Ispitivanje tekstilnih podnih obloga, 8. dio

Dimenzijska svojstva – dužina i širina, ravnost te pravokutnost

Poruke koje dobivamo od proizvođača sadrže najrazličitije podatke o svojstvima tekstilnih podnih obloga. Među njima su i podaci o dimenzijama. Standard ISO 3018 pod nazivom Rectangular textile floor coverings – Determination of dimensions navodi metodu za utvrđivanje dimenzija pravokutnih tekstilnih podnih obloga, izrađenih ručno ili strojno, kod kojih je odnos između dužine i širine manji od 5. Standard se ne koristi za podne obloge koje se polažu od zida do zida.
HRKorak209.inddZa mjerenje dimenzija koristimo instrument (ravnalo, elektronski mjerni instrument) kojim mjerimo do 0,5 centimetara točnosti. Prije mjerenja podnu oblogu treba rasprostrijeti po ravnoj i glatkoj površini te joj izravnati nabore. Tako je ostavljamo odležati 48 sati, a potom je trebamo izmjeriti.

HRKorak209.inddMjerimo joj dužinu (AL) i širinu (AW) između krajnjih rubova podne obloge (ukrasne resice na sagu ne uključuju se u mjerenje). Tako dobivamo cjelovitu dužinu i širinu podne obloge (slika br. 1).

Kod vlaknastih sagova mjerimo dimenzije BL i BW, to jest između krajnjeg ruba podne obloge i ruba početka vlaknaste površine.

Ako tekstilna podna obloga ima ukrasne resice, njih mjerimo posebno (CL i CW).

Rezultati mjerenja prikazuju se u točnosti do 0,5 centimetara. Ako je utvrđena dimenzija manja od 0,5 centimetara, prikazuje se kao nula. Sva nabrojena mjerenja obavljamo na tri mjesta, i to u sredini te 10 centimetara od rubova. Kao konačni rezultat navodimo prosječne vrijednosti dobivene iz sva tri mjerenja. Iz dobivenih rezultata za vlaknaste sagove izračunavamo i dužinu i širinu vlaknaste površine (AL – 2 BL i AW – 2 BW).

HRKorak209.inddU usporedbi sa sagovima, kod onih tekstilnih podnih obloga koje se prodaju u kvadratnim pločama mjerimo dužine stranica te određujemo ravnost rubova i pravokutnost ploča prema postupcima opisanim u standardu SIST EN 994 pod nazivom Tekstilne podne obloge – Utvrđivanje dužine stranica, ravnosti rubova i pravokutnosti ploča.

Za utvrđivanje bočne dužine ploča koristi se mjerna naprava kojom možemo mjeriti do 0,05 milimetara točnosti (pomična mjerila, komparatorni stolovi s prislonima za ploče podnih obloga ili optička mjerila), ravna podloga na koju polažemo ploču tijekom mjerenja i ploča za opterećenje, da se uzorak tijekom mjerenja ne bi pomicao. Slijedi mjerenje ploča usporedno i poprečno na smjer izrade (uvijek mjerimo pet nasumce odabranih ploča). Mjerenja ponavljamo u svakom smjeru u dvije točke. Rezultat se izražava s točnošću od jednog decimalnog mjesta i predstavlja prosjek izmjerenih mjerenja u pojedinim smjerovima ploča.

Za utvrđivanje pravokutnosti ploča i ravnosti rubova koriste se mjerila L ili T (za provjeravanje pravih kutova) ili optički elektronski sustavi. Mjerenja moraju biti točnosti do 0,2 milimetra. Kada ploču poravnamo u mjerilu, opterećujemo je tako da se tijekom mjerenja ne bi pomicala. Metalnim mjernim listićima točno određene debljine za mjerenje širine otvora (špijuni; slika br. 3) dimenzija od 0,2 do 2,0 milimetra trebamo očitati sljedeće vrijednosti:

* pravokutnost ploče (slike br. 2A i 2B),
* ravnost rubova: ravnost očitavamo u različitim točkama ploče (slika br. 2C).

HRKorak209.inddMjerenja obavljamo na pet nasumce odabranih ploča. Oba podatka prikazujemo uz točnost do 0,05 milimetara.

Standard EN 994 su preuzeli i u drugim europskim državama, na primjer – u Njemačkoj, gdje je označen kao DIN EN 994. Standard EN 994 se podudara sa standardom ISO 13747, u kojemu je aparat za mjerenje dužine stranica ploča podrobno opisan. Aparat je vrlo prikladan za već spomenuti komparatorni stol s prislonima (slika br. 4). Prema navodima  standarda ISO 13747, taj se stol koristi kako za mjerenje dužina, tako i pravokutnosti i ravnosti ploča.

HRKorak209.inddDimenzije ploča (širinu gore i dolje te dužinu lijevo i desno) mjerimo do točnosti od 0,1 milimetara. U prilogu standarda ISO 13747 navedeni su i mogući oblici ploča, kao što je prikazano na slici br. 5.

izvanr. prof. Urška Stankovič Elesini
Prirodoslovno – tehnički fakultet, Odsjek za tekstil

Izvori:
ISO 3018 Rectangular textile fl oor coverings – Determination of dimensions
HRN EN 994 Tekstilne podne obloge – Utvrđivanje bočne dužine, ravnosti rubova i pravokutnosti ploča
ISO 13747 Textile fl oor coverings – Determination of size squarness and straightness of adge of tiles