Geotermalne dizalice topline

Uređaji koje se s pravom svrstava u kategoriju toplinskih uređaja koji koriste obnovljive izvore topline

Geotermalne kompresijske dizalice topline spadaju u kategoriju najučinkovitijih toplinskih uređaja za proizvodnju toplinske i rashladne energije. Primjenjuju se u području svih toplinskih učinaka od onih najmanjih za grijanje i hlađenje stanova, pa sve do sustava koji služe za grijanje i hlađenje čitavih naselja. Optimalne karakteristike dizalica topline dolaze do izražaja kada su ostvareni nužni uvjeti nisko-temperaturne distribucije toplinske energije (temperature polazne vode s kondezatora do 40 °C). Ovaj sustav distribucije omogućava i primjenu pasivnog hlađenja, koje predstavlja tehnološki vrhunac u današnjoj tehnici hlađenja, gledano s aspekta utroška primarne energije i komfora koju pruža ovakav sustav. Geotermalne dizalice topline s pravom se svrstavaju u kategoriju toplinskih uređaja koji koriste obnovljive izvore topline (geotermalna energija tla i vode) i kao takve subvencioniraju se u svim razvijenim zemljama svijeta. Relativno mali utrošak primarne energije (električna energija) u ukupnoj toplinskoj energiji koju ostvaruje geotermalna dizalica topline (20- 25 %) otvorila je put masovnoj primjeni ovih sustava za grijanje, hlađenje i PTV u svijetu i kod nas u RH.
U RH su u posljednje dvije godine izvedeni sustavi s geotermalnim dizalicama topline s vertikalnim i horizontalnim izmjenjivačima topline kao i na sustavima podzemne slatke i slane vode. Planirani poticaji za primjenu geotermalnih dizalica topline pomoći će široj primjeni ove tehnologije u RH.
Vaillant kao vodeći lider u regiji na području OIE (obnovljivih izvora energije) na vlastitim projektima jasno je označio put i pravila koja treba poštivati na svim razinama od projektiranja do izvođenja, ovakve moderne ekološki neutralne i održive tehnologije.

Vaillant GmbH
Gojko Šimunović, dipl.ing