Vodonepropusni proizvodi za brtvljenje keramičkih pločica

Namjena uporabe proizvoda s imenom »vodonepropusni proizvod za brtvljenje keramičkih obloga« je brtvljenje površina koje će na kraju biti obložene pločicama i izložene većem opterećenju vodom. Najviše se koristi za brtvljenje betonskih bazena i rezervoara za vodu te vanjskih terasa i drugih prostora, snažno opterećenih vodom.

U Austriji i Njemačkoj su još od 1995. godine u uporabi tehničke specifikacije koje su sadržavale zahtjeve za vodonepropusne proizvode za brtvljenje keramičkih obloga. Na temelju ovih nacionalnih specifikacija je europsko udruženje za standarde CEN započelo pripremati europski standard. U kolovozu 2006. bio je objavljen konačni nacrt, sa privremenom oznakom OSIST prEN 14891:2004. Engleski naziv zadnje inačice prijedloga standarda glasi: »Liquid applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives – Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation«. Prijedlog za prijevod ovog standarda je: ‘Tekuće ugrađivani vodonepropusni proizvodi za upotrebu ispod keramičkih pločica, lijepljenih ljepilima – Zahtjevi, metode ispitivanja, procjena sukladnosti, klasifikacija i označavanje.’

Vodonepropusni proizvodi, koje ubrajamo u gore navedeni standard, su jedno- ili višekomponentni materijali, koji se nanose kistom ili gladilicom u dva do tri nanosa tako, da se dobije jedinstveni sloj preporučene debljine. Proizvodi mogu biti izrađeni na cementnoj osnovi, no polimerni dodaci pripomažu da ne budu kruti, već prilagodljivi i deformabilni, što je naročito važno za sposobnost premoštavanja mogućih raspuklina. Vezivo u vodonepropusnim proizvodima može biti i disperzija ili umjetna smola. U svježi sloj može biti ugrađena i armaturna mrežica ili tkanina. Nanosimo ih na podloge kakve su beton, cementni podovi i tome slično.

K023-str22-01-300.gifPodjela vodonepropusnih proizvoda i oznake

Proizvodi su s obzirom na vrstu veziva podijeljeni na tri tipa, što je vidljivo i iz oznaka:
CM – polimerima modificiran cementni vodonepropusni proizvod,
DM – disperzijski vodonepropusni proizvod,
RM – vodonepropusni proizvod na osnovi umjetnih smola.

Za svaku je vrstu proizvoda predviđena i mogućnost, da pored obveznih (osnovnih) značajki ima i one dodatne (neobvezatne), što je vidljivo i iz sljedećih oznaka:
O – dodatna sposobnost proizvoda za premoštavanje raspuklina na niskim temperaturama,
P – dodatna postojanost proizvoda u kloriranoj vodi (za uporabu u bazenima za plivanje).

Osnovne (obvezne) značajke za vodonepropusne proizvode na osnovi sve tri vrste veziva su:
– Postignuta najniža propisana natezna adhezijska čvrstoća,
– vodonepropusnost,
– sposobnost premoštavanja propisane najmanje raspukline.

Natezna adhezijska čvrstoća određuje se ispitnim uzorcima nakon njihova njegovanja na zraku, u vodi, na toplini te nakon zamrzavanja i odleđivanja. Morala bi biti veća od 0,5 N/mm2. Isto tako, i natezna adhezijska čvrstoća nakon njege u zasićenoj vapnenici treba biti veća od 0,5 N/mm2. Betonska jezgra sa nanijetim vodonepropusnim proizvodom nakon neposrednog izlaganja pritisku vode ne smije biti navlažena, što znači da je proizvod nepropustan za vodu. Premoštavanje raspuklina trebalo bi u standardnim odnosima biti veće od 0,75 milimetara.

Proizvodi koji imaju deklarirane i dodatne značajke, ispunjavaju zahtjeve za sljedeće značajke:
– natezna adhezijska čvrstoća nakon njege u kloriranoj vodi veća od 0,5 N/mm2,
– sposobnost premoštavanja raspuklina na niskim temperaturama veća od 0,75 mm.

K023-str22-02-200.gifZa sva propisana svojstva propisani su u prijedlogu standarda EN 14891 i postupci ispitivanja. Za ispitivanje adhezijskih čvrstoća na vlak nakon obavljene propisane njege (to jest – na zraku, u vodi, na toplini te nakon smrzavanja i odleđivanja, kao i nakon izlaganja u kloriranoj vodi) ispitni uzorci pripremaju se slično kao što bi se u praksi pripremao i sam korišteni proizvod. Na propisanu betonsku podlogu nanosi se vodonepropusni materijal (gladilicom ili kistom) prema uputstvima proizvođača, i to u dva ili više slojeva, sa ugrađenom mrežicom ili bez nje. Nakon određenog vremena na ovaj se sloj lijepe pločice, koje su propisane za ispitivanje adhezijske čvrstoće na vlak kod standardiziranih ispitivanja cementnih ljepila. Važno je naglasiti da se treba koristiti ljepilo istog proizvođača, koji tako sačinjava sustav materijala za izradu vodonepropusne keramičke obloge. Kod ljepila važi zahtjev, da ono mora biti poboljšano (razred 2 po standardu HRN EN 12004-2008 (SIST EN 12004)). U sustav proizvoda može se uključiti i dodatni pribor (trake za brtvljenje, brtve za uglove).

Kao što je predviđeno u prijedlogu standarda, ocjenjivanje usklađenosti vodonepropusnih materijala zadaća je proizvođača. Za one proizvođače koji su materijale uvrstili i deklarirali prema europskom standardu, prva je zadaća obaviti početno ispitivanje proizvoda, a potom uspostaviti unutarnju kontrolu proizvodnje, jer je jedan od njezinih dijelova i ispitivanje uzoraka iz proizvodnje po opsegu i prema učestalosti koja je propisana navedenim standardom.

U sustav materijala koji sačinjavaju vodonepropusnu keramičku oblogu se – osim ljepila, pločica i vodonepropusnega proizvoda – prema navedenom europskom standardu uključuje i dodatni pribor (trake za brtvljenje, brtve za uglove). U Europskoj organizaciji za tehničko usuglašavanje EOTA su 2005. godine izdali i smjernicu CUAP, br. 06.05/23, pod nazivom »Kit of liquid applied polymer modified mineral watertight membrane in contact with tile coverings against action of water in different parts of constructions under outdoor conditions«. Ova smjernica propisuje zahtjeve za set materijala koji sačinjavaju jedan sustav. Na temelju nje su europski proizvođači već počeli označavati svoje sustave materijala – oznakom CE.

Vera Verbovšek, dipl.ing.kemije