Pasivna kuća

Danas većina ljudi teži udobnom i kvalitetnom stambenom prostoru. Pri izboru načina gradnje sve se veća pozornost pridaje troškovima povezanim s uporabom stambenih prostora (troškovi grijanja, troškovi potrošnje električne energije, troškovi hlađenja, troškovi potrošnje vode…). Sve više cijene energenata prisiljavaju korisnike i investitore na izbor gradnje odnosno obnove objekata koja će smanjiti ovisnost o energentima, zato se sve češće grade, odnosno obnovom postižu normativi za određivanje objekta kao niskoenergetskog ili pasivnog. Prvi ozbiljni pokušaji gradnje objekata nulte potrošnje sežu u 1973. godinu, ali njihov se razvoj zaustavio zbog previsokih troškova investicije u usporedbi s konačnom uštedom energije tijekom cjelokupnog trajanja objekta. Investicijski su povoljniji bili pasivni objekti, koji su se iskazali razmjerno velikom uštedom energenata. Postali su osnova za definiranje kriterija koji su bitni za određivanje pasivnih objekata. Passivhaus Institut iz Darmstadta zbog svojeg je znanja i iskustva na području pasivne gradnje postao referentno certifikacijsko tijelo za dodjelu certifikata objektima koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • zahtjev za energijom za grijanje je manji od 15 kWh/m²a (u vezi sa stambenim prostorima) – ili snaga grijanja je niža od 10 W/m2,
  • potrošnja primarne energije ne prelazi 120 kWh/m²a,
  • postignuta nepropusnost je najmanje N50 = 0,6/h.

Kod projektiranja pasivnoga objekta potrebno je iskoristiti prirodne danosti pojedine parcele te uzeti u obzir raspored prostorija u objektu koje će iskoristiti ponuđene danosti parcele. Gradnja pasivnoga objekta zahtijeva iznimnu detaljnost svih izvođača, jer potrebno je iznimno paziti na spojeve različitih materijala da se osigura nepropusnost i dobra izoliranost objekta bez toplinskih mostova. Odgovarajuća građevinska stolarija s niskom U vrijednošću mora biti ugrađena prema zahtjevima RALstandarda,  jer samo je tako zajamčena odgovarajuća nepropusnost uz otvore. Prozračivanje objekta uravnoteženo je putem prisilnoga prozračivanja. Pri izmjeni zraka, svježi zrak se djelomično zagrijava »istrošenim« zrakom koji odnese dio topline pri izlasku iz objekta.

Za osiguranje odgovarajuće toplinske izolacije pasivnog objekta debljinu izolacije treba prilagoditi kvaliteti izolacije. Ukupna toplinska prohodnost (U vrijednost) za krovove zidove i podove mora biti u granicama od  0,10 do 0,15 W/m2K.

Danas je na tržištu mnoštvo različitih vrsta toplinske izolacije. Dijelimo ih na klasične izolacijske materijale i alternativne (BIO) izolacijske materijale. Klasične izolacije u načelu imaju nižu toplinsku provodljivost λ, što znači da možemo ugrađivati manje debljine toplinske izolacije. Kod alternativnih izolacija moguće je s manjom debljinom postići dulja fazna zaostajanja pri prijelazu topline kroz konstrukciju. Svaka toplinska izolacija tako ima svoje prednosti i slabosti. Koju izabrati, za svakog je investitora teška odluka.

Na osnovi navedenih činjenica možemo zaključiti da je za izgradnju pasivnih objekata primjerena sva toplinska izolacija koja je na raspolaganju na tržištu. Pri ugradnji treba paziti da se odgovarajuća toplinska izolacija ugradi u odgovarajući sklop konstrukcije. Toplinske izolacije proizvedene su za namjenske konstrukcije i ne preporučuje ih se upotrebljavati u drugim montažnim konstrukcijama jer izolacija nije potpuno iskorištena.

URSA u svom prodajnom programu ima proizvode od mineralne staklene vune (URSA GLASSWOOL i URSA TERRA) i proizvode od ekstrudiranog polistirena (URSA XPS) pogodne za ugradnju u krovne konstrukcije, vanjske zidove, pregradne zidove, međuetažne konstrukcije, podne konstrukcije, obloge podrumskih zidova i ispod temeljne ploče. Staklena vuna sa svojim izvrsnim svojstvima u području toplinske izolacije (λ je od 0,044 do 0,032 W/mK) i zvučne izolacije (udarni zvuk i zvuk, koji se slobodno širi prostorom) i URSA XPS (ekstrudiran polistiren) s visokotlačnom otpornošću, toplinskom izolacijom, otpornošću na vodu i naizmjenično zamrzavanje i odmrzavanje svakom investitoru omogućuje da s URSA izolacijama uz odgovarajuću ugradnju izgradi objekt koji ispunjava kriterije za pasivne objekte.

URSA Uralita