Ispitivanje tekstilnih podnih obloga – 3. dio

Ma koliko se možda učinilo neobičnim, treba reći da i voda može oštetiti tekstilne podne obloge. Kapljica vode koja kapne na oblogu, manja količina vode što nam se na nesreću razlije po njoj, lonci za cvjeće koji počinju nesmiljeno propuštati vodu – sve ovo ostavlja mrlje i tako oštećuje podnu oblogu. Da bi se to izbjeglo, podne obloge treba prije ispitati na odgovarajući način. Standardi koji opisuju takav postupak ispitivanja tekstila su:

–    SIST EN ISO 105-E01 (HRN EN ISO 105-E01) Postojanost boja na vodu, i
–    SIST EN ISO 105-E07 (HRN EN ISO 105-E07) Postojanost boja na kapi vode.

k021-str40-00-200.gifTreba spomenuti da je ISO 105-E01 nadomjestio standarde koji su se koristili u različitim državama. Odmah nakon što je Europski odbor za standardizaciju preuzeo međunarodni standard ISO 105-E01 kao EN ISO 105-E01, on je preuzet i u Hrvatskoj i Sloveniji kao HRN EN ISO 105-E01 (SIST EN ISO 105-E01) (čime je prestao važiti standard JUS F.A1.012). Isto tako su standard prihvatili i u drugim državama, na primjer u Njemačkoj kao DIN EN ISO 105-E01 (gdje je prestao važiti jednaki standard DIN 54 006), u Švicarskoj kao SN EN ISO 105-E01, u Velikoj Britaniji kao BS EN ISO 105-E01, i tako dalje. Radi se o pojednostavljenju standarda u državama EU, a time i o lakšem komuniciranju između proizvođača  i kupaca. Još uvijek se koristi standard AATCC 107, koji je jednak standardu ISO 105-E01, uz manju promjenu vezanu uz temperaturu peći, kao što je navedeno u nastavku.

SIST EN ISO 105-E01 (HRN EN ISO 105-E01) se odnosi na postupak određivanja postojanosti boja podnih obloga u vodi. Postupak obuhvaća pripremu uzorka, ispitivanje te ocjenjivanje postojanosti boja.

  • Priprema uzorka: Iz tekstilne podne obloge izrezujemo uzorak veličine 40 x 100 milimetara. Ispitivanjem ocjenjujemo promjenu boje tog uzorka, ali istodobno i prijelaz obojenosti na susjedne prateće tkanine, što znači da se pored samog uzorka ispituju i prateće tkanine. Pritom možemo koristiti:
  • jednu prateću tkaninu, koja je sastavljena od više vrsta vlakana (poznajemo dvije vrste takvih tkanina: DW je sastavljena od acetata, izbijeljenog pamuka, poliamida, poliestera, akrila i vune, a TV od triacetata, izbijeljenog pamuka, poliamida, poliestera, akrila i viskoze); jednu prateću tkaninu obično koristimo kod kompozitnih materijala;
  • dvije prateće tkanine, pri čemu je sirovinski sastav prve obično jednak sastavu podne obloge (ili preovladavajućeg udjela vlakana), dok o drugoj odlučujemo iz tabele br. 1.

korak_108.inddTabela br. 1: Prateće tkanine

Kod jedne prateće tkanine, ova se obično pričvršćuje na stranu lica uzorka koji se ispituje. Ako imamo dvije prateće tkanine, njih učvršćujemo s obiju strana – na lice i na stražnji dio uzorka podne obloge, pri čemu se prva prateća tkanina uvijek učvršćuje na stranu lica.

Tako pripremljeni uzorak sa pratećim tkaninama uranjamo u vodu sobne temperature te ga polažemo između staklenih ili akrilnih ploča veličine 60 x 115 x 1,5 milimetra. Ploče zajedno s uzorkom polažemo u odgovarajući metalni okvir, preko kojega uzorak opterećujemo silom od 12,5 kilopascala (slika br. 1).

  • Ispitivanje: Metalni okvir zajedno s uzorkom ostavljamo četiri sata u peći, zagrijanoj na 37 ± 2 stupnjeva Celziusa (slika br. 2) (prema AATCC 107 je temperatura u peći 38 ± 1 stupnjeva Celziusa, a vrijeme izloženosti uzorka iznosi 18 sati).

k021-str40-02-300.gifSlika br. 2: Peć se zagrijava na 37 ± 2 stupnjeva Celziusa i potom se u nju stavljaju pripremljeni uzorci na četiri sata.

Kad uzorak izvadimo iz metalnog okvira, sušimo ga na zraku odnosno na temperaturi koja ne smije prijeći 60 stupnjeva Celziusa.

Ocjenjivanje: Na uzorku koji smo ispitivali ocjenjujemo promjenu boje, dok na pratećim tkaninama ocjenjujemo njihovu obojenost, koristeći se pritom skalom sivih boja (vidi 1. dio članka o ispitivanju tekstilnih podnih obloga). Rezultate predstavljamo odvojeno, na primjer – 4/5/5, što znači: ocjena promjene boje uzorka / ocjena obojenosti prve prateće tkanine / ocjena obojenosti druge prateće tkanine. Poredak ocjena može biti i drukčiji, što ovisi o laboratoriju u kojemu se uzorak ispituje. Zato je uvijek potrebno objasniti navedeni poredak (sample/Wo/Co = 4/5/5, što znači da se prva ocjena odnosi na uzorak, druga na prateću tkaninu od vune, a treća na prateću tkaninu od pamuka). Kad se kao rezultat navodi samo jedna ocjena, najvjerojatnije se odnosi na promjenu boje samog uzorka.

Posve isto važi i za ocjenjivanje postojanosti boje kod uporabe jedne prateće tkanine, kada je rezultat sastavljen od dvije ocjene. Pritom se jedna odnosi na promjenu boje uzorka, a druga na ocjenu obojenosti prateće tkanine (ili obrnuto).

Standard SIST EN ISO 105-E07 (HRN EN ISO 105-E07), koji govori o postojanosti boje podnih obloga na kapi vode, obično se koristi nešto manje, ali ga svejedno treba spomenuti. Metoda ispitivanja je jednostavna i lako se može izvesti i kod kuće. Na tekstilnu podnu oblogu nakapamo nekoliko kapi vode, tako da dobijemo mrlju promjera približno 20 milimetara. Kod obloga koje ne propuštaju vodu količina vode ne treba prijeći 0,5 mililitara. Nakon dvije minute ocjenjujemo promjenu boje, koristeći se pritom skalom sivih boja (vidi 1. dio članka o ispitivanju tekstilnih podnih obloga). Slijedi sušenje podne obloge pri sobnoj temperaturi te ponovljeno ocjenjivanje promjene boje uz uporabu sive skale. Rezultat, koji navodimo nakon takvog ispitivanja, sadrži ocjenu promjene boje nakon dvije minute i nakon što je uzorak bio osušen.

Minimalni zahtjevi

Prema standardu SIST EN 1307 (HRN EN 1307), u kojemu su navedeni osnovni zahtjevi za tekstilne podne obloge s vlaknima (vlaknasti sagovi), i prema standardu SIST EN 1470 (HRN EN 1470), koji sadrži temeljne zahtjeve za igličane tekstilne podne obloge bez vlakana (namijenjene učvršćivanju na tlo), minimalni zahtjevi ocjene postojanosti boje na vodu su:

  • jednostavne tekstilne podne obloge: ³ 3–4,
  • tekstilne podne obloge s izrazitim obojenim uzorkom: ³

doc. dr. Urška Stankovič Elesini
Prirodoslovno –  tehnološki fakultet, Odsjek za tekstil

Izvori:

SIST EN 1307 Tekstilne podne obloge – Razvrstavanje vlaknastih sagova
SIST EN 1470 Tekstilne podne obloge – Razvrstavanje igličanih podnih obloga, osim igličanih vlaknastih podnih obloga
SIST EN ISO 105-E01 Tekstili – Ispitivanje postojanosti boje – Dio E01: Postojanost boja na vodu
SIST EN ISO 105-E07 Tekstili – Ispitivanje postojanosti boje – Dio E07: Postojanost boja na kapi: voda
James H. Heal. http://www.james-heal.co.uk/products/Perspirometer_Yellowing.pdf, 22. 9. 2004