Ispitivanje tekstilnih podnih obloga, 14. dio

14. dio: Ocjenjivanje promjena izgleda – ispitivanje pomoću stolca na kotačićima
Stolci na kotačićima, kakve obično koristimo u uredima, uzrokuju strukturne promjene te promjene izgleda i boje na tekstilnim podnim oblogama. Prije nego što odaberemo tekstilnu podnu oblogu za određeni prostor, moramo biti upoznati s njezinim svojstvima. Njih utvrđujemo obavljajući ispitivanja. Da bismo utvrdili kolika je izdržljivost neke tekstilne podne obloge prilikom njezinog opterećivanja stolcem na kotačićima, ispostavljamo je ekscentričnom kružnom gibanju triju kotačića. Prema nekim podacima navedenim u literaturi, ispitivanje pomoću stolca na kotačićima, kojim utvrđujemo promjene izgleda i izdržljivost neke podne obloge, u realnim uvjetima znači opterećivanje te podne obloge stolcem na kotačićima, na kojemu sjedi čovjek težak 90,7 kilograma. Postupak ispitivanja pomoću stolca na kotačićima opisuje standard HRN EN 985:2004 (SIST EN 985) pod nazivom Tekstilne podne obloge – ispitivanje pomoću stolca na kotačićima (u izradi je također i međunarodni standard, koji će se zvati »Resilient, textile and laminate floor coverings – Castor chair test«; osnova tog standarda – ISO/DIS 4918 – bio je izdan 2007. godine).

k31-Urška-01-300.jpgAparat za ispitivanje sa stolcem na kotačićima sastavljen je od (slika 1):

 • donje okrugle, rotirajuće ploče promjera 800 mm ± 5 mm, na koju učvršćujemo uzorak za ispitivanje; brzina rotirajuće ploče je 19 obrtaja • min-1 ± 1 obrtaj • min-1; smjer rotiranja ploče mijenja se svakih 180 s ± 20 s;
 • gornjeg sustava kotačića, sastavljenog od nosive ploče, na koju su pod kutom od 120° pričvršćena tri kotačića; oni su od središta ploče udaljeni 130 mm ± 1 mm; njihovo je kretanje slobodno pa zato mogu slijediti kretanje nosive ploče; brzina kretanja nosive ploče je 50 ± 1 obrat • min-1; na nosivu ploču mogu se namjestiti utezi, kojima postižemo ravnomjernu opterećenost na sva tri kotačića;
 • tri kotačića, čiji promjer iznosi 50 mm ± 2 mm;
 • brojača okretaja donje okrugle, rotirajuće ploče;
 • usisne naprave.

Ispitivanje se izvodi na okruglim ili kvadratnim uzorcima, čiji je polumjer 350 mm ± 3 mm odnosno kojima su rubovi usporedni (ili pravokutni) u odnosu na smjer izrade. Pored spomenutih uzoraka trebamo još i referentni uzorak veličine 200 mm ± 2 mm x 200 mm ± 2 mm. Prije početka ispitivanja uzorke kondicioniramo u standardnoj atmosferi.
Ovisno o informaciji do koje ispitivanjem želimo doći, podnu oblogu izlažemo različitom broju okretaja rotirajuće ploče:

 • Ispitivanje A: promjenu izgleda utvrđujemo nakon 5.000 i nakon 25.000 okretaja;
 • Ispitivanje B: promjenu boje podne obloge utvrđujemo nakon 750 okretaja;
 • Ispitivanje C: strukturna oštećenja utvrđujemo nakon 10.000 ili 25.000 okretaja.

ISPITIVANJE A
Promjenu izgleda tekstilnih podnih obloga ocjenjujemo nakon 5.000 i 25.000 okretaja (pri čemu je tijekom ispitivanja uključena usisna naprava); u oba slučaja, nakon obavljenog ispitivanja uzorak trebamo usisati i potom ocijeniti njegov izgled (to jest, prije no što ga uklonimo s rotirajuće ploče).
Za ocjenjivanje promjene izgleda poštujemo naputke opisane u standardu HRN EN 1471:2004 (SIST EN 1471) (vidi 13. dio članaka o ispitivanju tekstilnih podnih obloga). Ocjenjujemo točno prema referentnim skalama do 0,5 stupnjeva, i to vidljive promjene površine (uključujući i njezino trganje) podne obloge. Sve opažene promjene trebamo zabilježiti i navesti kao konačni rezultat ispitivanja. Ako je došlo do raslojavanja (delaminacije) podne obloge, uzorak nije prošao na ispitivanju.
Kao konačni rezultat možemo – pored navoda vezanih uz izgled – navesti i takozvani castor chair index – r, koji se izračunava na temelju sljedeće jednadžbe:
r = 0,75 • (srednja ocjena nakon 5.000 okretaja) + 0,25 • (srednja ocjena nakon 25.000 okretaja)

ISPITIVANJE B
Promjena boje tekstilnih podnih obloga ocjenjuje se nakon 750 okretaja (tijekom ispitivanja uključena je usisna naprava); i u ovom slučaju ocjenjujemo promjenu boje prema uputstvima opisanim u standardu HRN EN 171:2004 (SIST EN 1471). Promjenu boje podrobno ocjenjujemo uporabom velikih skala sive boje do 0,5 stupnja točnosti.

ISPITIVANJE C
Strukturna oštećenja tekstilnih podnih obloga utvrđujemo nakon 10.000 ili 25.000 okretaja; tijekom ispitivanja i ocjenjivanja usisna naprava treba biti isključena. Strukturna oštećenja na koja moramo obratiti pozornost su sljedeća:

 • popuštanje ili trganje podne obloge;
 • raslojavanje (delaminacija);
 • čupavost ili raslojavanje (delaminacija) pjenaste podloge;
 • smanjenje kohezivnosti i / ili slabljenje vezivnih sredstava;
 • bilo kakvo drugo uništenje materijala u cijelosti.

ZAHTJEVI ZA POJEDINE TEKSTILNE PODNE OBLOGE
Za igličane podne obloge HRN EN 1470:2008 (SIST EN 1470) i igličane vlaknaste podne obloge HRN EN 13297:2008 (SIST EN 13297) su zahtjevi glede promjene izgleda nakon obavljenog ispitivanja stolcem na kotačićima navedeni u tabeli (objašnjenje o pojedinim razredima nalazi se na kraju članka):
310_B.inddTabela: Zahtjevi vezani uz promjene izgleda nakon ispitivanja stolcem na kotačićima za igličane podne obloge i igličane vlaknaste podne obloge

310_B.inddU oba navedena standarda naveden je i castor chair index – r za obje vrste podnih obloga:

 • kod neprestane uporabe igličane podne obloge i igličane vlaknaste podne obloge je r ≤ 2,4;
 • kod povremene uporabe igličane podne obloge i igličane vlaknaste podne obloge je r ≥ 2,0.

Prema standardu HRN EN 1307:2008 (SIST EN 1307), vrijednost castor chair indeksa r za vlaknaste sagove iznosi:

 • kod neprestane uporabe saga – r ≤ 2,4;
 • kod povremene uporabe saga – r ≥ 2,0.

izvanr. prof. dr. Urška Stankovič Elesini, dipl. ing. tekst. tehnologije
Prirodoslovno – tehnički fakultet, Odsjek za tekstil

Izvori
HRN EN 985:2004 (SIST EN 985) Tekstilne podne obloge – Ispitivanje pomoću stolca na kotačićima

ISO/DIS 4918 Resilient, textile and laminate floor coverings – Castor chair test
HRN EN 1471:2004 (SIST EN 1471) Tekstilne podne obloge – Ocjena promjene izgleda
HRN EN 1470:2008 (SIST EN 1470) Tekstilne podne obloge – Razvrstavanje igličanih podnih obloga, osim igličanih vlaknastih podnih obloga
HRN EN 1307:2008 (SIST EN 1307) Tekstilne podne obloge – Razvrstavanje vlaknastih sagova
HRN EN 13297:2008 (SIST EN 13297) Tekstilne podne obloge – Razvrstavanje igličanih vlaknastih podnih obloga