Superiorno upravljanje temperaturama


Primjena grijaćih kabela u industriji
Tyco Raychem nudi cijeli program grijaćih kabela i pribora za zaštitu od smrzavanja do održavanja temperature medija od 0°C do +600°C.

Upotreba samoregulirajućih grijaćih traka do temp. održavanja od cca 80 °C je u velikoj prednosti u odnosu na grijanje parom. To se posebno odnosi na grijanje protiv smrzavanja, te grijanje impulsnih vodova. Za više temp. održavanja do +150 °C upotreba samoregulirajućih grijaćih traka ili tradicionalnog grijanja parom može se odabrati na osnovu detaljne analize pomoću softverskog programa. Za temp. održavanja više od +150 °C koriste se otporni grijači.

k40-elgri-00-200Za cjevovod većih dužina, sve do 30.000m, upotrebljava se tzv. ”Skin efect sistem” (STS). Grijači i pribor mogu se montirati i u zonama opasnosti (Ex zonama toplinskih razreda od T6 do T1).

Najčešće upotrebe u našoj industriji: zaštita od smrzavanja cjevovoda i spremnika, održavanje temp. medija (lužine).

Primjena grijaćih kabela u graditeljstvu

k40-elgri-03-200Grijaći kabeli u građevinarstvu se najčešće koriste u sljedeće svrhe:

 • grijanje žljebova
 • grijanje ulaznih rampi, stepenica, staza, predulaza
 • grijanje hidrantskih vodova u garažama i na rashladnim uređajima (chileri)
 • dogrijavanje sustava tople vode
 • podna grijanja kupaonica i dnevnih boravaka
 • grijanje podova i dovratnika u hladnjačama
 • Najčešće se koriste samoregulirajuće grijaće trake koje imaju znatne prednosti u odnosu na otporne grijače, a to su:
 • ne mogu se pregrijati niti pregorjeti
 • režu se na potrebne dužine na samom gradilištu
 • lagana i jednostavna montaža
 • dugi vijek trajanja
 • izuzetna otpornost na atmosferilije
 • održavanje nije potrebno
 • može se preklapati prilikom montaže
 • ekonomičnost – porastom temp. okoline smanjuje se izlazna snaga, a time i potrošnja

Grijanje hidrantskih vodova

Osnovna svrha je sprečavanje smrzavanja hidrantskih vodova u garažama, na otvorenim površinama, šprinklerskih cjevovoda, cjevovoda rashladnih uređaja (chilera). Montaža je vrlo jednostavna. Na cjevovod se montira samoregulirajuća grijaća traka, a preko nje se obavezno montira toplinska izolacija. Upravljanje se vrši termostatom pomoću PT osjetnika temp. cjevovoda ili temp. okoline.

Grijanje podova i dovratnika u hladnjačama

Grijanje podova u hladnjačama vrši se zbog sprečavanja smrzavanja tla ispod gazne površine. Zbog velike razlike u temp. tla i temp. u rashladnoj komori (do -25oC) dolazi do smrzavanja tla, u koji kapilarno prodire voda, i pucanja podova – gazne površine.

Da bi se spriječilo smrzavanje, u tlo se, na dubini cca 40cm, ugrađuju grijači kojima upravlja termostat sa termosondom ugrađenom u pod. Održava se temp. od +2 oC do +5 oC.

Zbog velike razlike između temp. komore i temp. okoline, dolazi također do zaleđivanja ulaznih vrata i dovratnika. Grijači se montiraju unutar dovratnika i upravljaju pomoću termostata s termosondom.

Elgri d.o.o.