HPP ENDURO – zadnja riječ tehnologije vlakana za mikroarmiranje

U građevinarstvu, kao i u vremenima u kojima živimo, jedan od ključnih resursa je vrijeme. Kod izvođenja građevinskih radova uštedjeti i jedan sat vrijedna je stavka, a kada se pojave materijali koji, ovisno o veličini projekata, mogu uštedjeti i po nekoliko dana, onda je to prava mala revolucija. Tako su se na tržištu prije otprilike desetak godina pojavila vlakna za mikroarmiranje kao zamjena za klasično armiranje betona, koja štede vrijeme, novac, a istodobno daju i bolja svojstva betonima od klasične armature. Dakle, znatno manji troškovi radne snage, značajno brže izvođenje radova na betonskim pločama, te svojstva betona koja su i bolja od klasičnog armiranja, aduti su koji idu u prilog vlaknima za mikroarmiranje uslijed čega su ona sve raširenija diljem svijeta. Štoviše, ona su preuzela u zapadnim zemljama dominantnu ulogu prilikom projektiranja podnih ploča, tunela, vanjskih betonskih površina pa i stanogradnje, i zapravo se tamo još prilično rijetko projektiraju podne ploče s mrežama. Takav trend je, polako ali sigurno, sve više prisutan i u Hrvatskoj.

I dok se kod nas, sada već, ipak dosta zna o armiranju polipropilenskim ili čeličnim vlaknima, na tržištu se pojavio novi tip vlakana, makrosintetička vlakna koja su izazvala pravu malu revoluciju na svjetskom tržištu vlakana. Kao prvi proizvođač makrosintetičkih vlakana pojavila se američka tvrtka Propex, inače najveći svjetski proizvođač polipropilenskih vlakana, te jedan od vodećih u segmentu čeličnih vlakana. Njihova makrosintetička vlakna, HPP ENDURO, predstavljaju vlakna budućnosti i veliki su odmak tehnologije u odnosu na dosadašnje korištenje ne samo klasične armature, već i čeličnih vlakana. Naime, ona u potpunosti mijenjaju i armaturnu mrežu, ali i čelična vlakna. Ona su kombinacija polipropilena i polietilena koja ima sve tehničke i sigurnosne zahtjeve klasične armature, ali sa sobom donosi prednosti koje posjeduju sintetička vlakna, primjerice, nepostojanje rizika od korozije koji je uobičajen kod čeličnih armatura. Ova su vlakna specifičnog valovitog izgleda koja se čvrsto utisnu u beton i na taj način povećavaju njegovu apsorbciju energije i čvrstoću.

Preporučeno doziranje od 3 do 9 kg po kubičnom metru betona

Makrosintetička vlakna svojom distribucijom u smjesi betona čine 3-D mrežu armature, koja odolijeva sili gravitacije i cijelu smjesu dovodi do ravnomjernog slijeganja. Ne samo da je postojanjem armature u cijelom presjeku betonske ploče izbjegnut rizik od postavljanja armaturne mreže u krivu zonu, već je postignuta i strukturalna podrška koja sprječava širenje potencijalnih pukotina betona u svim smjerovima. Makrosintetička vlakna također omogućuju dodatnu adheziju mikroarmiranog betona. Time ne samo da se smanjuje količina odvajanja betona od podloge i količina otpada, nego je moguće i nanošenje tanjih slojeva betona. Preporučeno doziranje je svega 3-9 kg vlakana po m3 betona, ovisno o zahtjevima konstrukcije, tako da ona u konačnici ispadnu i ponešto jeftinija od armiranja čeličnim vlaknima. Dodatna prednost makrosintetičkih vlakna je svakako i nepostojanje rizika korozije, koji je uvijek prisutan kod primjene čelika, a posebno se preporučuje i kod prisutnosti agresivnih supstanci. Enduro vlakna su pakirana u kolutima kako bi se lakše disperzirala u masi betona, a bitna im je značajka i da su kompatibilna sa svim curing komponentama, superplastifikatorima, plastifikatorima ili posipima.

k31-Dulex-01-280.jpgEnduro ima dva osnovna tipa vlakana, i to Enduro 600 koji je idealan za armiranje mlaznog betona za primarnu podgradu tunela, kao i za stabilizaciju pokosa. Tu je i Enduro HPP 45 koje je idealan za korištenje u betonskim podnim pločama, kao i zahtjevnijim predgotovljenim betonskim elementima. Zanimljivo je da Enduro HPP 45 daje takva svojstva i čvrstoću da se ista opterećenja mogu zadovoljiti i s do 10-15 % tanjom betonskom pločom nego kod klasičnog armiranja. Strukturalnu armaturu betona dovoljno je armirati s makrosintetičkim vlaknima, no česta je preporuka statičara da se uobičajenom doziranju s Enduro vlaknima dodaju i mikrosintetička (polipropilenska) vlakna (također u uobičajenom doziranju), čime se praktički eliminira mogućnost nastajanja mikropukotina u betonu.

k31-Dulex-02-250.jpgPrednosti:
Povećavaju fleksibilnost/žilavost betona
Povećavaju koheziju i smanjuju segregaciju
Povećavaju otpor na udar i lom
Nisu magnetska
Nisu korozivna
Kemijski i lužnato otporna
Smanjuju otpor prilikom pumpanja
Sigurna i laka za ugradnju
Ekonomična alternativa za metalna vlakna i mreže

Mjesta primjene:
Podne ploče
Vanjske betonske površine, kolnici, logistički prilazi
Ceste
Prefabrikati
Lukobrani
Aerodromske piste 

Ovlašteni partner tvrtke Propex u Hrvatskoj i okolnim zemljama, a time i vlakana tipa Enduro HPP je Dulex d.o.o. iz Ludbrega, inače jedna od vodećih hrvatskih tvrtki za izvođenje industrijskih podova. Dugogodišnje iskustvo rada s takvim vlaknima i mikroarmiranje betona Dulexova su velika prednost i u prodaji. Naime, iz vlastitog iskustva te rada s tim materijalima u svakom trenutku mogu preporučiti koja su vlakna najprikladnija za određeni projekt, koja je pravilna dozacija, na koji način ugrađivati ih u beton, a kupcima vlakana osiguravaju i statičke izračune sa svim potrebnim atestima. Drugim riječima, Dulex nije klasičan trgovac vlaknima, već svojim kupcima i partnerima nudi i dodatnu vrijednost na naručenu robu koja uz korektnu cjenovnu politiku jamči daljnji razvoj.

Dulex d.o.o.