Energetska učinkovitost

Biti energetski učinkovit znači upotrijebiti manju količinu energije odnosno energenta za obavljanje istog posla: grijanje ili hlađenje prostora, rasvjetu, korištenje kućanskih aparata, pogon vozila, …
U proteklom desetljeću bilježimo vrlo snažan rast potražnje za energijom i energentima, a znajući da su zalihe fosilnih goriva ograničene, cijene energenata, prvenstveno nafte, također su osjetno skočile i bilježe stalnu tendenciju rasta. Naravno da je uz povećanu potrošnju fosilnih goriva usko vezano i stalno povećanje emisije stakleničkih plinova, prvenstveno CO2, u atmosferu (slika 1).

P310_B.inddrosječna potrošnja energije danas u Europi je vidljiva na dijagramu. Od 40% energije koja se potroši u zgradama, za potrebe grijanja prostora troši se više od 75% energije. Najveće uštede u potrošnji energije je moguće postići upravo u segmentu grijanja zgrada, gdje ugradnjom toplinske izolacije možemo uštedjeti čak do 80% energije. Uštede u svjetskim razmjerima su vidljive u tablici (slika 2). Potrošnju goriva kod zgrada možemo usporediti sa potrošnjom goriva kod automobila uz napomenu da smo na osobnoj razini puno više osjetljivi na potrošnju limenih ljubimaca, nego na potrošnju energije u zgradama gdje provodimo veći dio svoga života (slika 3).

310_B.inddSlijedeći pozitivne propise Europske unije i Hrvatska je uvela energetsko certificiranje zgrada, odnosno obavezu da za sve nove ali i postojeće zgrade, ukoliko ih želimo prodati ili iznajmiti, moramo posjedovati certifikat o energetskim svojstvima zgrade. Naravno da će zgrade sa kvalitetnijim energetskim certifikatom moći postići i bolju cijenu, jer to njihovim budućim vlasnicima/korisnicima jamči manje izdatke za grijanje/hlađenje, odnosno manje ukupne režijske troškove stanovanja. Uskoro ćemo osim o potrošnji limenih jurilica, razgovarati i o energetskoj kvaliteti/potrošnji zgrada u kojima stanujemo.

Tvrtka ISOVER također se uključila u akciju poboljšanja energetske učinkovitosti na svjetskoj razini, razvijajući nove i kvalitetnije materijale za bolju toplinsku udobnost.

Da bi mogli energetski ocijeniti i usporediti zgrade, bilo je potrebno uvesti energetske razrede (A+ do G) i time definirati maksimalnu potrošnju energije za grijanje po metru kvadratnom korisne površine stambenog prostora, što se vidi iz tablice.

Osim energije potrebne za grijanje/hlađenje stambenog prostora, u ukupnu bilancu energije ulaze još i energija potrebna za pokretanje kućanskih aparata, ventilaciju i grijanje potrošne tople vode u domaćinstvu. Donji dijagram pokazuje veličine tih energetskih potreba, svedene na 1 m2 korisne površine stambenog prostora. Zgrade koje udovoljavaju standardu  Multi-Comfort House ili ‘Kući s više udobnosti’ (standard pasivne kuće) troše manje od 15 kWh/m2god energije za grijanje.

310_B.inddTrošenjem energije neminovno proizvodimo i CO2, tzv. staklenički plin koji nastaje izgaranjem fosilnih goriva. Količina ispuštenog CO2 u atmosferu proporcionalna je energetskom razredu zgrade, kako je to vidljivo na slici (slika 4).

Kvalitetno izolirana zgrada je poput termos boce – dobro čuva energiju, ispušta vrlo malo CO2 u atmosferu, a na termografskoj slici je ‘nevidljiva’. S druge strane, nedovoljno izolirane zgrade troše veliku količinu energije za grijanje, a na termografskoj slici se vide mjesta gdje energija ‘bježi’.

Najčešća posljedica nedovoljno izolirane zgrade je vidljiva u svakom kutu prostora koji graniči s vanjskim zrakom. Zbog toplinskih mostova na nedovoljno izoliranim betonskim dijelovima (koji su s druge strane nužni zbog statičke stabilnosti zgrade) dolazi do pojave rošenja na unutarnjim površinama i stvaranja plijesni. Na termografskoj slici (slika 11-lijevo) se jasno uočava crveno mjesto spoja vertikalnog serklaža i betonske međukatne konstrukcije.

Važno je istaknuti da se pojam energetska efikasnost nikako ne smije zamijeniti pojmom štednja energije, jer štednja uvijek podrazumijeva odricanje, dok efikasna uporaba energije ne narušava uvjete rada i života. Poboljšana efikasnost uporabe energije rezultira njenom smanjenom potrošnjom za istu razinu ugode, što u konačnici donosi i proporcionalne materijalne uštede. Na slici 12 su usporedno prikazane dvije zgrade, od kojih je desna (koja po svojim karakteristikama odgovara standardu pasivne kuće) 10 puta energetski efikasnija od lijeve, te istovremeno ispušta 15 puta manje CO2 u atmosferu od lijeve zgrade (koja po svojim karakteristikama odgovara današnjoj standardnoj gradnji u Hrvatskoj).

Poboljšavajući energetsku efikasnost u zgradama utječemo na smanjenje potrošnje svih oblika energije, podižemo ugodu i kvalitetu života, produžavamo životni vijek zgrade čime podižemo njenu financijsku vrijednost, te pridonosimo zaštiti okoliša i smanjenju emisije štetnih plinova u okoliš.

Tvrtka ISOVER je aktivno uključena u razvoj inovativnih toplinsko-izolacijskih materijala, te tzv. ‘pametnih’ folija i sustava za distribuciju i kontroliranu ventilaciju stambenih prostora, koje su nezaobilazni dio priče o energetskoj efikasnosti, odnosno pasivnim kućama, koje će uskoro u Europskoj uniji postati standard gradnje.

SAINT-GOBAIN
građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.
Ivica Dijanić, dipl.ing.