Zelene oaze- Elastomerne bitumenske protukorijenske varene trake za zeleni krov

Ozelenjavanje krovova nije današnji trend već ono ima svoje utemeljenje u davnini starih civilizacija (vrijeme Starog Rima) koje su koristile darove prirode kako bi ujedinili uporabne, estetske, komunalne i ekološke vrijednosti u jedno. Zaboravljeni u srednjem vijeku, kao uostalom i mnoga druga dostignuća naprednijih starih civilizacija, i zeleni vrtovi se ponovno pojavljuju u vrijeme renesanse na vilama plemstva. No nije uvijek luksuz povod za razmišljanje o zelenilu na krovu. Klimatske prilike hladnog i vlažnog sjevera Europe i prikladan biljni materijal tog podneblja rezultirali su pokrovom travnim busenom (tzv. grassoden) koji se i danas može naći na pastirskim kolibama u Švedskoj i Norveškoj. Novija povijest graditeljstva donosi ponovnu renesansu krovnih vrtova s erom Bauhausa, početkom prošlog stoljeća, u arhitekturi moderne, ali i kasnije u rekonstrukcijama ravnih krovova (masovne rekonstrukcije tzv. Holzcement Dacher u Njemačkoj 80 godina 20 st.). Prosječni životni vijek, čak i kvalitetno izvedene hidroizolacije iznosi 15-25 godina. Razlozi leže u ekstremnim atmosferskim uvjetima, kojima je hidroizolacija izložena tijekom godina. U našem kontinentalnom dijelu tijekom godine razlika u temperaturi može iznositi i do 100 °C, a dnevna razlika čak i do 60 °C. Ispod ozelenjenog krova nalaze se ujednačenije temperature, tako da je godišnja razlika temperature 35°C, a dnevna 15°C. UV zračenje i visoka ljetna koncentracija ozona dodatno ubrzava proces starenja membrane. Posljedica toga je zamor materijala, skupljanje, nastanak pukotina i konačno, procurjevanje.
Uz to zeleni pokrov štiti od nepovoljnih mehaničkih utjecaja, vjetra, vandalizma i posljedica nekontroliranog vatrometa (sve popularnije i kod nas). Praksa pokazuje da zeleni pokrov dvostruko produljuje životni vijek hidroizolacije. Ozelenjeni krovovi smanjuju refleksiju zračnog zvuka od krovne površine i do 3 dB. Istovremeno smanjuju prijenos zvuka u prostor neposredno ispod krova i do 8 dB.
Potrebno je napomenuti da zelenilo na krovu apsorbira i znatno smanjuje utjecaj sve prisutnijih visoko frekventnih elektromagnetskih valova koje emitiraju prijenosne radio stanice i mobilni telefoni. Krovni vrtovi s učinkom toplinske izolacije aktivni su čimbenici u procesu smanjenja nepovoljnih utjecaja na globalne klimatske promjene, kao i uštede energije. Smanjenje dojma “pregrijavanja” ljeti, kroz lokalno povećanu vlažnost zraka i toplinsku zaštitu. Ukoliko statička i financijska konstrukcija dozvoljavaju, na krovu je moguće formirati prostore za sport i rekreaciju, umjetna jezera ili čak i bazene za plivanje usred zelene oaze.

1.inddZeleni krovovi su sastavan dio građevinskih konstrukcija određeni sa specijalnim tehničko-tehnološkim zahtjevima. Za trajno funkcioniranje elemenata zelenog krova potrebno je zadovoljiti minimalne tehničke zahtjeve za hidroizolaciju zelenih krovova, a sve prema ÖNORM B 2220 i ÖNORM B 2209 te VfB i FLL smjernicama

Za pravilnu izvedbu ravnih krovova, tijekom planiranja i izvedbe, moraju biti uzete u obzir sve materijalno tehničke zakonitosti koje proizlaze iz projekta fizikalnih značajki građevine. Bilo da se radi o konvencionalnom ravnom krovu ili inverznom ravnom krovom, zelenom krovu intenzivne ili ekstenzivne naravi, vrlo je važno odrediti pravilan izbor hidroizolacijskog materijala te na taj način osigurati sigurnu zaštitu.

I na kraju najvažnije, iskustvo je pokazalo da funkcionalnost ravnih krovova ovisi, prije svega o kvalitetnom planiranju, izvedbi, kao i upotrebi kvalitetnih certificiranih materijala.
Stoga se obratite s povjerenjem našem predstavniku.

Büsscher Hoffmann d.o.o.