ili inverznom ravnom krovom, zelenom krovu intenzivne ili ekstenzivne naravi, vrlo je važno odrediti pravilan izbor hidroizolacijskog materijala te na taj način osigurati sigurnu zaštitu.

I na kraju najvažnije, iskustvo je pokazalo da funkcionalnost ravnih krovova ovisi, prije svega o kvalitetnom planiranju, izvedbi, kao i upotrebi kvalitetnih certificiranih materijala.

Stoga se obratite s povjerenjem našem predstavniku.

Elastomerne bitumenske protukorijenske varene trake za zeleni krov
Najznačajnije hidroizolacijske membrane za ektenzivne i intenzivne zelene krovove. Sadrže ekološki prihvatljiv i dugotrajan aditiv za protukorijensku otpornost (HERBITEC). Aditivi se dodaju u vrlo malim količinama jer su izrazito dugovječni i otporni na ispiranje.

Büsscher Hoffmann d.o.o.