Hrvatski športski pod

Stručnjaci koji se bave športskim podovima danas ističu najmanje dva važna cilja koja mora dostići športski pod. Prvi je zaštita zdravlja svakog tko se profesionalno ili rekreacijski bavi sportskom aktivnošću, a drugi cilj je omogućiti sportašima da treniraju u najboljim uvjetima kako bi postigli vrhunske rezultate.

PRESJEK ŠPORTSKOG PODA LEVEL FP-18

  1. Parket-troslojni: pero-utor (industrijski obrađen, lakiran u 5 slojeva) sa završnimk-18-pozgaj-1-230.gif slojem furnira, hrast,jasen,javor, dimenzija 1220x140x18 mm.   Parket se lijepi na poprečnu veznu dasku
  2. Poprečne vezne daske (jelove): Horizontalni spoj  daske uvijek je na ‘amortizeru’ elastičnog nosača
  3. Elastični nosač: sastavljen je od jelove letve koja  je opremljena sa podloškom od punog drva u funkciji ojačanja mjesta prijenosa opterećenja  na regulacijski vijak, gumenog ‘amortizera’ i vezne pločice. Elastični nosači postavljaju se paralelno sa dužim zidom dvorane u osnom razmaku od 500 mm.
  4. Level vijak: d=30, 50 ili 80 mm, osnovni nosivi element elastične konstrukcije, regulator visine i (ne)ravnine sportskog poda.

Unatoč suvremenim materijalima i tehnologijama proizvodnje, pri ugradnji prevladavaju prirodni materijali što znači drveni športski podovi s parketom.

Športske podove s parketom možemo razvrstati u dvije skupine:

  1. s parketom od punog drveta (klasični parket – na pero i utor debljine do 22 mm)
  2. s gotovim parketom (višeslojnim tvornički obrađenim parketom)

Športski pod s gotovim višeslojnim parketom
Najčešće je riječ o dvoslojnim, troslojnim ili višeslojnim gotovim parketima.
Kao što sam naziv govori, parket je izrađen u više slojeva, sa završnim slojem furnira, tvornički lakiran (4-7 nanosa, što ovisi o vrsti i kvaliteti laka). U samom procesu, tj. fazama proizvodnje, priprema i kontrola materijala za pojedinačne slojeve usmjerena je ka postizanju karakteristika konačnog proizvoda – parketa, koje su najbliže specifičnim uvjetima prostora u koji se ugrađuje, prije svega klimatskim uvjetima. To znači da je proizvod dorađen do mjere koju sirovi parketi dostižu tek nakon duljeg vremenskog razdoblja prilagodbe (aklimatizacije) s prostorom.

Prednosti takvoga športskog poda najviše se očituje u brzini postavljanja jer je riječ o gotovim elementima parketa većih dimenzija. S obzirom na to da nije potrebna završna obrada, dakle brušenje i lakiranje, to je za investitora financijski gledano najpihvatljivija opcija.

Športski pod i podno grijanje?
Zagrijavanje športskih dvorana idealno je u kombinaciji; podno grijanje i uređaj za regulaciju zraka (klima uređaj). Podnim grijanjem održavamo konstantnu temperaturu u zoni športske aktivnosti korisnika, a uređaj za regulaciju zraka omogućava brzu regulaciju. Najveća prednost podnog grijanja je zagrijavanje zone aktivnosti ( u odnosu na volumen ), kao i iznimna ušteda energije.

k-18-pozgaj-3-250.gifPAVONE  (gotovi dvoslojni parket) i MORELLO (gotovi troslojni parket) idealni su za ugradnju na podna grijanja, a samim time i kao završna podloga vrhunskog sportskog poda.

Sportski pod LEVEL FP-18 i PAVONE gotovi dvoslojni parket (hrast) u novootvorenoj sportskoj dvorani u Ludbregu.

Parketi Požgaj d.o.o.