Projektiranje suhomontažnih sustava u zgradarstvu

U sklopu stručnog usavršavanja za inženjere i arhitekte u graditeljstvu, 26. lipnja 2010. u Osijeku je održano predavanje na temu projektiranja suhomontažnih sustava u zgradarstvu. Predavanje je održano u zajedničkoj organizaciji Knauf grupe – Knauf d.o.o. vodećih svjetskih proizvođača gipskartonskih ploča i elemenata suhe gradnje i Knauf Insulation d.o.o., proizvođača toplinskih, zvučnih i protupožarnih izolacija.

Prvi dio bio je posvećen regulativi i građevinsko arhitektonskim mjerama zaštite od požara te razvojnim aspektima zvučne zaštite u zgradarstvu uz predstavljanje najnovije vrhunske zaštite od buke Knauf Silentboard pločama. Predavanje je održao Boris Simonić, dipl.ing.str., jedan od vodećih stručnjaka s tog područja u RH.

k30-knauf-00-200.gifNastavak prvog dijela pripao je temi koja je jedna od najaktualnijih tema s područja graditeljstva i zaštite okoliša u svijetu– sanaciji postojećih zgrada i vrlo aktualnoj temi u RH – energetskim razredima zgrada, a koju je predstavio Silvio novak, dipl.ing.građ.

Naime, danas je opće poznata činjenica da gotovo 40 % energije koja se troši u EU, pripada energiji potrošenoj u sektoru zgradarstva. Dodamo li toj činjenici da je u našoj državi više od 80% zgrada nedovoljno ili nikako izolirano, ta potrošnja je u našem slučaju i veća.

Međutim za razliku od većine razvijenijih zemalja koje su prepoznale taj problem i uhvatile se „ukoštac“ s njime, kod nas je primjena regulative relativno spora. „Home star“ program u SAD-u  najavljen od strane predsjednika Obame, jedna od prvih antirecesijskih mjera u Njemačkoj predstavljena od Strane predsjednice Merkel itd. Ono  što je bitno naglasiti u tim mjerama poboljšanja energetske učinkovitosti je činjenica da nije bit samo smanjenje potrošnje energije odnosno energenata kojih je sve manje već i globalno rješenje nezaposlenosti u građevinskom sektoru, odnosno preusmjeravanje radova u područje toplinske zaštite objekata.

Predavanjem je još jednom naglašeno da cilj toplinske zaštite nije samo smanjenje potrošnje energije već u prvom redu osiguranje povoljne mikroklime unutarnjih prostora što je u prvom redu određeno i pravilnim odabirom materijala, u prvom redu izolacijskih. Uz njihovu pomoć ne samo što osiguravamo dugotrajnije održavanje unutarnje temperature zraka, već direktno utječemo na sprječavanje pojave građevinskih šteta uslijed temperatura i vlažnosti čime ujedno i znatno produljujemo vijek trajanja građevine. Uz to, smanjenim izgaranjem fosilnih goriva direktno utječemo na smanjenje emisije stakleničkih plinova.

To je između ostalog i obveza Hrvatske u pretpristupnom razdoblju za punopravno članstvo u EU.

k30-knauf-02-300.gifk30-knauf-04-300.gifPredavanjem su prikazani pravilni načini izvedbe sustava toplinske izolacije kosih krovova iznad stambenih prostora s posebnim naglaskom na mogućnosti naknadne izolacije postojećih neizoliranih krovnih kosina s gornje (slika 1) ili s donje strane kosine (slika 2).

Posebna pozornost je bila posvećena ostvarenju kvalitetne zrakotijesnosti ovih vrsta sustava, odnosno onemogućavanje pretjeranog „curenja“ zraka iz unutarnjeg u vanjski prostor. Naime, poznato je da najviše topline iz zgrada odlazi putem transmisijskih i ventilacijskih gubitaka. Upravo to pretjerano puštanje (toplog) zraka u vanjski prostor direktno utječe na znatno povećanje ventilacijskih gubitaka, a samim time i na nepovoljniju bilancu topline zgrade. Toga se naročito treba pridržavati prilikom projektiranja, a posebice prilikom izvođenja bitnih detalja na samom objektu. Kod nas trenutno ne postoje smjernice po tom pitanju, već se struka vodi detaljima danim njemačkom normom DIN 4108-7. Vezano uz to, prikazana je najnovija folija te sredstva za brtvljenje i spajanje folija koja odnedavno na tržištu nudi tvrtka Knauf Insulation.

k30-knauf-03-300.gifNastavak predavanja odnosio se na izolacije vanjskih zidova i ponavljanje dobro znanih svekolikih prednosti primjene kamene vune. Upravo kod sanacija postojećih vanjskih zidova sa zadržanim znatnim količinama apsorbirane vode i vlage, dolazi do izražaja paropropusnost vune i nesmetan prolazak spomenute vlage, elastičnost vune radi premoštavanja napuklina u završnim, postojećim slojevima itd.
Spomenuta je i prednost postave toplinske izolacije s vanjske strane u odnosu na postavu s unutarnje strane vanjskih zidova, odnosno, slučajeve u kojima je kvalitetnije rješenje postava izolacije s unutarnje strane.
U sklopu predavanja predstavljen je i najnoviji proizvod tvornice – ploče kamene vune namijenjene u prvom redu za sanacije postojećih objekata sa znatno poboljšanim toplinsko izolacijskim svojstvima, a koje će se naći na tržištu najkasnije do kraja ljetne sezone.
Na kraju izlaganja predstavljena je usporedba potrošnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada neizoliranih i kvalitetno izoliranih zgrada proizvodima tvrtke Knauf Insulation. Proračunom, ali i brojnim primjerima iz prakse po nebrojeni puta je dokazana ušteda potrebne energije za grijanje, ovisno o obliku zgrade i načinu korištenja za više od 50%, a u nekim slučajevima i više od 70%.

Proračun je izveden najnovijom verzijom računalnog programa KI Expert , izdavača Knauf Insulation i autora Silvia Novaka, a koji se odnedavno uvelike koristi i kao alat za izradu energetskih certifikata u Hrvatskoj.
Drugi dio predavanja pripao je predavanju mr.sc. Zorana Veršića, dipl.ing.arh., višem predavaču na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, revidentu i jednom od vodećih stručnjaka s područja toplinske zaštite i zaštite od buke u Republici Hrvatskoj.
Mr. Veršić se osvrnuo na trenutnu regulativu s područja toplinske zaštite i zaštite od buke – tehničkim zahtjevima za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu prilikom rekonstrukcije postojećih zgrada, općenitim zakonskim regulativama zaštite od buke kod laganih pregrada, apsorpciji zvuka te spuštenim stropovima i akustičnim karakteristikama istih.

Najavljeno je i slijedeće predavanje koje će se održati u Hypo Alpe Adria Centru, 8. lipnja 2010. godine.

Knauf insulation d.o.o.
Silvio Novak, dipl.ing.građ.