Arbitražna zbornica za keramiku

Baš kao i kod svih ostalih proizvoda namijenjenih bilo kakvoj uporabi i svrsi, i kod keramike postoje rizici da bi među proizvođačima odnosno dobavljačima i kupcima kao i korisnicima mogli nastati sporovi uslijed različitih grešaka i nedostataka.

Ovaj se rizik odnosi i na keramičke pločice za podne i zidne obloge: reklamacije i sporovi su dosta učestali, ali uvijek treba polaziti od broja pločica odnosno kvadratnih metara koji se polažu svaki dan. Naime, njih uistinu ima mnogo.

Razlozi za reklamacije su vrlo različiti, od onih tehničkih do ekonomskih. Gledano s tehničkog stanovišta, utvrđivanje nastale greške kod neke podne ili zidne obloge iznimno je složeno, kako smo već naglasili prilikom opisivanja pojedinih nedostataka u ranijim brojevima. Naime, za istu vrstu greške može postojati veliki broj uzroka, iako oni mogu nastupiti i samostalno ili međuovisno, na primjer – kao greške kod pločica ili drugih materijala, koji sačinjavaju oblogu (žbuke, ljepila …), uslijed neodgovarajuće ili previše rizične projektantske odluke, nedovoljno brižljivog polaganja ili nepravilne uporabe obloge. Za utvrđivanje nedostatka, uz ove su odgovornosti potrebne i posebne okolnosti te prije svega obavljanje ispitivanja: naime, rizik – da bi neovlaštene osobe mogle pogrešno odrediti odnosno ocijeniti nastali nedostatak – doista je vrlo velik.

Kao kompleksno tehničko pitanje, odluka ponekad ne pokazuje niti uvjete rada, a niti uzroke za nastalu pogrešku. Može se dogoditi da dobavljač želi samo »umiriti« kupca time da mu djelomično ili u cijelosti preuzme vraćenu pošiljku, čak i kada je opravdano uvjeren da nije odgovoran za pogrešku. Isto tako, može se dogoditi da je reklamacija bila uložena jednostavno zato da bi kupac izbjegao plaćanje robe, ili ga barem odložio. Ova mogućnost, koja je, naravno – posve ekonomske prirode, za onoga tko ulaže reklamaciju – vrlo je učinkovita. Prisjetimo se samo kako se danas polako odvija rješavanje reklamacija, ukoliko se one ne rješavaju dogovorno. Čitav se slučaj prepušta sudovima, a za dobivanje tehničke ocjene stranka treba pribaviti mišljenje vještaka. To je vještak po službenoj dužnosti. Obično se on odabire s popisa vještaka, pohranjenog na sudu, iako on većinom nije stručnjak za keramičke obloge.

U sudskom postupku svaka strana obično ima svoga sudskog vještaka, a suprotstavljene strane mogu osporavati odluku suda. No, samo pomislite na to koliko li će potrajati prije no što se usred pritužbi, prigovora i pritužbi na prigovore čitav taj slučaj riješi? Ovdje se obično radi i o – nekoliko godina.

Posljedice:
oštećeni dobiva obeštećenje nakon neprihvatljivo dugog vremena;
obje strane imaju tijekom postupka troškove, kako s odvjetnicima, tako i s izvođačima;
ime proizvođača reklamiranog proizvoda bit će u svakom slučaju ocrnjeno, čak i ako se nakon nekoliko godina dokaže njegova »nedužnost«.

Da bi se izbjegle ove vrste poteškoća, Centro Ceramico iz Bologne osnovao je arbitražnu zbornicu. Njezina je namjena – traganje za dogovorom između suprotstavljenih strana kod reklamacije radi keramičkih obloga i nastojanje da čitav slučaj ne dospije do suda. Arbitražnom zbornicom za keramiku upravlja savjet, kojega vodi predsjednik. Njegova je zadaća između ostalih i to, da proučava podnijete slučajeve te odabire stručnjaka koji ima iskustva na tom području te će ocijeniti cijeli slučaj. Taj se stručnjak odabire s popisa koji je i izrađen upravo zbog toga, te obuhvaća priznate talijanske i strane stručnjake s područja tehnologije, vlasništva i uporabe keramičkih obloga.

Stručnjak proučava dobiveni slučaj, saslušava obje strane, prikuplja potrebne informacije, ispisuje svoje napomene, obavlja potrebna mjerenja i oglede, ocjenjuje mogućnosti za dogovor i piše svoj zaključak. Naravno, prvo se obje sukobljene strane moraju pogoditi o tome da će bezuvjetno prihvatiti odluku svojega arbitra. Najbolje je da se i o tome sastavi pogodba, koju će potpisati obje strane.

Kakve prednosti donosi arbitražna zbornica?

  1. Visoka stručnost i pouzdanost ocjenjivača, čija se odluka temelji na tehničkoj i znanstvenoj osposobljenosti te iskustvu prikupljenom na tom području.
  2. Skraćenje postupka – prije smo govorili o godinama, no ovdje se radi najviše o kojem mjesecu, što znači – znatno kraći put do pravde, pružanje zadovoljštine oštećenoj strani i očuvanje imena i ugleda proizvođača.
  3. Troškovi su znatno niži od onih koje zahtijeva sudski postupak.

 

Izvor: Tenaglia, G. Timellini, C. Palmonari: »Guida
tecnica, norme, qualità, prestazioni«, Centro
Ceramico, Bologna