Što su dekorativni betoni?

Kamen je prirodni materijal koji svakom interijeru ili eksterijeru daje dozu ekskluzivnosti, no on se u prirodi nalazi u ograničenim količinama te je stoga njegova cijena relativno visoka. Upravo zbog toga su stručnjaci usmjerili svoj interes na pronalaženje alternativnih materijala, koji bi mogli zamijeniti prirodni kamen i u tome su uspjeli. Postoji čitav niz materijala koji su proizašli iz tih istraživanja, no mi ćemo se danas osvrnuti na DEKORATIVNE BETONE.
Najjednostavnija definicija je da su to betoni s dodacima koji im omogućavanju da izgledaju poput kamena ili betonskih opločnika (betonski opločnici su isto jedna vrsta Dekor betona – ali kao prefabricirani element). Možda bismo ih mogli prozvati i “ULJEPŠANI BETONI” koji imaju mehaničke karakteristike armiranog betona, a estetski izgled je neusporedivo bolji. Dekor betoni su otporni na habanje, protuklizni su, a otporni su i na mehanička oštećenja. Dekor betoni nam omogućavaju da postignemo dojam klasičnih materijala, ali uz znatno kvalitetnije karakteristike koje proizlaze iz materijala i tehnologije koja se primjenjuje prilikom njegove izrade.
Primjenom DEKORATIVNIH BETONA možete postići izgled toliko željenog dojma popločenja kamenom ili betonskim opločnicima, ali uz znatno manje troškove. No, činjenica je da je DEKORATIVNI BETON znatno jeftiniji od “klasičnih materijala”, ne znači da je njegova kvaliteta lošija – dapače; DEKORATIVNI BETONI omogućavaju skoro nebrojane kombinacije boja i tekstura, a kvaliteta i otpornost na habanje je daleko bolja. Tako je kod DEKORATIVNOG BETONA primjenom najkvalitetnijih lakova riješen problem blijeđenja boje koji je prisutan kod betonskih opločnika, a protukliznost koju kod kamenog opločenja postižemo površinskim mehaničkim ohrapljivanjem, kod DEKORATIVNOG BETONA postižemo dodavanjem abraziva (kremena) u osnovni materijal te s time postižemo homogenost.
DEKORATIVNI BETON je idealan za popločenja svih površina, od dvorišta do pješačkih staza, pa do ulaznih holova stambenih ili poslovnih zgrada. Dokaz da se radi o vrlo kvalitetnom materijalu je i njegova česta primjena za popločenja površina oko bazena.
HRKorak309_2.inddZbog svojeg naèina na koji se izrađuje – monolitno – na licu mjesta idealno je rješenje za nepravilne površine i za zakrivljene staze, kao i uređenja okučnica.
Dodatna je pogodnost kod DEKORATIVNOG BETONA velik broj uzoraka – tekstura koje možete odabrati i kombinirati (rimska kocka, izgled kamenih ploča, stare opeke i sl.). Boje mogu varirati od sivih preko smeđih do crvenkastih ili zelenih nijansi.
TEHNOLOGIJA IZRADE JE SLJEDEÆA:
* Na pripremljenu podlogu se razastire svježi beton koji se armira čeličnom mrežom, a potom se poravna na željenu debljinu.
* Na tako pripremljeni beton se razastire osnovna boja koja se utrljava u betonsku podlogu.
* Nakon apliciranja osnovne boje, površina betona tretira se drugom bojom koja daje dojam dvobojnosti i dubine (taj sloj se može špricati ako je u tekuæem stanju ili razastirati ako je u prahu).
* U tako pripremljenu podlogu utiskuju se pomoæu posebnih kalupa odabrani uzorci.
* Na kraju se cijela površina zaštiæuje zaštitnim lakom, a o njegovoj kvaliteti (cijeni) ovisi i dugotrajnost i kvaliteta cijelog posla.

Dulex d.o.o.