Bavljenje javnim površinama kroz prizmu korisnika svih starosnih dobi, sposobnosti i mogućnosti

U nekoliko bih sljedećih brojeva časopisa Korak rado posvetio par članaka o uređivanju javnog urbanog prostora visoke kakvoće onim ljudima, koji se u svojim nastojanjima za opću jednakost i priznanje često znaju naći u podređenom položaju. Današnji svijet je prostor sviju nas pa zato kao društvo imamo mogućnost i odgovornost, da se u njega djelatno uključujemo i u njemu dopunjujemo. Takav cjeloviti pristup je izazov za one koji ga planiraju i oblikuju, za radnike, poduzetnike, investitore i političare.

javne-površine-1.jpgUstavom proklamirano uvažavanje jednakih mogućnosti svih ljudi, pa i onih sa posebnim potrebama (pri čemu pojam ljudi sa posebnim potrebama prema strategiji uključuje starije osobe, osobe u raznim bolesnim stanjima koje imaju trajna ili trenutna i kraća ograničenja u kretanju ili kakve druge smetnje, majke sa djecom u kolicima i, naravno, invalidi), te osiguravanje poštovanja načela nediskriminacije su civilizacijske norme koje slijedimo.

javne-površine-2.jpgNeovisan život invalida često onemogućuju fizičke prepreke u okolišu i stoga ih je potrebno uklanjati. Smetnje treba prepoznavati i odmicati. Dodamo li još i to, da oblikovanje visoke kakvoće bez funkcionalnih prepreka ne služi samo pojedinoj od spomenutih skupina, već svima, tada ćemo shvatiti da je nužno odnositi se prema ovoj tematici kao prema širem društvenom interesu. Predmet obrade će prije svega biti područje koje se tiče izgradnje odgovarajućih objekata i spoznaje, da svi izgrađeni objekti u javnoj uporabi moraju biti dostupni svima, bez obzira na njihovu starost, sposobnost i mogućnosti.

Kod objekata starijega datuma koji su u javnoj uporabi trebalo bi uklanjati arhitekturne i komunikacijske prepreke, a na javnim površinama (stubama, pločnicima…) odmicati fizičke smetnje. Slovenija je u tu svrhu prihvatila različite zakone. Operativno je za projektante odlučujući prije svega Pravilnik o zahtjevima za osiguranje nesmetanog pristupa, ulaska i uporabe objekata u javnoj uporabi te zgrada sa više stanova. On se u nekim točkama oslanja na europske standarde i propise, a u iste svrhe Republika Slovenija priprema i vlastiti jedinstveni standard.

Unatoč tome, zakonodavni okviri ne mogu obuhvatiti sve pojedine skupine ljudi. Međutim, nepopotpuno zakonodavstvo ne pomaže niti onima koji planiraju, a niti korisnicima, tako da ni dopune ovih propisa neće dovesti do početka jedne šire rasprave u drušrvu o ovom pitanju.

Mitja Pekeč, dipl. ing. arh.

Izvori:
Vodič o pravima i pogodnostima za slijepe i slabovidne osobe, koja proizlaze iz slovenskog zakonodavstva, Savez društava slijepih i slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana, prosinac 2005.
Strategija »Dostupna Slovenija«, Ministarstvo za rad, obitelj i socijalna pitanja, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, srpanj 2005.
Pravilnik o zahtjevima za osiguranje nesmetanog pristupa, ulaska i uporabe objekata u javnoj uporabi te zgrada sa više stanova (Službeni list, br. 97, 10. listopada 2003.)
Arhiv autora

Fotografije: arhiv autora