Želite li zadržati prirodnu boju drva?

Priprema parketa za lakiranje uključuje brušenje u nekoliko faza i kitanje reški (fuga) između parketnih daščica. Radi se o iznimno važnim radnjama jer predstavljaju temelj za kvalitetnije završen posao. Brušenjem parketa izravnava se i zaglađuje parketna površina. Sam postupak brušenja odvija se u nekoliko stupnjeva koji razlikuju finoću upotrebljenog brusnog papira. U pravilu se parketi bruse s tri granulacije brusnih papira, pa tako razlikujemo grubo brušenje, međubrušenje i fino brušenje.

k-14-t-chromos-2-p250.jpgNakon izvedenog međubrušenja izvodi se kitanje fuga smjesom spravljenom s finom drvnom prašinom. Preporučamo raditi nakon brušenja papirom br.80. Nakon toga slijedi završno fino brušenje. Tako obrušeni parket jednolično (ujednačeno) će reflektirati svjetlo što bitno utječe na konačni izgled lakirane površine.

Chromos boje i lakovi d.d. ima u svom asortimanu Chromoden tekućinu za kitanje koja se koristi prema gore opisanom postupku. To je novi materijal u našoj liniji proizvoda za zaštitu parketa. Radi se o brzosušivoj bezbojnoj tekućini izrađenoj na osnovi visokokvalitetnih modificiranih veziva u organskim otapalima. Primjenjuje se dakle, za kitanje tj. zapunjavanje reški i manjih pukotina u sustavu površinske obrade parketa poliuretanskim i drugim lakovima. Osušena masa ostavlja idealnu boju i fugu nevidljivom.

Za pripremu smjese za kitanje potrebna nam je fina drvna prašina koja ne smije biti pregruba. Preporučamo korištenje drvne prašine od brušenja drva polirkama a ne tračnim brusilicama koje daju prašinu vlaknaste strukture koja može onemogućiti dublje prodiranje pripremljene mase u fugu. Postupak kitanja kod većih fuga potrebno je ponoviti jer masa može propasti do dna fuge. U tom slučaju prvo treba raditi s rjeđom smjesom koja može lakše ući u fugu, pa tek zatim s gušćom. To je dobro iz razloga jer se fuga tada potpuno zapuni. Masa jako brzo suši i već za 30-45 minuta može se brusiti.

Ono što parketiranu površinu posebno krasi jest njezina boja tj.prirodna boja drva. Domaće vrste drva nemaju izrazitih boja ali su tople i kreću se od bjeličastih do crvenih tonova. Egzotična drva imaju šarolikiju skalu boja. Nažalost drvo je kao prirodni organski materijal podložno promjeni boje zbog raznih procesa (kemijskih i fizikalnih). Tako će na sunčevom svjetlu drvo požutjeti, na što su naročito osjetljive one vrste drva koje su i inače svijetle. Pod utjecajem ultraljubičastih zraka celuloza postaje žućkasta, što se može vidjeti i na papiru. Što više, sloj laka također pridonosi promjeni boje parketa. Tako npr. hrastovi parketi nakon lakiranja požute, a bukovi dobiju crvenosmeđi ton. Promjenu boje moguće je spriječiti (ublažiti) tako da se prije lakiranja površina obradi Chromoden impregnacijom ili Chromoden univerzalnim gelom za fuge. Impregnaciju je najbolje nanijeti metalnom gladilicom (dva puta u intervalu od 30 minuta, bez međubrušenja), iako se može nanijeti i pomoću valjka s kratkim tekstilnim dlačicama za razliku od gela koji se nanosi isključivo metalnom gladilicom (također preporučamo nanositi dva puta). Za upojna drva preporučamo nanošenje impregnacije valjkom (orah, bukva, trešnja, bagrem i sl.) zbog mogućnosti zaostajanja tragova od nanošenja. Na ovaj način nanosi se više materijala, pa će drvo jednoličnije upiti po cijeloj površini što osigurava ujednačenu boju. Osim što će drvo zadržati svijetlu i prirodnu boju postupak lakiranja se bitno pojednostavljuje i skraćuje. Naime, uz činjenicu da se radi o brzosušivim materijalima, površina se ne smije brusiti jer će ostati flekava (na nekim mjestima skinuli bi sloj do zdravog drva pa bi ta mjesta nakon lakiranja potamnjela). Dakle skraćuje se postupak za jedan dan i izbjegava se jedno međuslojno brušenje s čišćenjem. Gel se može koristiti i za zapunjavanje zaostalih fuga prije završnog lakiranja. To se izvodi gleterom nakon međuslojnog brušenja i čišćenja. Gel treba nanositi pažljivo kako bi se sav materijal pokupio da ne zaostane na površini (bilo bi vidljivo nakon lakiranja).

Tako priređena površina se ne brusi i može se lakirati nakon 2-3 sata. Ne preporučamo sloj gela ili impregnacije ostaviti stajati „preko noći“ već se treba lakirati odmah nakon preporučenih intervala.

Korištenje Chromoden impregnacije ili univerzalnog gela za fuge također preporučamo i prilikom sanacije starih obrušenih parketa kako bi se otklonila svaka mogućnost negativnog utjecaja eventualno zaostale voštane paste ili drugih negativnih utjecaja na prianjanje laka.

Chromos boje i lakovi d.d.