Virtuozna ljepota keramike

Figurativne i materijalne inspiracije nadahnjuju nove proizvode prepune ljepote
Keramička pločica je industrijski proizvod koji preko svoga vanjskog izgleda predaje okolini svoju estetsku vrijednost. Ona je strukturirana, planirana, mimetična, skupocjena, evokativna, urešena, cvjetna, teksturirana, pop, metalna, prirodna, modna, osjetljiva, metropolitanska… Popis pridjeva mogao bi biti i još mnogo duži, baš kao i popis aktualnih izraza koje obično koristimo pri označavanju modnih smjernica. Modne smjernice govore o dvojakoj duši današnje keramike: ona je s jedne strane figurativna (geometrijska, cvjetna i grafička dekoracija, obojenost), a s druge strane materijalna (trodimenzionalni izričaj, izrezi i plošni reljefi, trompe l’oeil, opipljive osobine). 410_a.inddKeramika je tijekom posljednjih godina dokazala da je sposobna uhvatiti, zarobiti svjetlost te prouzročiti promjenjive osjećaje, da može kameleonski preuzeti izgled drugih materijala, dosegnuti dimenzijske i tehnološke zahtjeve koji su nekoć bili nezamislivi, izmijeniti koncept modula uz prekoračenje kvadratnih odnosno pravokutnih oblika te ritmičnog i jednoličnog ponavljanja prilikom tradicionalnih načina polaganja. Prije svega, ona je tijekom posljednjih godina uspjela uspostaviti čak i dijalog s okolinom, i to ne samo u uskom arhitekturnom smislu.
410_a.inddNaime, postoje i druge vrijednosti koje – i pored estetskog i osjetilnog utjecaja – još više i naglašenije od podrobnog prijepisa materijalnih i figurativnih usmjeravanja ukusa interpretiraju užu aktualnost. To su neopipljive vrijednosti koje obuhvaćaju cjelokupan ciklus života jedne keramičke pločice.
Talijanska keramička industrija sve više se priklanja trajnosnoj dimenziji svoje djelatnosti. Pri tome nastoji naglasiti svoj vodeći položaj, koji se ne ograničava samo na izvrsnu kakvoću njihovih proizvoda.
Keramičke pločice obično ne doživljavamo kao ekološki materijal, već ovdje prevladava percepcija o tehnološkoj proizvodnji s visokoenergetskom potrošnjom. Unatoč tome postoje brojni čimbenici koji je povezuju s ekološkom kategorijom. Najočitiji među ovim čimbenicima je taj, da keramiku dobivamo iz vrlo raširenih sirovina koje ne pobuđuju nikakve strateške interese i čije iskorištavanje ne predstavlja posebno opterećenje za okoliš. Zahvaljujući neprestanom poboljšavanju opreme i tehnološkim istraživanjima, i proizvodni procesi su postupno smanjili potrošnju energije i emisiju štetnih plinova. Kao dokaz možemo spomenuti, da današnja keramička industrija u Italiji koristi jednaku količinu toplinske i električne energije kao i prije punih trideset godina, ali – za više no dvostruko veću proizvodnju.

410_a.inddOptimizacija troškova proizlazi i iz značajki proizvodnih uređaja, koji sami mogu preraditi veći dio nastalih otpadaka: od sirovih i pečenih pločica, prašine pa sve do topline koju predaju.
U ovom procesu mogu se održati one tvrtke kojima je uspjelo objediniti dizajn i postupke recikliranja te ostvariti izvorni kreativni projekt. Rezultat je keramička pločica nastala ponovnom uporabom prašine, mješavina i ostataka drugih proizvoda. Ono što iz toga nastaje sve je prije negoli nekakav grub i estetski neugledan proizvod. To je proizvod koji mijenja kompoziciju granula i pretvara je u estetsku vrijednost.
Pored toga, uporaba otpada (koji postaje privlačan proizvod ukoliko je pravilno preoblikovan) već je čitav niz godina postojeća modna smjernica na području unutarnje opreme s više ili manje uvjerljivim rezultatima, što se moglo vidjeti i na posljednjem sajmu namještaja u Milanu.
Kada keramička pločica (odnosno industrija koja je proizvodi) nije svojim dizajnom baš naročito pogođen proizvod, ekološka usmjerenost ima različite identifikacijske instrumente: certifikati EMAS, ISO14001, ANAB za ekološku gradnju, kao i etikete LEED i Ecolabel. Ove potonje predstavljaju pravu osobnu iskaznicu poduzeća, jer ne osiguravaju samo dokaz o ekološkoj kakvoći proizvoda, već postaje i sve više strateški element marketinga i komunikacije te razlikuje talijansku industrijsku struku od onih država, koje na račun planeta grade svoju prednost u odnosu na konkurenciju.

410_a.inddProizvodnja koja vodi računa o okolišu te svjesna potrošnja postaju sinergijski elementi, koji su i pokretač virtuoznog procesa oblikovanja »zelenog tržišta«. Neizbježan uvjet za poticanje ove pozitivne dinamike je smisao za odgovornost probuđena kod proizvođača, projektanata i naručitelja s jedne strane te krajnjih potrošača s druge strane.
Keramička pločica je zreo proizvod s već uhodanom tehnologijom, koji omogućava najrazličitije načine izražavanja. Upravo ovaj aktualni »zeleni način« omogućit će izvedbu tehnološkog preskoka u smjeru inteligentne i aktivne keramike budućnosti.
U eksperimentalnoj fazi je trenutno ‘fotovoltažna’ keramička pločica, odnosno pločica koja je sposobna sama proizvoditi električnu energiju te apsorbirati sitne čestice prašine što su raspršene u zraku.

Katrin Cosseta
Izvor: Cer Magazine International, br. 22
(2008.), jesen / zima

GALERIJA
Cjeloviti popis prostora, talijanskih keramičkih pločica i proizvođača možete pogledati na adresi: www.italiatiles.com / Galleria/ Prodotti / Piastrelle di ceramica
LINE, bijela masa sa dekoracijom ink-jet, 33,3 x 60 cm