Cementno vezani monolitni dekorativni ili arhitektonski pločnici – 1. dio

Cementno vezanim monolitnim dekorativnim pločnicima (u nastavku zvanima: dekorativnim pločnicima) pokrivamo one površine, za koje predviđamo da bi trebale izražavati ljepotu, koja se može iskazati kao samostojni element prave umjetnosti ili se u svojoj ljepoti skladno udružuje sa drugim arhitektonskim i / ili građevinskim elementima objekta.

k19-28-s1-230.jpgMoraju iskazivati i visoki stupanj čvrstoće odnosno otpornost na utjecaje kojima su izloženi, a često posjedovati i jednostavnost održavanja, trajnost i čistoću. Takvi pločnici su bili omiljeni i ranije, a postaju sve važniji i sada. Prikladni su za ugradnju odnosno uređenje svih vrsta unutarnjih i vanjskih površina, od hodnika i stuba u stambenim zgradama do prostora u najreprezentativnijim objektima odnosno palačama, od veža do ulaznih kućnih vrata i / ili kolnih putova do garaže, parkirališnih prostora, dvorišta, uličnih pločnika, vanjskih uređenih ploča spomeničkih i osiguravanih objekata, prostora za dječje igre te najpoznatijih putova u parkovima i vrtovima, sve do okoline s uređenim vodenim površinama (bazenima, ribnjacima i manjim vodenim motivima).

Za izradu dekorativnih pločnika možemo koristiti razne građevinske materijale. No, na odluku – koje ćemo od njih izabrati i kako ih kombinirati sa drugima utječe nekoliko čimbenika, među kojima su najznačajniji:

Cijena

Cijena pločnika obuhvaća cijenu građevinskog materijala, troškove prijevoza i lokalnog prijenosa na mjesto ugradnje, pripremu nosive podloge i polaganja te njegu u fazi stvrdnjavanja cementnog veziva. Najskuplji su građevinski materijali od odabranog prirodnog kamena, sitni mozaici sa raznobojnim uzorcima te posebne vrste zahtjevnih površinskih obrada, impregnacija i obojenja. Jeftiniji su prešani betoni ili monolitne betonske ploče s ugrađenim procjepima. Cijena je obično odlučujuća onda, kada se dekorativnim pločnikom trebaju obraditi velike površine.

Kakvoća

Osim cijene, obično nas zanima i kakvoća gradnje i izrade pločnika. U unutrašnjosti su podovi većinom izloženi opterećenjima na težinu, mehaničkim, a rjeđe i kemijskim utjecajima. Na otvorenom su pločnici izloženi vremenskim utjecajima (razlikama u temperaturi, smrzavanju i otapanju, UV-zrakama, navlaživanju i ispiranju meteorskom vodom), solima za otapanje leda radi osiguravanja sigurnoga kretanja zimi te kemijskim utjecajima (trajno upijanje motornih ulja i masti ili drugih neagresivnih odnosno agresivnih tvari koje utječu na izgled, održavanje i konačno – trajnost, odnosno uporabljivost. Većinom se dekorativni pločnici ubrajaju u pločnike visoke kakvoće, mada se zbog loše izvedbe može dogoditi da ih moramo popravljati ili čak i iznova polagati već za nekoliko godina.

Vremenski uvjeti

Među najvažnije značajke podneblja u nekom kraju, koje moramo uzeti u obzir prilikom gradnje, ubrajaju se osunčanost i godišnji rasponi temperature. Na glatkim, svijetlim površinama nastaje odbijanje svjetlosti, koje djeluje neugodno i zato nije poželjno, osobito ako se na takvim površinama često zadržavamo i ako su tijekom većine dana okupane suncem. To rješavamo uporabom tamnijih građevinskih materijala ili boja te grubljim teksturama. Samo, tamni pločnik se brzo zagrijava na temperature koje mogu dosegnuti i do 60 stupnjeva Celziusa, što znači da može doći i do velikih linearnih deformacija pločnika, a time i mogućih oštećenja. Stoga treba utvrditi je li moguće ovakve površine barem djelomično zasjeniti, ili će trebati poduzeti određene mjere, a možda i odabrati drukčije odgovarajuće materijale i izvedbu.

Poteškoće drukčije vrste pojavljuju se zbog smrzavanja i niskih temperatura. Porozni građevinski materijali kakvi su laki agregati ili razne vrste ukrasnog kamena (mramor, lesnjak, pješčenjak, …), i neodgovarajuća struktura betona mogu zbog toga dobiti raspukline. To možemo izbjeći pravilnim odabirom građevinskog materijala i / ili nagibom površine pločnika. On može iznositi od 1,5 do 2 posto. Takav nagib omogućava brzo otjecanje padalina i spriječava nastajanje većih lokvi.

k19-28-s3-230.jpgBeton ili cementna žbuka površinskog ili veznog sloja i beton nosive podloge moraju biti izrađeni od betona ili žbuke otpornog na smrzavanje. Osim toga, nosiva podloga mora biti pravilno dimenzionirana te pravilno izrađen tampon na kojemu leži. Voda, koja zaostaje ispod pločnika, može se zamrznuti i pločnik se lokalno deformira ili nastaju oštećenja radi povećanog obujma odnosno zaleđivanja vode.

Posljedica kolebanja temperature je i rastezanje odnosno stezanje građevinskog materijala, što je posebno problematično kod kontinuiranih i monolitnih ploča za pločnike. Zbog toga moramo uzeti u obzir ove neizostavne učinke te izraditi odgovarajući broj raspoređenih razdjela s obzirom na veličinu konstrukcijskih odnosno prostornih i izolacijskih (razdjelnih) dilatacija.

Namjena i vrsta opterećenja

Površine koje su namijenjene pješacima, i one na stubama, u dvorištima, po hodnicima i terasama oblagat ćemo drukčijim građevinskim materijalom, i to kao pločnike javnih i jako opterećenih prometnih površina (sa pješacima i vozilima), dok će za dovozne putove, dvorišta ili parkirališta i druge kolne površine oni opet biti drukčiji, jer na njima očekujemo veća i češća prometna opterećenja, tako da će ih trebati dimenzionirati na odgovarajući način, odnosno odrediti odgovarajuću nosivu podlogu.

Najplemenitije građevinske materijale izabrat ćemo za najreprezentativnije prostore ili one prostore na kojima ćemo se najviše zadržavati i uživati u ljepoti dekorativnog pločnika, koji obvezatno mora postići sklad s okolinom ili unutarnjom opremom. Promišljenim izborom podnih materijala i tonova boja te odabranim uzorcima pločnika, unutarnjom i vanjskom opremom te odgovarajućim dodacima ukazat ćemo ne samo na funkcionalnu, već i na oblikovnu povezanost unutarnjih i vanjskih prostora u kojima boravimo.

 Sigurnost

Sigurnost podne površine pločnika odnosi se na to, koliko nam sigurno i udobno kretanje i hod osiguravaju odabrani građevinski materijali i njihova površinska obrada, posebno ako se ubraja u vanjske površine, i to u različitim vremenskim uvjetima. Kritični uvjeti nastaju prije svega kod mokrog i vlažnog vremena, kada površine pločnika sa glatkom ili čak i poliranom površinom postaju klizave i stoga opasne za kretanje. Isto  važi i za mokre prostore u unutrašnjosti objekata. U tim slučajevima za pločnike najviše opterećenih površina, a prije svega za pješačke putove biramo građevinski materijal i / ili površinske obrade sa grubljom ili nekližućom površinskom teksturom.

Razlozi vezani uz oblikovanje

Površinama dekorativnih pločnika unosimo u prostor živost i harmoniju boja, tekstura, oblika i uzoraka. Time utječemo na to, koliko će nam se ugodnim ili neugodnim, uređenim ili neuređenim, veličanstvenim ili skromnim, zanimljivim ili dosadnim činiti prostor o kojemu je riječ. Svijetle površine stvaraju dojam većeg i hladnijeg prostora, a tamne, naprotiv – manjeg i toplijeg. Glatke površine djeluju neusiljeno, ali one površine sa grubom teksturom pobuđuju pozornost i usporavaju naše kretanje po njima.

Pomoću nekih građevinskih materijala možemo oblikovati površine pravilnih, simetričnih oblika (pravokutnike, krugove, pravilne višekutnike), koji djeluju umirujuće i statično te su prikladni za zajedničke prostore, čekaonice, veže, terase i odmarališta. Drugim građevinskim materijalima možemo naročito naglasiti različite prostorne linije i time sam prostor naizgled proširiti ili suziti. Građevinski materijali kakav je beton su neusiljeni i neutralni pa se stoga koriste u raščlanjenim i oblikovno bogatim prostornim zamislima. Pločnici izvedeni od kombinacije prirodnih kamena – mozaici – ili kombinacije različitih građevinskih materijala i obojenih betonskih površina pripadaju onim građevinskim izvedbama koje su dekorativne same po sebi. Odabiremo ih ondje, gdje će upravo površine pločnika biti najizrazitiji prostorni elementi.

Odabirom vrste pločnika i odabranih uzoraka utječemo i na dojam o veličini prostora. Na velikim površinama obično izrađujemo jednobojne ili jednako teksturirane livene pločnike ili mozaike s ugradnim komadima većih dimenzija, koji se onda kombiniraju u velike uzorke, da bismo time naoko smanjili površinu. Male površine, obrađene velikim elementima, činit će se na prvi pogled još manjima; zato takve površine optički povećavamo manjim mozaičkim ulošcima ili teracanjem i zanimljivim, sitnim uzorcima.

k19-28-s4-230.jpgUključivanje u okoliš

Najizražajnija građevina koja ukazuje na doba u kojemu je bila izvedena, a time i na građevinski materijal i tehničko – tehnološke postupke koji su pripadali tome vremenu obično je – kuća. Građevinski materijali koji se pojavljuju na njezinom pročelju te arhitektonski slog u kojemu je izgrađena su ishodišta ne samo za odabir pločnika, već i građevinskih materijala za zidove, stube, ograde i ostalo. Ako je moguće, kod odabira materijala za pločnike uzimamo u obzir i građevinske materijale, kao i boje koje su za to okružje značajne još od ranije. To je posebno važno kada obnavljamo prostore ili kuće u nekoj povijesnoj okolini, kojoj se uporabom odgovarajućih građevinskih elemenata trebamo što više približiti.

PODJELA I VRSTE GRAĐEVINSKIH MONOLITNIH DEKORATIVNIH PLOČNIKA

 Dekorativne pločnike prema izradi dijelimo u dvije glavne skupine:

 1. klasične odnosno tradicionalne, u prošlosti već izvođene i cijenjene vrste pločnika, od kojih su kod nekih osnove nastale još u doba antike i svoj vrhunac doživjele u 20. stoljeću;
 2. suvremene dekorativne pločnike, čija se izrada povezuje prije svega sa razvijanjem novih materijala i tehnologija, što su se pojavile krajem 20. stoljeća.

Kod tehnologija izrade klasičnih vrsta monolitnih dekorativnih pločnika nema nimalo sumnje da se radi o pravom majstorstvu i radu obrtnika visoke kakvoće. Zbog zahtjevnosti izvedbe, takvi pločnici kod nekih izvođača – iz raznih razloga, no prije svega radi pomanjkanja znanja i iskustva u ovim zanemarenim ili zaboravljenim tehnologijama (po načelu »sve što ne poznajemo je teško«) – pobuđuju pravo strahopoštovanje.

k19-28-s5-230.jpgMeđu klasične monolitne dekorativne pločnike ubrajamo:

 1. kameni mozaik:

 • venecijanski klasični mozaik,
 • venecijanski suvremeni mozaik,
 • mozaik s indirektnim postupkom,
 • nepravilni mozaik od unaprijed izabranih i ispranih komada kamenja;

2. teraco:

 • poseban oblik betonskog pločnika s odabranom mješavinom agregata, cementa, vode i boja; može se izlijevati i na licu mjesta u oblike betonskih ploča ili izraditi po narudžbi, sa posebnim dimenzijama i oblicima;

3. betonski pločnik s ispranom površinom ili »kulir« beton:

 • zadnji sloj završne betonske obloge je izrađen posebno odabranim agregatom, kod kojega se nakon određenog vremena stvrdnjavanja vodenim ispiranjem uklanja odnosno ispire cementni mulj do dubine na kojoj se pokazuje »pješčana« površina zrna; ako se odabere agregat posebne boje, takva će biti i površina ploča. Betonske ploče isprane površine koriste se prije svega za pločnike na otvorenom;

4. betonski pločnik s ugrađenim šljunkom ili drugim građevinskim materijalom:

 • nepravilni mozaik od šljunka različitih veličina i boja, ostavljenog u mekoj površini betonske monolitne ploče, i od drugih građevinskih materijala ili njihovih kombinacija.

Među suvremene monolitne dekorativne pločnike ubrajaju se:

 1.BETONSKI PLOČNICI IZGLAĐENE POVRŠINE

Betonski pločnici sa gotovim, pripravljenim suhim posipima za oplemenjivanje površine, koji se nanose »svježe na svježe«:

 • Pločnici sa učvrščivačima boja i plemenitim suhim obojenim posipima za dekoriranje te sa poboljšanjem mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava površine betona;

2.BETONSKI PLOČNICI SA BRUŠENOM, POLIRANOM ILI ISPRANOM POVRŠINOM

Monolitni jedno- ili dvoslojno izliveni betonski pločnici na licu mjesta, i to sa posebno izabranim agregatom – možda sa obojenim ili i dodatno polimerno modificiranim cementnim kamenom kao vezivom:

 • betonski pločnici od lijevanog betona sa posebno odabranom zrnatošću te strukturom i teksturom prirodnog kamena, koji se može kombinirati sa drugim građevinskim materijalima, a po tehničkim mjerilima iskazuje i odgovarajuće fizikalne osobine te kemijski i mineralni sastav s obzirom na namjenu uporabe. Može se izrađivati kao nosiva jednoslojna betonska ploča, koja je ponekad i već završna površina, ili kao sloj završne izlivene ploče, koji se monolitno veže na nosivu betonsku ploču. Za postizanje posebnih estetskih, elastičnih, čvrščih, manje upijajućih, bolje otpornih na habanje i drugih sličnih svojstava, dodatno se koriste razne boje te kemijski i mineralni dodaci sa posebnim modifikacijskim učincima;

3.BETONSKI PLOČNICI SA UTISKIVANOM, PJESKARENOM, JETKANOM, GRAVIRANOM I NA DRUGE NAČINE POSEBNO OBRAĐENOM POVRŠINOM

Utiskivani odnosno utisnuti pločnici:

 • pločnici od tiskanog odnosno utisnutog i obojenog betona na novoj monolitnoj ploči ili na staroj podlozi sa tankim preslojavanjem,
 • pločnici kod kojih se odabrana tekstura utiskuje posebnim valjcima;

Pjeskareni pločnici:

 • Pločnici s uzorcima odnosno dekoracijama unijetim na monolitnu betonsku površinu pjeskarenjem pomoću šablone;

Pločnici obrađeni gelnom kiselinom:

 • pločnici s uzorcima odnosno dekoracijama unijetim na monolitnu betonsku površinu preko šablone, uz nanošenje odgovarajuće gelne kiseline;

Gravirani pločnici:

 • pločnici koji se dekoriraju preciznim, računalom programiranim kompaktnim strojnim oruđem zvanim kaleidoskop, za graviranje najrazličitijih uzoraka u površinu betona;

Pločnici sa posebnim oplemenjivačkim nanosima:

 • Pločnici sa ubrizganom teksturnom oblogom,
 • dekorativni betonski pločnici visoke otpornosti na habanje površine (izrada tankoga sloja granitne površine),
 • pločnici s uporabom dekorativnog cementnog materijala visoke kakvoće za zaglađivanje te projektiranog za prevlačenje ili izravnavanje betonskih pločnika,
 • impregnirani dekorativni pločnici sa sposobnošću brzog stezanja i uvećavanja mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava, ili jednoga od njih.

Zdeslav Jamšek, dipl.ing.građ.