Energetski efikasnije konstrukcije

Nastavljajući priču o energetskoj učinkovitosti, u ovom broju časopisa ćemo se osvrnuti na konkretna rješenja i materijale s kojima je moguće postići energetski učinkovitija konstrukcijska rješenja pojedinih dijelova zgrade.

Na početku još jednom valja podsjetiti da POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI UPORABE ENERGIJE NE ZNAČI NJENU ŠTEDNJU, VEĆ, UZ KORIŠTENJE ENERGETSKI EFIKASNIJIH KONSTRUKCIJA, REZULTIRA NJENOM SMANJENOM POTROŠNJOM ZA ISTU RAZINU UGODE, što u konačnici donosi i proporcionalne materijalne uštede.410_a.inddU-vrijednost pojedine konstrukcije je pokazatelj kvalitete konstrukcije u smislu toplinskih gubitaka, odnosno energetske efikasnosti objekta. Ova vrijednost sukladno standardu pasivne kuće mora biti manja od 0,15 [W/m2K] za sve neprozirne dijelove zgrade. Ukoliko pritom koristimo kvalitetnije materijale koji imaju niže vrijednosti koeficijenta toplinske vodljivosti poput mineralne vune

410_a.inddIsover Premium 032, moguće je izvesti značajno tanje konstrukcije, ne umanjujući pritom njihovu toplinsku karakteristiku odnosno U-vrijednost. Za postići U-vrijednost vanjskog zida od 0,15 W/m2K na njega moramo postaviti ETICS (External Thermal Insulation Composite System) sustav s lamelama kamene vune debljine 25 cm. Ukupna debljina zida iznosi 55 cm.

Istovremeno, kako je drvo oko tri puta bolji izolacijski materijal od cigle, gradnja drvom znači da će konstrukcije biti značajno tanje u usporedbi sa standardnom gradnjom. Imamo li u vidu da naš zakon definira bruto, a ne neto površinu objekta u odnosu na građevinsku parcelu, ukupna debljina zida nam je vrlo bitna, jer o njoj ovisi kvadratura neto stambene površine koju ćemo koristiti.

410_a.inddNa primjeru konstrukcije vanjskog zida možemo ostvariti ‘dobitak’ od 20 cm na debljini zida. Za kuću vanjskih dimenzija 10×10 m, to znači više od 7 m2 korisnog prostora po etaži. Kod uređenja potkrovlja je vrlo važno osigurati što veću visinu stambenog prostora radi postizanja većeg komfora boravka u potkrovnom stanu. Koristeći kvalitetnije materijale s boljim koeficijentom toplinske vodljivosti i kod ovih konstrukcija je moguće postići tanje i energetski efikasnije konstrukcije. U proteklih nekoliko godina Isover kontinuirano razvija sve kvalitetnije izolacijske materijale, što je zorno prikazano na slijedećoj slici.

Općenito možemo reći da je za svaki miliWat manji koeficijent toplinske vodljivosti konstrukcija tanja za 1 cm. Dakle razlika u debljini konstrukcije između izolacijskog materijala s toplinskom vodljivošću od 0,040 W/mK i Isover PREMIUM vune s toplinskom vodljivošću od 0,032 W/mK je 8 cm. Za postići U-vrijednost krovišta od 0,15 W/m2K trebamo ukupnu debljinu Isover PREMIUM vune od 26 cm. Koristeći izolacijske materijale nove generacije, moguće je izvesti energetski efikasnije konstrukcije, ne umanjujući pritom željenu razinu komfora.

SAINT-GOBAIN
građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.
Ivica Dijanić, dipl.ing.