Vidljive crte na površini obloge od pvc-ploča

Bio sam pozvan na objekt da bih razjasnio zbog čega su se na površini obloge od PVC-ploča pojavile vidljive crte. Ploče su bile položene na cementni estrih, a i polaganje obloge i izvedbu estriha izvodilo je isto poduzeće.

k15-18-s0.jpgDa bi se izmjerila vlažnost estriha, jednim dijelom smo uklonili PVC podnu oblogu. Mjerenja, kojima su nazočili i vlasnik objekta i izvođač radova, pokazala su sljedeće:

  • ispod PVC-ploča, na kojima su postale vidljive crte na površini, u estrihu se mogu vidjeti rešetkaste, jako zatvorene mikro-raspukline; pri udarcu na njih nema muklog odzvanjanja i slijeganja estriha;
  • mjerenja vlažnosti estriha karbidnom metodom su pokazala sljedeće vrijednosti: 0,8 atmosfere, što je jednako 4- postotnoj vlažnosti mase. Najveća dopuštena vlažnost estriha kod ugradnje nepropusnih obloga kakve su PVC- ploče, guma ili linoleum iznosi – 2 posto.

Kod daljnjih provjera debljine estriha i sloja ispod njega utvrdio sam da je estrih položen plivajućim načinom, bez rešetkastog zatvaranja. PVC-ploče su se polagale na estrih koji je bio izravnan masom za izravnavanje. Polaganje na takvu masu je, naime, obvezatno kod PVC-obloga, prije svega onih 2-milimetarskih, kako je bilo u našem slučaju.

Budući da su u podlozi nastale mikro-raspukline, sloj mase za izravnavanje odvojio se od estriha, najvjerojatnije radi vlažnosti iz podloge. Ona si je utrla put na površinu i na PVC-oblozi stvorila vidljive crte. I spojevi između pojedinih ploča su se počeli podizati i napinjati.

Općenito je poznato da onaj tko ugrađuje oblogu svakako mora prije toga provjeriti i ocijeniti podlogu. Jer, ona mora omogućiti stručno polaganje i vrhunski konačni rezultat. U našem slučaju, polagač PVC-obloge očito nije vodio računa o prevelikoj vlazi u estrihu. A upravo to je po mom mišljenju bio i jedini razlog za nastanak crta na površini obloge.

Podsjetimo se da cementni estrih, na kojega se polaže podna obloga, mora imati sljedeće osobine:

  • mora biti kompaktan,
  • mora biti ravan,
  • ne smije sadržavati više od 2 posto vlažnosti u masi.

U našem slučaju bila su poštovana prva dva čimbenika, ali ne i treći.  Jer, nepropusne podne obloge, kakve su PVC, guma ili linoleum ne bi se smjele polagati na estrih koji ima 4- postotnu vlažnost.

Franco Callegaro, sudski vještak