Polaganje obloga – 2. dio

… U SKLADU S PROPISIMA VOB, DIO C, TE STANDARDIMA DIN 18365, ÖNORM B 2236, SIA 253

VEĆE NERAVNINE
Provjeravanje izvodimo mjernom letvicom i / ili zaglavkom (klinom). Dopustive vrijednosti tolerancije odstupanja površina podova i zidova (zbog učvršćivanja završnih letvica) u građevinarstvu su utvrđene sljedećim standardima:

Njemačka:

DIN 18201 tolerancije u građevinarstvu; pojmovi, osnovna načela, uporaba, provjera;
DIN 18202 tolerancije u visokogradnji, građevinski radovi.

Tolerancijska odstupanja u visokogradnji po DIN 18202, red 3 (proširena tabela)

Za završnu obradu estriha kao habajućeg sloja i estriha kao osnove za nadogradnju samorazlivnim masama za izravnavanje i / ili masama za lopaticu kao osnovama za polaganje završnih obloga od pločica i drugih vrsta lijepljenih obloga, važe sljedeća najveća odstupanja kod mjernih točaka na udaljenosti izraženoj u metrima:

HRKorak209.inddAko su podloge još obrađene samorazlivnom masom za izravnavanje i / ili masama za lopaticu, isto je tako potrebno obaviti provjeru. Pritom poštujemo red 4 u tabeli standarda DIN 18202 – maksimalna tolerancija odstupanja kod mjernih točaka na udaljenosti izraženoj u metrima za završne površine s povećanim zahtjevima, na primjer samorazlivne mase za izravnavanje i / ili mase za lopaticu:

ÖNORM B 2232

Tolerancija odstupanja ravnine podloge, izmjerena metalnom mjernom letvom dužine 1,20 metra, ne smije biti veća od 3 milimetra. Ako kod mjerenja poštujemo i rubne pojaseve uza zidove u širini od 20 centimetara, najveće dopušteno odstupanje ravnine podloge iznosi 5 milimetara.

Tolerancija odstupanja u visokogradnji po SIA V 414/10

Mjerne točke na udaljenosti u metrima:

RASPUKLINE U PODLOZI

Raspucanost podloge uvijek je vrlo značajna konstrukcijska slabost, a time i nedostatak na koji treba upozoriti naručitelja radova. U načelu se zaključci o nepravilnostima uvijek posreduju u pisanom obliku.

Sanaciju raspuklina obavljamo obično uporabom reakcijskih smola, na primjer poliesterskih ili epoksidnih. Treba razmisliti, hoćemo li prepustiti sanaciju (a naročito kod novogradnje) stručnim izvođačima estriha ili će je izvesti polagač završnih obloga kao dodatno priznati posao. U tom slučaju polagač preuzima na sebe i svu odgovornost, odnosno jamstvo.

Radne spojeve, mjesta divljih prijeloma ili raspukline i vidljive pukotine treba konstrukcijski povezati i zapuniti odnosno zatvoriti. Ako je taj posao obavio izvođač estriha, tada izvođač završnih obloga treba provjeriti je li sanacija bila korektno izvedena te on dovršava pravu podlogu za polaganje završnih obloga bez bilo kakve štete.

U skladu sa »stajalištima tehnike«, zapunjavanje i preslojavanje raspuklina u podlozi samorazlivnim masama za izravnavanje i / ili masama za lopaticu ne jamči nikakvu konstrukcijski čvrstu povezanost.

Andraž Nedog, dipl. ing. građ.