Ispitivanje tekstilnih podnih obloga – 5. dio

Tekstilne podne obloge mogu se zapaliti uslijed različitih uzroka. Dostatna je već i dječja igra vatrom, ili iskra izazvana otvorenim ognjem u kaminu. Sagovi se obično – u usporedbi sa drugim tekstilnim proizvodima – mogu teže zapaliti, a teže i gore. Razlog tome je njihov položaj. Naime, tekstilne podne obloge namještene su u prostoru vodoravno, uslijed čega se plamen po njima širi kasnije nego po okomito postavljenim tekstilnim proizvodima, poput zavjesa ili odjeće. Veliki značaj u gorljivosti podnih obloga i sagova ima i njihov sastav. Odabir sastava sirovina doista je vrlo šarolik. U izradi sagova još uvijek prevladava poliamid. Slijedi ga vuna, koja je prikladna zbog svoje prirodne slabe gorljivosti, a uz dodatne protuzapaljive apreture može izdržati mnoga ispitivanja zapaljivosti. Poznati su i poliesterski sagovi. Kada je podloga sačinjena od gume ili plastične mase, proizvod će se zapaliti vrlo brzo i pritom još razviti i veliku količinu dima i otrovnih plinova.

k024-38str-03-200.gifZapaljivošću tekstilnih podnih obloga počelo se podrobnije baviti 1970. godine, kada je – zbog zapaljenog saga u domu za starije i nemoćne osobe u američkoj saveznoj državi Ohio – u požaru poginulo više od trideset korisnika doma. Tada su u SAD-u uveli standard DOC FF1-70, prema kojemu sagovi moraju uspješno izdržati tzv. tabletni test. To je danas tek jedna od brojnih metoda ispitivanja zapaljivosti. Otada se znatno veća pozornost zapaljivosti tekstilnih podnih obloga posvećuje i u drugim državama. Počeli su razvijati brojne metode ispitivanja gorljivosti te ih uključili u propise i standarde. Danas je ispitivanje gorljivosti jedno od važnijih ispitivanja kojima se podvrgavaju tekstilne podne obloge. U ovom su članku stoga predstavljene najčešće metode ispitivanja gorljivosti tekstilnih podnih obloga.

STANDARDNE METODE ISPITIVANJA ZAPALJIVOSTI TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA

korak308.inddZa ispitivanje gorljivosti tekstilnih podnih obloga postoji veliki broj standardiziranih metoda (tabela br. 1). Metode ispitivanja zapaljivosti razlikuju se s obzirom na izvor zapaljenja (cigarete, žigice, iskre …) te s obzirom na položaj samog proizvoda u prostoru (vodoravan ili okomit). Tako ponašanje uzorka tijekom ispitivanja simulira stvarno ponašanje proizvoda u prostoru koji je izložen požaru.

Tabela br. 1: Pregled standardnih metoda ispitivanja zapaljivosti i gorljivosti tekstilnih podnih obloga

U sljedećem broju Koraka podrobno ćemo opisati najčešće standardne metode ispitivanja zapaljivosti.

Mirjam Leskovšek, dipl. ing.
Prirodoslovnotehnički fakultet, Odsjek za tekstil

Izvori
SIST EN 1470 Textile floor coverings – Classification of needled floor coverings except for needled pile floor coverings
EN ISO 9239-1: Reaction to fire tests for floorings – Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source
EN ISO 9239-2: Reaction to fire tests for floorings – Part 2: Determination of flame spread at a heat flux level of 25 kW/m2
ISO 6925: Method for determination of the effects of a small source of ignition on textile floor coverings (methenamin tablet test)
ISO 6347 Textile floor coverings – consumer information
ISO 1307 Textile floor coverings – Classification of pile carpets
BS 6307: Method for determination of the effects of a small source of ignition on textile floor coverings (methenamine tablet test)
BS 4790: Detemination of the effects of a small source of ignition on textile floor coverings (hot metal nut method)
BS 5287: Specification for assessment and labelling of teytile floor coverings tested to BS 4790
BS 476-7: Fire tests on building materials and structures – Part 7: Surface spread of flame tests for material
DIN 4102-1: Fire behaviour of building materials and building components – Part 1: Building materials, terminology, requirements and test
DIN 4102-14: Fire behaviour of building materials and elements; determination of the burning behaviour of floor covering systems using a radiant heat source
DIN 54 332: Testing of textiles; determination of the burning behaviour of textile floor coverings
ASTM D 2859: Standard Test Method for Flammability of Finished Textile Floor Coverings Materials
ASTM E 648: Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems Using a Radiant Heat Energy Source