Fermacell sustavi podnog grijanja

Sustave podnog grijanja te općenito sustave s toplom vodom za kombinaciju sa suhim estrih podlogama podova mora odobriti proizvođač. Izvedbenih smjernica, kao smjernica za rad, proizvođača podnog grijanja, valja se pri tome obvezno pridržavati.

Sljedeći Fermacell estrih elementi mogu se nanositi na položeno podno grijanje:
– Sustavi zagrijavanja
– Sustavi grijanja s toplom vodom za suhi estrih

1.inddSustavi grijanja s toplom vodom sastoje se općenito iz cijevi za grijanje u zato predviđenim profilnim pločama, kao npr. polistirolnim profilnim pločama ili izolacijskim pločama od mekih drvenih vlakana.
Vodoravna raspodjela topline se jamči kroz posebni limeni toplinski vodič. Estrih elementi naliježu punom površinom na limeni toplinski vodič.

Sljedeći toplovodni sustavi grijanja su tzv. klimatski podovi. Ovaj sustav sastoji se od grijaćeg medija koji prolazi kroz ploče, npr. iz rezbarenih FERMACELL gips-vlaknastih ploča. Kod FERMACELL gips-vlaknastih estrih elemenata, polazna temperatura od 55 °C ne smije biti prekoračena! Za Fermacell estrih elemente Powerpanel TE ne postavljaju nikakve ograničenja temperature polaznog voda na osnovu svojih svojstava materijala.

1.inddElektrični sustavi podnog grijanja

Električno pogonjeni sustavi grijanja, npr. tankoslojne grijaće prostirke, općenito se postavljaju izravno ispod podnih obloga. Služe pretežito kao dopunsko grijanje ili za temperiranje podnog grijanja. FERMACELL estrih elementi Powerpanel TE su na osnovu svojih svojstava materijala izuzetno prikladna za električne sustave podnog grijanja.
Na FERMACELL estrih elementima s gips-vlaknima 2 E 22 ili Powerpanel TE na FERMACELL gips-vlaknastim estrih elementima su električni sustavi podnog grijanja koji su samo uvjetno prikladni na osnovu eventualne opasnosti toplinskog zastoja. Ovi sustavi se mogu koristiti samo uz dogovor s proizvođačem grijanja Toplinski zastoj kroz prekrivanje ogrjevne plohe nastaje npr. uslijed namještaja ili drugih toplinski izolirajućih slojeva (npr. debelih prostirača, tekstila ili strunjača) ne smije se pojaviti. Temperatura ne smije prekoračiti 50 °C ni na kojem mjestu gips-vlaknastih estrih elemenata!

Propisi za polaganje

Nakon dosezanja prohodnosti estrih elemenata valja provesti funkcijsko grijanje prema BEB (Savezna udruga za estrih i obloge e.V.) modulskoj koordinaciji za sustave sa zagrijavanjem površina u postojećim zgradama (siječanj 2009.).
Ukoliko se iz građevinsko-fizikalnih razloga ispod sustava podnog grijanja polažu izolacijski slojevi, oni moraju imati dovoljnu tlačnu čvrstoću.
Ako su sustavi podnog grijanja predviđeni na FERMACELL nasipima za izravnavanje, tada treba predvidjeti labavo položene 10 mm FERMACELL gips-vlaknaste ploče kao ploče odvajanja opterećenja (pomak fuga min. 400 mm) između nasipa za izravnavanje i profilne ploče podnog grijanja (vidi detalj 1).
Kod primjene dozvoljenih izolacijskih ploča od mineralne vune ispod podnog grijanja, postaviti labavo položene 10 mm FERMACELL gips-vlaknaste ploče kao ploče odvajanja opterećenja (pomak fuga min. 400 mm) između izolacijske ploče od mineralne vune i površine ploče podnog grijanja (vidi detalj 2).
Kod većih prostora sa šupljinama, kao što su skupovi cijevi u području razdjelnika cirkulacijskog kruga grijanja, zbog premale površine nalijeganja su potrebne dodatne mjere, npr. polaganje lima. Pri tome obratite pozornost na podatke proizvođača podnog grijanja. Limeni toplinski vodiči tj. grijaći elementi ne smiju se savijati, kako bi estrih elemenati mogli nalijegati
Prije polaganja estrih elemenata preporučljivo je, na profilne ploče podnog grijanja postaviti odvojni sloj (npr. PE-foliju min. 0,2 mm ili čvrsti papir), kako bi se spriječilo lijepljenje estrih elemenata za podni sustav grijanja.

Michael Mišo Bulum
manager za Hrvatsku
Fermacell GmbH30