Ispitivanje tekstilnih podnih obloga


18.dio-  Određivanje prikladnosti tekstilnih podnih obloga za uporabu na stubama

Budući da rubovi stuba mogu znatno utjecati na habanje tekstilnih podnih obloga,  preporučuje se da i prije postavljanja namještaja utvrdimo prikladnost podne obloge koja će se koristiti na stubama. Metoda kojom to utvrđujemo opisana je u standardu HRN EN 1963, Metoda B (Tekstilne podne obloge – Ispitivanja uz uporabu Lissonovog uređaja Tretrad).

Lissonov uređaj Tretrad sastoji se od tri glavna dijela (slika 1), a to su:

  • ploča za namještanje uzorka ( bed plate): ploča se namješta usporedno s putanjom po kojoj se kreće kotač Tretrad. Na prednjem dijelu je ona zaobljena u polumjeru od 10 milimetara, što predstavlja rub stube. Put po kojemu se kreće kotač Tretrad ima dužinu od 800 ± 20 milimetara i odgovara širini noge od 55 ± 0,5 milimetara. Kako se vidi i na slici 1, uzorak na zadnjem dijelu ploče opterećuje se silom od 200 ± 10 N.
  • kotač Tretrad: sastoji se od četiri noge, koje su međusobno jednako udaljene. Površina svake noge je u obliku krivulje polumjera 112,5 ± 1 milimetar, kružne dužine 100 ± 1 milimetar i širine 55 ± 0,5 milimetra; usto je na obje strane zaobljena u polumjeru od 4 ± 0,5 milimetra. Linearna brzina pomicanja kotača iznosi 0,28 ± 0,02 m · s-1, pri čemu je kružna brzina kotača za 20 ± 1 posto veća od linearne. Kotač Tretrad, koji se kreće (»putuje«) po uzorku, zaustavlja se na kraju puta za približno 1 sekundu, a potom nastavlja svoje kretanje u suprotnom smjeru.
  • usisni sustav.

1-bez ruconbara.inddSlika 1: Shematski prikaz Lissonovog uređaja Tretrad 

Priprema uzoraka

Iz podne obloge trebamo izrezati četiri uzorka širine 100 milimetara i dužine 1.500 milimetara, i to u smjeru izrade podne obloge. Sve uzorke kondicioniramo u standardnoj atmosferi barem 48 sati prije ispitivanja.

Ispitivanje

Prije ispitivanja uzorke moramo očistiti vakuumskim usisivačem i učvrstiti ih na ploču uređaja Tretrad. Ako će se ispitivana podna obloga za svakodnevnu uporabu učvršćivati preko stuba koje imaju i dodatnu podlogu, i nju moramo namjestiti ispod uzorka koji se ispituje. Što se tiče debljine uzorka, ona se prethodno određuje prema metodi opisanoj u standardu ISO 1765; određuje se i razmak između ploče i kotača Tretrad (u standardu je prikazana tabela ovisnosti između debljine podne obloge te razmaka između ploče i kotača). Prije svakog novog pokusa trebamo zamijeniti gumene prevlake na nogama kotača.

1-bez ruconbara.indd

Slika 2: Ispitivanje tekstilne podne obloge na Lissonovom uređaju Tretrad

Prilikom ispitivanja kotač izvodi oko 500 ciklusa, nakon čega iznova provjeravamo silu opterećenosti uzorka, koja mora iznositi 200 ± 10 N; nastavljajući ispitivanje, uređajem izvodimo odgovarajući broj novih ciklusa, koji smo prethodno odredili prilikom podešavanja uređaja. Nakon obavljenog ispitivanja uzorak trebamo usisati (to znači da četiri puta treba prijeći preko njega vakuumskim usisivačem) i potom ga kondicionirati u standardnoj atmosferi 24 sati.

Prikaz rezultata i zahtjevi za pojedine tekstilne podne obloge

Sve ispitane uzorke trebaju pregledati tri neovisna ocjenjivača, koji potom daju svoje mišljenje s obzirom na opise navedene u tabeli 1.

1-bez ruconbara.indd

izvanr. prof. Urška Stankovič Elesini,
dipl. ing. tekstilne tehnologije
Prirodoslovno- tehnički fakultet, Odsjek za tekstil

Izvor:i

HRN EN 1963:2007 Tekstilne podne obloge – Ispitivanja uz uporabu Lissonovog uređaja Tretrad
ISO 1765:1986 Machine – made floor coverings – Determination od thickness
ISO 4919:1978 Carpets – Determination of tuft withdrawal force