Polimerbitumenske elastomerne hidroizolacijske trake

Tradicija proizvodnje bitumenskih i polimerbitumenskih traka za zavarivanje više od 150 godina ima svoje ime – Büsscher & Hoffmann. Međunarodno poznata austrijska tvrtka dio je koncerna Kwizda Holding GmbH iz Beča, djeluje na poljima farmacije, agrokemije, informatike, građevinskih proizvoda za hidroizolaciju, kao i proizvoda za kuću i vrt.

Visokokvalitetni proizvodi su rezultat intenzivnog istraživanja i razvoja. Konstantan nadzor proizvodnje je osnova sustava upravljanja kvalitetom. Nadzor proizvodnje provodi se redovnim testiranjima osnovnih sirovina kao i krajnjih proizvoda u našem laboratoriju. Proizvodnja i prodaja obavlja se prema sustavu osiguranja kvalitete prema DIN ISO 9001:2000.

Sam bitumen (nemojte ga zamijeniti za katran) je poznat kao ekološki kompatibilan materijal, te je znanstvenim studijama potvrđeno da bitumen nije opasan za zdravlje niti tijekom proizvodnje, ugradnje, kao niti u ugrađenom sistemu hidroizolacije. Najbolja potvrda za to leži u činjenici da se bitumen koristi u izolaciji rezervoara pitke vode.

Tvrtka Büsscher & Hoffmann ima mnogo referenci s obzirom na dugogodišnju tradiciju. Za ovaj članak izdvojiti ćemo suradnju na projektu Westgate Shopping Centra u Zaprešiću kraj Zagreba, gdje smo isporučili sisteme izolacija ravnog krova te parkirališta.

Ukratko ćemo navesti materijale koje smo isporučili za navedeni objekt:

KV PL 5 B

Polimerbitumenska plastomerna hidroizolacijska traka za cestovne objekte s uloškom od poliesterskog filca, sastoji se od finog pijeska, plastomerne polimerbitumenske mase, poliesterskog filca impregniranog bitumenskom masom, plastomerne polimerbitumenske mase te tanke zaštitne folije. Polaže se punoplošnim zavarivanjem, te se koristi za hidroizolaciju betonskih mostova, vijadukata i parkirališta.

310_B.inddALV 45

Bitumenska hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od staklenog voala i aluminijske folije. Presjek trake odozgo prema dolje: fini pijesak, bitumenska masa, aluminijska folija, impregnirani stakleni voal, bitumenska masa i na kraju tanka zaštitna folija. Polaže se punoplošnim i parcijalnim zavarivanjem, a koristi se za hidroizolacije krovova i građevina kao parna brana.

PE 40 E

Polimerbitumenska elastomerna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od poliesterskog filca. Primjena u visoko i niskogradnji: hidroizolacija krovova i građevina – mokri čvorovi, podovi, vanjski zidovi; prvi i drugi hidroizolacijski sloj. Način polaganja punoplošnim i parcijalnim zavarivanjem, mehaničkim učvršćivanjem i zavarivanjem preklopa.

KV E 55 K

Polimerbitumenska elastomerna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od poliesterskog filca, sastoji se od finog pijeska, elastomerne bitumenske mase, poliesterskog filca impregniranog bitumenskom masom, elastomerne bitumenske mase te tanke zaštitne folije. Polaže se punoplošnim zavarivanjem, a primjenjuje kod hidroizolacija ravnih i kosih krovova, betonskih i zidanih konstrukcija, a može se koristiti i kao završni sloj.

PE 45 FLEX Baruplan

Polimerbitumenska visokofleksibilna elastomerna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od poliesterskog filca. Presjek trake odozgo prema dolje: fini pijesak, elastomerna bitumenska masa, poliesterski filc impregniran bitumenskom masom, elastomerna bitumenska masa i tanka zaštitna folija. Način polaganja je punoplošnim i parcijalnim zavarivanjem, mehaničkim učvršćivanjem te zavarivanjem preklopa. Primjenjuje se kod hidroizolacija krovova i građevina: mokri čvorovi, podovi, vanjski zidovi, prvi i drugi hidroizolacijski sloj, parna kočnica te hidroizolacija temeljne ploče.

U sljedećem broju Koraka pozabaviti ćemo se tehničkim krakteristikama pojedino navedenih materijala, kako bi stekli uvid u njihova svojstva: postojanost, vodonepropusnost,udjele bitumena i punila te njihove mehaničke karakteristike.

Büsscher Hoffmann d.o.o.