Parket – neizostavan materijal u zelenoj gradnji

Pojam „zeleno“ ušao je u najširu upotrebu još 90-ih godina prošlog stoljeća i može se reći da svojim značenjem objedinjuje sve napore za očuvanjem prirodnih resursa, čistije i zdravije životne sredine te same planete. Može li takva biti i gradnja, odnosno zgrada? Zelena gradnja obuhvaća cjelovit proces projektiranja, izgradnje, opremanja,održavanja, korištenja i obnove objekata, temeljen na principu održivosti. Domaća drvna industrija, kao partner građevinara, već je spremna ponuditi proizvode s jamstvom održivosti.

k035-DIN-00-300.gifZelena gradnja je nova razina kvalitete

Kao posljedica mnogih financijskih, ekoloških, klimatskih te geopolitičkih promjena u svijetu, posljednjih godina sve se češće govori o tzv. zelenoj gradnji. Najjednostavnije rečeno, objekti projektirani i građeni prema principima zelene gradnje troše manje energije, dugotrajniji su i zdraviji za življenje. Također, za njihovu gradnju potrebno je manje materijala, materijali su bolje iskorišteni te, naravno, imaju manje negativan utjecaj na životnu sredinu. Dvije važne oblasti zelenog pokreta koje građevinsku branšu najviše zanimaju jesu energetika (obnovljivi izvori energije, održivi razvoj, energetska efikasnost…) i samo građenje (materijali, sistemi, tehnologije…). Zelenu gradnju može se opisati i kao održivu gradnju budući favorizira građevine koje će jamčiti dugotrajnu vrijednost građevinskim temeljima,doprinositi zajednici, okolišu i ekonomiji.

Promocija zelene gradnje mnogo je više od ekološke kampanje jer zelene građevine diljem svijeta uživaju u jasnim tržišnim prednostima koje uobičajeni projekti nemaju. Tvrtke, organizacije i pojedinci iz svakog sektora imaju priliku uživati u koristima nekretnina ili dijelova projekata koji su usvojili i ugradili aspekte održivosti – jer posvjedočeni rezultati su smanjeni troškovi upravljanja i održavanja, veći povrat od ulaganja i vrhunski stambeni ili radni okoliš. Podaci o isplativosti zelene gradnje pokazuju da zelene zgrade za svojeg vlasnika investitora ostvaruju 6% više rente te 16% više prodajne cijene. Europsko zeleno investicijsko tržište od 2004. godine raste u prosjeku 20% godišnje, a procjenjuje se da će do 2014. vrijednost tog tržišta dosegnuti 573 milijarde eura. Prema istraživanju Colliers Internationala iz 2009. godine čak se 95% ispitanika (vlasnika i korisnika zgrada) u sljedećih pet godina vidi kao budući vlasnik, operater ili korisnik zelene zgrade!

Drvo je „najzeleniji“ materijal

Drvo je stoljećima bio najzastupljeniji građevinski materijal, a svoj je utjecaj zadržalo i u godinama čelika, betona i stakla. Zanimljivo je da je upravo s prvim spominjanjem zelene gradnje oslabila upotreba „najzelenijeg“ materijala – drveta. Jeftini umjetni materijali te pogrešna javna percepcija prema kojoj se uporabom drva uništava priroda doprinijele su ovom negativnom trendu.

Autori GreenSpec® popisa prihvatljivih proizvoda, u pet su grupa smjernica i kriterija dali upute koje na posredan, ali jasan način objašnjavaju pojam i principe zelene gradnje.

  1. ponovna upotreba i reciklaža – osposobljavanje starog proizvoda za ponovnu upotrebu te reciklirani materijali
  2. proizvodi koji čuvaju prirodne resurse – dugotrajni, prirodni i „obnovljivi“ proizvodi
  3. proizvodi bez toksičnih i drugih štetnih utjecaja na ljude i okolinu
  4. proizvodi koji na bilo koji način štede energiju ili vodu
  5. proizvodi koji doprinose sigurnom i zdravom radnom i životnom okruženju – ne kontaminiraju prostor, sprječavaju buku te omogućavaju dobru osvijetljenost prostora

Prema ovome je jasno da je upravo drvo najprihvatljiviji materijal pri gradnji – obnovljiv je, ima dug vijek trajanja, moguće ga je prenamijeniti, stvara ugodnu i zdravu atmosferu. Međutim, jednako kao što „zelena“ zgrada mora imati certifikat o gradnji, tako i drveni podovi, prozori, vrata, namještaj, nosači i drugi proizvodi od drveta moraju dokazati svoje održivo porijeklo.

FSC certifikat

FSC – Forest Stewardship Council neovisna je i neprofitna međunarodna organizacija osnovana sa ciljem promicanja ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog upravljanja svjetskim šumama. Kao posljedica ovih nastojanja ustanovljen je općepriznati certifikat kojim se dokazuje da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima odnosno dokazuje se da su drvni proizvodi izrađeni od materijala porijeklom iz ovakvih šuma. FSC certifikat je garancija da drvo do krajnjeg korisnika dolazi strogo praćenim lancem: od certificirane šume, preko kontrolirane obrade i proizvodnje. U Hrvatskoj je certificirano 80% šuma odnosno cjelokupna šumska površina kojom gospodare Hrvatske šume. To je i razlog zbog kojeg su se neke tvrtke odlučile na certificiranje svojih proizvoda, a između ostalih i Drvna industrija Novoselec. DIN već 82 godine proizvodi prema „zelenim“ načelima pa su i drveni podovi i namještaj nezamjenjivi odabir u ekološki osviještenom interijeru. FSC oznaka na parketu i namještaju ovog hrvatskog proizvođača označava održiv proizvod, izrađen na ekološki prihvatljiv način te je upravo ovaj certifikat nerijetko odlučujući faktor prilikom plasmana proizvoda na strana tržišta. Građevinari, projektanti, investitori i kupci nekretnina trebali bi svoje poslovne aktivnosti prilagoditi „zelenim“ zahtjevima jer je to ekonomski opravdano te pritom za partnere pronaći tvrtke koje stvaraju ne samo kvalitetne već i ekološki prihvatljive proizvode.

DIN Novoselec d.o.o.
Tamara Svetina, dipl.oec.