Mala hrastova strizibuba (Cerambyx scopolii Laich)

Prilikom pregleda hrastovog parketa otkrili smo oštećenja koja su očito bila posljedica napada nametnika na drvu. Kao što je vidljivo na fotografijama, hodnici koje su provrtale ličinke bili su puni drvenastih čestica, ovalnog oblika i promjera oko 1 centimetar. Procijenili smo da je drvo oštetila i napala mala hrastova strizibuba. Premda je nazivamo hrastovom, zapravo najradije napada bukovinu, ali se može pronaći i u čistim hrastovim predmetima te na drvu sadnica, na javoru i jasenu.

k38-Nace-Kregar-00-200.jpgOdrasli kukci mogu narasti od 18 do 22 milimetara i crne su boje. Roje se u razdoblju od početka svibnja do sredine srpnja. Ženke odlažu jajašca u živa, rastuća stabla, i to duboko u raspucalu koru. Ličinke potom prodiru u deblo uvrtajući vijugave hodnike, koji ostaju uvijek napunjeni drvenastim česticama. Ličinke su dugačke do 50 milimetara i čahure se tijekom kasne jeseni. Razvijaju se obično od dvije do tri godine.

Mala hrastova strizibuba ubraja se u skupinu primarnih ksilofagnih insekata. Njih se može naći u šumama gdje napadaju zdrava stabla, i to ona u kojima dolazi do intenzivnog pretakanja sokova, kojima se i hrane. Nakon sječe stabala, njihova sudbina ovisi o stupnju razvitka u kojemu se nalaze. Ličinke ugibaju u svim fazama, a preživljavaju samo ukoliko su već začahurene.

Oštećenja nastala u parketu radi male hrastove strizibube nisu opasna, jer se ne nastavlja njezin razvojni ciklus, budući da je ovom kukcu za razmnožavanje potrebno živo, rastuće deblo. Zapazimo li stoga oštećene parketne daščice, možemo ih jednostavno zamijeniti.

Nace Kregar, dipl. ing. drv. tehnologije
Bureau Veritas, d. o. o.

Izvori:
Vasić K., Zaštita drveta, 1971.
Kervina – Hamović, Patologija drva, 1989.
Pečenko G., Zaštita drva u praksi, 1987.
www:insektenbox.de