Područja primjene Fermacell estrih elemenata

FERMACELL estrih-elementi čine suhi sustav ispod poda, pomoću kojega na vrlo racionalan način možete dobiti elemente poda visoke kvalitete. FERMACELL estrih-elementi se sastoje od dvije međusobno zalijepljene FERMACELL gipsvlaknaste ploče debljine 10 mm ili 12,5 mm. Te dvije ploče su međusobno spojene s pomakom, tako da nastaje zub (falc) širine 50 mm.

Dimenzije elemenata iznose 1500 x 500 mm (površina pokrivanja iznosi 0,75 m2). FERMACELL estrih-elementi su u ponudi sa i bez različitih izolacijskih kaširanih slojeva. Polaganje se izvodi kao plivajući pod u „razvučenom spoju“.

Praktična prednost: Nakon otvrdnjavanja ljepila se po estrih-elementima može odmah hodati. Sljedeći radovi, kao što je polaganje podnih obloga, mogu započeti vrlo brzo.

Pomoću različitih sustava riješite probleme za mnoštvo područja primjene i zahtjeva:
– stare građevine/posebice sanacije starih objekata
– novogradnja
k35-Fermacell-00-200.jpg– stambeni prostor
– uredi i poslovni prostori
– vlažne prostorije u domaćinstvu
– protupožarna zaštita
– zvučna izolacija
– toplinska izolacija
– izjednačenje visina/razina
– pokrivanje odgovarajućih sustava podnog grijanja.

Dopušteno točkasto opterećenje

Podaci o dopuštenom točkastom opterećenju se odnose na:
površinu opterećenja od najmanje 20 cm2
posebno teške predmete, npr. na klavire, akvarije, kade je prilikom planiranja potrebno posebno obratiti pozornost
kod međusobnog razmaka točkastih opterećenja od ≥ 500 mm se dopuštena točkasta opterećenja po cijeloj površini mogu zbrojiti
– zbroj točkastih opterećenja ne smije prijeći maksimalno dozvoljenu opteretivost ploče
opterećenje u rubnom području.
maksimalna deformacija za navedena točkasta opterećenja (u rubnom području) ≤3 mm.
udaljenost od kuta mora iznositi ≥250 mm ili površinu opterećenja treba povećati na 100 cm2.

Uvjeti za polaganje

Opći uvjeti za obradu:

  1. FERMACELL se ne smije ugrađivati ako je prosječna vlažnost zraka više od 80 %.
  2. Lijepljenje FERMACELL estrih-elemenata se treba provoditi kod relativne vlažnosti zraka od ≤ 80% i temperature u prostoriji od ≥ +5 °C. Temperatura ljepila pri tome treba iznositi ≥ +10 °C.

Estrih-elementi moraju biti prilagođeni klimi u prostoriji, koja se u roku od 12 sati od lijepljenja ne bi smjela znatno promijeniti.

III. Mokre žbuke se po mogućnosti trebaju nanositi prije postavljanja FERMACELL nasipa za izjednačavanje, te se moraju osušiti.

  1. Uporaba zagrijavanja pomoću plinskog plamenika može prouzrokovati štete uslijed stvaranja kondenzirane vode, te se stoga treba izbjegavati. To, prije svega, vrijedi za hladne unutarnje prostore s lošom ventilacijom.
  2. Proizvodi za suhu gradnju ne smiju prije, za vrijeme i nakon ugradnje biti izloženi uvjetima visoke vlažnosti zraka.
  3. U načelu je za polaganje FERMACELL estrih-elemenata potrebna ravna podloga.

Nju je moguće izvesti:
– od 0 do 20 mm pomoću FERMACELL mase za niveliranje podova,
– od 10 do 60 (100) mm pomoću FERMACELL sredstva za izravnavanje nasipanjem,
– od 40 do 2.000 mm pomoću FERMACELL vezivnog sredstva za nasipanje.

Michael Mišo Bulum
manager za Hrvatsku
Fermacell GmbH