Pregrijano drvo – 2

Od ovog proljeća, tvrtka Galeković je u svom pogonu PPS Majur instalirala novu komoru za pregrijavanje drva kapaciteta do 15 m2 kako bi svoju dosadašnju ponudu mogla proširiti prozvodnjom pregrijanih parketnih elemenata. Pregrijano (toplinski obrađe drvo) o kome je već u prošlom broju Koraka pisao prof.dr.sc. Hrvoje Turkulin sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu, već se nekoliko godina primjenjuje u Europi. Nastavno ćemo nešto detaljnije opisati postupak proizvodnje pregrijanog drva u PPS Majuru.

k-18-galekovic-2-250.gifProizvodni proces dobijanja pregrijanog drva bazira se na primjeni visoke temperature i pare. U postupku se ne koriste kemikalije. Proces pruža dimenzionalnu stabilnost i biološku postojanost drva, kao i poboljšanje izolativnih svojstava finalnog proizvoda. Vodi k smanjenju termičke vodljivosti. S obzirom na tretiranje visokom temperaturom, iz proizvoda se uklanjaju smole.

1k-18-galekovic-3-450-230.jpg.Povećanje temperature i sušenje u komori

Temperatura zraka u komori ubrzano se povećava do nivoa od 100 0C. Temperatura tretiranih proizvoda slijedi sličnu krivulju. Nakon toga, temperatura se umjereno povećava do 130 0C, čime započinje proces sušenja. Para se koristi radi sprječavanja pucanja drva. Također, olakšava kemijske promjene u drvu. Na kraju ove faze, sadržaj vlage se reducira gotovo na 0%.

2.Intenzivno grijanje

Tijekom intenzivnog zagrijavanja temperatura zraka i drva povećava se do nivoa 185 – 225 0C. Vršna temperatura ovisi o budućoj namjeni tretiranih komada drva. Kad se dosegne željena temperatura, proces se na njoj zadržava 2 – 3 sata. U ovom fazi, para se koristi da spriječi zapaljenje kao i lom drva, ali također i dalje pospješuje kemijske promjene u drvu.

3.Hlađenje

Temperatura se reducira korištenjem sistema vodenog spreja, a vlaga u drvu se podiže na obradiv nivo, od preko 4%.

PPS Galeković