Polaganje opločnika

Kvaliteta proizvoda poduzeća Betaplast rezultirala je dobijanjem certifikata 9001:2000. Najveći dio proizvodnog programa čini proizvodnja betonske galanterije.

U cilju kvalitetnog polaganja betonskih opločnika, u ovom broju ćemo Vam prikazati način njihovog ispravnog polaganja. Pravilnom primjenom uputstava, Vaš će opločnik dugo odolijevati opterećenjima i vremenskim utjecajima.

Iskop na mjestu polaganja opločnika mora biti 30-40 cm širi od predviđene površine koja se želi opločiti.

310_B.indd310_B.inddNosivi sloj za ugradnju opločnika mora biti debljine od 30-50 cm, a sastoji se od prirodnog ili drobljenog šljunka 0-32 mm, koji se ugrađuje po slojevima uz pomoć odgovarajuće mehanizacije. Zbijanje materijala vrši se vibracijskim valjkom do projektiranog modula zbijenosti. Radi odvodnje, nosivi sloj mora imati nagib u točnosti od 1 cm. Površina nosivog, dobro zbijenog sloja uvijek je niža od gotove površine opločenja plus 2-4 cm. Kod rigola, slivnika, poklopaca  i dr. priključaka prema drugim građevinama moraju se predvidjeti vremenska slijeganja gotove površine. Gotove površine su prije vibriranja 2-5 mm iznad rubova takvih gotovih elemenata. Kada se površina dobro pripremi, na dobro zbijenu površinu nanosi se sloj drobljenog pijeska od 2-4 ili 4-8 cm. Pijesak ili tucanik se razvlače aluminijskom letvom (slika 1) ravnomjerno po površini. Takvom površinom se ne smije hodati. Na poravnatu površinu polažu se opločnici 6 ili 8 cm debljine (slike 2 i 3) po kojima se smije hodati.

Nakon postavljanja opločnika prilazimo čišćenju površine, koja se nabija ili ravna vibro pločom (slika 4) koja je ispod obložena gumenom površinom. Nakon toga se opločena površina ispunjava isključivo suhim kvarcnim pijeskom 0-1 mm (slika 5).

Postupak treba ponoviti više puta da opločena površina dobije lijep i prirodan izgled. Eventualne razlike u nijansi boja kod pojedinih opločnika tehnički su uvjetovane, npr. opločnici su proizvedeni u različitim vremenskim razmacima, a mogu biti i u boji cementa i slično. Prema iskustvu, razlike u boji tijekom vremena nestaju i ujednačuju se prilikom korištenja i vremenskih utjecaja.

Betaplast d.o.o.